Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Sâkıya mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider

Sâkıya mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
Îrüşür fasl-ı hazân bağ ü bahâr elden gider

Her nice zühd ü salâha mâil olur hâtırım
Gördüğümce ol nigârı ihtiyâr elden gider

Şöyle hâk oldum ki âh etmeğe havf eyler gönül
Lâcerem bâd-ı sabâ ile gubâr elden gider

Gırre olmâ dilberâ hüsn ü cemâle kıl vefâ
Bâki kalmaz kimseye nakş ü nigâr elden gider

Yâr içün ağyâr ile merdâne ceng etsem gerek
İt gibi murdar rakîb ölmezse yâr elden gider

Avni

Benzer yazılar

Yorumlar


Hosting Sponsoru

sponsor