Ataşehir Escort Kadıköy Escort Ümraniye Escort

escort bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir

Eyl

21

Saçların çözsün bulutlar …

By Mustafa Kaya

Saçların çözsün bulutlar ra’d kılsın nâleler Kabrim üzre Haşr’e dek yansın göyünsün lâleler Şâh-ı gül devrânıdır yelsin yöpürsün bâd-ı subh Gonca vü servin ayağına su döksün jâleler Hastelikten şöyle tenhâyım bu gurbet-hânede Penbe ile ağzıma sû damzurur tebhâleler Kan yudup ölenlerin derd-i derûnun yazmağa Bir varaktır lâlenin ağzında her pergâleler Şol kadâr od yaktı âhım […]


Hosting Sponsoru

sponsor