Edebiyat Türkiye

Sitemize içerik göndermek için lütfen Tıklayınız.

Süzme çeşmün gelmesin…

Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneme peykân peykân üstüne

Rîze-i elmâs eker her açtığı zahma o şûh
Lutfu var olsun eder ihsân ihsân üstüne

Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne

Yârdan mehcûr iken düşdük diyâr-ı gurbete
Dehr gösterdi yine hicrân hicrân üstüne

Hem mey içmez hem güzel sevmez demişler hakkına
Eylemişler Râsih’e bühtân bühtân üstüne

Râsih Bey

Not: Bu gazelin şerhi(açıklaması) Meşveret Divanımızda yapılmıştır.Divanımızdan ulaşabilirsiniz…

Benzer yazılar

Yorumlar


Hosting Sponsoru

sponsor