Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ

Ezelden şâh-ı ışkun bende-i fermânıyuz cânâ
Mahabbet mülkinün sultân-ı âlîşânıyuz cânâ

Sehâb-ı lütfün âbın teşne-dillerden dirîg itme
Bu deştün bağrı yanmış lâle-i nu’mânıyuz cânâ

Zamâne bizde cevher sezdügiçün dil-hırâş eyler
Anunçun bağrumuz hûndur maârif kânıyuz cânâ

Mükedder kılmasan gerd-i küdûret çeşme-i cânı
Bilürsin âb-ı rûy-i mülket-i Osmânî yüz cânâ

Cihânı câm-ı nazmum şi’r-i Bâkî gibi devr eyler
Bu bezmün şimdi biz de Câmi-i devrânıyuz cânâ

Baki

gazel hakkında açıklama: http://www.edebiyatturkiye.com/forum/klasik-turk-edebiyati/lezzet-i-gazel/80/

Benzer yazılar

Yorumlar


Hosting Sponsoru

sponsor