Ataşehir Escort Kadıköy Escort Ümraniye Escort

escort bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir

Eyl

4

Misli var mı kaddünün …

By Mustafa Kaya

Misli var mı kaddünün didüm didi Tûbâ meğer Yâ yüzün mânendi dir mihr-i cihân-ârâ meğer Ölmüş iken bir nefesden yini cân virdi bana Kimse cân-bahş olmaya la’lün gibi Îsâ meğer Dün gice deryâya düşdüm düşde gark oldum sanup Uyanup gördüm gözüm yaşı imiş deryâ meğer Bûse umsam lutf ile ferdâ diyü virür cevâb Bildüm âhir […]


Hosting Sponsoru

sponsor