Ataşehir Escort Kadıköy Escort Ümraniye Escort

escort bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir

Eyl

23

Naturalizm(Doğalcılık)

By Mustafa Kaya

Fransız yazın tarihinde 19. yüzyılın birinci yarısına coşumculuk akımının es­tetik görüşleri yön vermiştir. 1850’Ierden sonra, coşumcuların hep kendi acıla­rından, kendi sevinçlerinden, kendi coş­kularından söz eden, düşçü, üzünçlü ve küskün havasına, yaşamdan sürekli sız­lanmalarına ve kendilerini tüm evrenin odak noktasıymış gibi görmelerine tep­ki olarak, yapıtı yazarın kişiliğinden tü­müyle soyutlayıp, evreni olduğu gibi betimleyerek insanın evrendeki duru­munu […]


Hosting Sponsoru

sponsor