Ataşehir Escort Kadıköy Escort Ümraniye Escort

escort bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir

Eyl

4

Lale hadler yine gülşende

By Mustafa Kaya

Lale hadler yine gülşende neler etmediler Serviyi yürütmediler goncayı söyletmediler Taşradan geldi çemen mülküne bîgâne deyu Devr-i gül sohbetine lâleyi iletmediler Adet-i hûbların cevr ü cefadır ammâ Bana ettiklerini kimselere etmediler Hamdülillah mey-i can-bahş ile sâkîlerimiz Ab-ı hayvân ile kevser suyun istetmediler Hele oy kaşları ya okları peykânlarını Sîneden çekmediler yüreği oynatmadılar Bin güzeller bulunur […]


Hosting Sponsoru

sponsor