istanbul escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Eyl

7

Sabreyle gönül derdine…

By Mustafa Kaya

Sabreyle gönül derdine dermân ere umma Can atma oda bî-hüde cânân ere umma Gözün sadefinden nice dürdâne dökersin Şol dîşi güher dudağı mercân ere umma Gel vasl dilersen ko bu feryâdı i bülbül Gül gonce gibi ağzı gülistân ere umma İnceldise hecr ile karınca gibi belin Firkat nice bir ola Süleymân ere umma Feryâd ü […]


Hosting Sponsoru

sponsor