Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma

Azm-i sefer ettin dil-i nâçârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efkârı unutma

Gâhîce uyandıkça şebistân-i safâda
Şol gice olan sohbet-i hemvârı unutma

Vardıkça şeker-hâba girip bister-i nâza
Ne zehr içer dîde-i bîdârı unutma

Ben sabr edeyim derd ü gam-i hecrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr-be-tekrârı unutma

Yok tâkati hicrânına lûtf eyle efendim
Dil-haste-i aşkın olan Esrârı unutma

Esrar Dede

Benzer yazılar

2

gazelin tamamını göndermek istedim,
sayfanız mükemmel,teşekkürler…

…………………
Azm-i sefer ettin, dil-i nâ-çârı unutma
Gittin güzel ammâ bu dil-efgârı unutma

Gâhîce uyandıkca şebistân-ı safâda
Şol gîce olan sohbet-i hem-vârı unutma

Vardıkça şeker hâba, girip bister-i nâza
Ne zehri içer dîde-i bîdârı unutma

Kâküllerini sîneye çektikçe seherler
Yâdına getir, kalb-i dil-efgârı unutma

Âyinede gördükçe, kaçan, hasta nigâhın
Lûtfeyle tabîbâ, men-i bîmârı unutma

Ahvâlimi yazdım bütün evrâk-ı dilimde
Destindeki mecmûa-yı nâçârı unutma

Ben sabredeyim derd ü gam-ı hicrine ammâ
Sen de güzelim ettiğin ikrârı unutma

Ağlatmayacaktın, yola baktırmayacaktın
Ol va’de-i tekrâr be tekrârı unutma

Hicrânın ile çektiğimi sen de bilirsin
Her vechile dîdâra sezâvârı unutma

Yok tâkat-ı hicrine, lûtfeyle efendim
Dilhaste-i aşkın olan Esrâr’ı unutma

ESRAR DEDE

Teşekkür ederiz…

Elinizdeki gazelleri içerik gönder bölümünden bize göndermeniz çok hoş olacaktır…

Yorumlar

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort ,


Hosting Sponsoru

sponsor

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort ,