Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Dil-i bîmârı suâl itmege cânân geldi

Dil-i bîmârı suâl itmege cânân geldi

Mürde-i hecr u firâka yeniden cân geldi

Derd-i firkatle zebûn olmuş idi hayli zamân

Bu gün ol âfeti gördüm bana dermân geldi

Yine mehtâb idecek sen dil-i nâlânda bu şeb

Burc-ı hüsnün meh-i tâ-bendesi mihmân geldi

Bâde sun nûş idelim zevk iderek ey sâkî

Ki bu dem meclise cânân yine handân geldi

Kaçan İhyâ gül-i ruhsâre-i yâri gördü

Def‘-i gam eyleyüp âsâyiş ile yan geldi

Şerîf Yahya İhyâ Efendi

ileLezzet-i gazel.

Benzer yazılar

Yorumlar

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort ,


Hosting Sponsoru

sponsor

porno indir , adana escort , adana escort , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort ,