Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

ey kemân-ebrû şehîd-i nâvek-i müjgânunam

ey kemân-ebrû şehîd-i nâvek-i müjgânunam
bulmuşam feyz ü nazar senden senin kurbanunam

kâkülün târına peyvend itmişem can riştesin
başun içün bir terahhum kıl ki ser gerdanunam

nola kılsam terk-i mey minnet kılup zahidlere
neylerem mey neş’esin men kim senün hayranunam

şâne-veş yüz nâvek-i gam sanculuptur canuna
tâ esir-i halka-i giyû-yi müşg-efşânunam

el çeküp kat’-ı nazar kılmış ilacumdan tabip
bildi güyâ kim harâb-ı nergiz-i fettânunam

câna meylün var ise hükm eyle teslîm eyleyem
şâh senin men senün bir bende-i fermânunam

gonce kılmaz şâd gül açmaz duulmış gönlümü
ârzû-mend-i ruh-ı al u leb-i handanunam

kan idüp bağrum işüm âh itme her dem ey felek
hürmetün dut bir iki gün kim senin mihmânunam

ey fuzûlî ateş-i âh ile yandurdun beni
galiba sandun ki şem’-i külbe-i ahzânunam

Fuzûlî

Benzer yazılar

Yorumlar

türk porno , adana escort , adana escort bayan , porno izle , mersin escort , escort adana , adult forum , istanbul escort , hatay escort , beylikdüzü escort , bodrum escort , eskisehir escort , porno indir , escort bayan , seks hikaye ,


Hosting Sponsoru

sponsor