Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Nice bu hasret-i dildâr…

Nice bu hasret-i dildâr ile giryân olayım
Yanayım ateş-i aşkınla büryân olayım

Görmedim gül yüzünü âh u figân etmedeyim
Akıdıp göz yaşımı dert ile nâlân olayım

Kapladı bu nâr-ı firkat cism-i gam-âlûdemi
Korkarım haşre kadar böylece sûzan olayım

Sevdiğim rahm et yeter incitme artık kalbimi
Ger dilersen Yusûf-âsâ bend-i zindân olayım

Lütfîyim bülbül gibi gülşende feryâd ederim
Vuslat-ı yâr ile ancak şâd u handan olayım

Şanlıurfalı Lütfî

Benzer yazılar

Yorumlar


Hosting Sponsoru

sponsor