istanbul escort bayan gaziantep escort bayan istanbul escort bayan istanbul escort kizlar bursa escort bayanlar izmir escort bayanlar

Eyl

6

Efendimsin cihanda…

By Mustafa Kaya

Efendimsin cihanda i’tibârım varsa sendendir Miyân-ı âşıkanda iştihârım varsa sendendir Benim feyz-i hayâtım hâsılı rûh-i revânımsın Eğer sermâye-i ömrümde kârım varsa sendendir Felekten zerre mikdar olmadım devrinde rencîde Ger ey mihr-i münevver âh ü zârım varsa sendendir Senin pervâne-i hicrânımın sen şem’-i vuslatsın Beher şeb hâhiş-i bûs ü kenârım varsa sendendir Sanadır ilticâsı Gaalib’in yâ […]


Hosting Sponsoru

sponsor