Tadımlık

Mehmet Baki Ana

UluğBey

uyan!
“Cennet anaların ayakları altındadır!”

Ana. İki hecelik tek kelime, tıpkı baba gibi. Ana ve baba kelimeleri öteden beri aklımı kurcalamıştır. Ana kelimesinde çıkabilecek en kolay ses olan “a” sesi ilk olarak çıkarken, baba kelimesinde “a” sesi aralara serpiştirilmiştir. Ana- baba… “Ana” ile ağzını açarak konuşan veled, “baba” ile pek o kadar rahat konuşamaz. Aile içi münabetlerimizde de öyle değil midir? Kaçımız anamız ile konuştuğumuz meseleleri babamız ile aynı rahatlık ile konuşabiliriz. Türkçede bu kelimeler şunu mu diyor acaba: “Ana ve baba ile münasebet önce lisandan başlar ve lisan önce aileden başlamak üzere kendi hareket sahasını tayin eder. İsteseniz de istemeseniz de!”

Bir erkeğin baba olması, kadının ana olmasına bağlıdır. Demek ki erkek için babalık bağımlılık manasına gelirken, kadın için analık bağlı olunmak manasına geliyor. Analık yoliyle kadınlığın zirvesine yerleşen kadına mukabil babalık yoliyle erkek ancak o zirveye yaklaştığı ölçüde kıymet kazanıyor. Tıpkı “b” sesinin mana ifade etmesi için “a” sesine muhtaç olması gibi. Elif-ba… Ana ve baba…

Anasının rahmine düşen veled için dünya karanlıktır. Belki karanlık bile yoktur. Veled ne zaman ki anasından ayrılır ışığa kavuşur. İyi ama ağlaması nedendir? Yokluktan varlığa adım attığının farkına vardığı için mi yahut anasından ayrıldığı için mi? Belki ikisi birden? Kim bilir? (Lûtfen hekimlere bu sualleri sormayınız! Hekimden alacağınız cevab aklınızı teskin eder ama ruhunuza hitab etmez.)

Hangimiz bebekliğimizin her anını hatırlarız? Hiç birimiz değil mi? Analarımız ise bize dair her anı hatırlamasa bile o anların tadını unutmaz. Alaka cezbedici olan şu ki: Anamız ile maddi bağımız kesildikten sonra anamızda madde ötesi bir şey vucuda gelir. Adına analık dediğimiz şey… O zamana kadar kadın olan anamız, artık bir daha asla eskisi gibi olamaz. Yani kadın olmak ile ana olmak farkının kendini aşikar ettiği ilk saha kuvve- fiil meselesi. Belki analık ile kadınlık arasındaki irtibatın kendisi bizatihi kuvve- fiil meselesini işaret ediyordur? Öyle ya analık dediğimiz şey bir kuvvenin fiile dökülmesinden başka nedir? Ana ise o fiilin faili olan değil midir?

Ana olmak için velede muhtaç kadın, “olmak” için anaya muhtaç veled ve baba olmak için sabırsızlanan erkek. Zavallı erkek… Asla bir ana olamayacağı için zavallı. Asla ana gibi veledinin başını okşayamayacağı için zavallı. Bu nüktenin farkında olmasına rağmen ananın yanıbaşında beklediği için takdire şayan erkek. Beklemesinde ne yapsın? Ve kadın… Analık ile ikinci bir sahaya hem de mağlub olmayacağı bir sahaya adım atan kadın… Merkeze geçen ve muhitini inşa eden kadın…

Asrın büyüklerinden Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “medresetüz-zehra” demiş. Zehra… Ezher’in müennesi. Hazret “zehra” buyurarak “hassas” bir çağrı yapmış gibi. Kadınca…Daha doğrusu ananın evladına merhametince bir çağrı. Bu toprakların anası ile irtibatını kopardığını mı düşünüyordu acaba? Yoksa zirveye yaklaşmakla mükellef erkeğin zirveye çıkmasına mani olmak istemiş olabilir mi? Öyle ya Allah’ın (c.c.) kuluna merhameti ananın evladına olan merhametinden çok değil mi?

Bütün bunlara rağmen –zımnen temas ettiğim- aklımı kurcalayan bir mesele var: Acaba kadınlık ile analık farklı iki mesele olabilir mi? İki kelimenin var olması iki farklı mananın var olduğuna isbattır. Siyah ile kara çok zaman aynı olarak kabul görür ama siyah ve kara aynı şey değildir. Tıpkı ak ile beyaz gibi… Kadının ana olabilmesi cennetin kadının ayakları altında olduğu manasına mı gelir?

*16.10.2009 (cuma) tarihinde yazmam gereken yazımı yazamadığım için özür dilerim.

Mehmet Baki
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt