Divan şairlerinin şiirlerini içeren bölümdür.
Gazel göndermek için
içerik gönder bölümünü kullanınız
Anlamadığınız yerleri yorum kısmı ile ya da
divan dan sorabilirsiniz.
bu sayfaya
içerik gönder

Sayfalar: 1 2 3 İleri