atışma

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Tahfif kılma akl-ı meaş ile bizi
Şol alemde bir mekteb-i irfaneyiz

Mebde' mead ile mükellef olduk
Çün hem çerağ vü hem pervaneyiz

Nice sarrafan müstefi oldu heyhat
Zira bahr-i umman içre dürdaneyiz

Sözümüze bakıp nice su-i zann ederler
amma etmedik kelam kim hamuşaneyiz

Tahmis etmek dilersen şol sözlerime
Gayret kıl kim zira pek mahiraneyiz.
 

adlena

Dîvân Üyesi
Tahfif kılma akl-ı meaş ile bizi
Şol alemde bir mekteb-i irfaneyiz

Mebde' mead ile mükellef olduk
Çün hem çerağ vü hem pervaneyiz

Nice sarrafan müstefi oldu heyhat
Zira bahr-i umman içre dürdaneyiz

Sözümüze bakıp nice su-i zann ederler
amma etmedik kelam kim hamuşaneyiz

Tahmis etmek dilersen şol sözlerime
Gayret kıl kim zira pek mahiraneyiz.

Oldu olacak yazaydın bari mesnevi
Divanı-ı boş sanıp uzatırsın peşrevi
@evla'ya mı güvenip alırsın karşına
Mina'yı, Semenderi, Dilhun'u, Uluğbeyi
 
Son düzenleme:

UluğBey

Divan Üyesi
Tahfif kılma akl-ı meaş ile bizi
Şol alemde bir mekteb-i irfaneyiz

Mebde' mead ile mükellef olduk
Çün hem çerağ vü hem pervaneyiz

Nice sarrafan müstefi oldu heyhat
Zira bahr-i umman içre dürdaneyiz

Sözümüze bakıp nice su-i zann ederler
amma etmedik kelam kim hamuşaneyiz

Tahmis etmek dilersen şol sözlerime
Gayret kıl kim zira pek mahiraneyiz.

yalan dünyadan gelip geçer olduk
kılıcı kınına katıp gayri gider olduk
bir zamanlar çok kelle aldık amma
gayri bu işlerden el çeker olduk
*
kılıcı kınından çıkarmasını biliriz efendiler
vur deseniz bakiyi vurmam bey efendiler
bakinin kellesi çok para eder amma
evla' nın hatırı var bakın şimdi efendiler
*
evla sana diyorum sözleri baki sen işit
külahını başına al atışmadan haydi git
kaçmak yiğidin şanından derler amma
yakalarsam kıyarım sana olursun fit
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Guş-i kabul-i can eyle şol kelimatı
Çün zahiri viran derunu lal u mercandır

Ol adem ki tercih eder bakırı altuna
Durma yanında kim ol adüvv-i candır

Merhamet elzemdir ben ademim diyene
Çeşm-i giryan olmayan elbet ahencandır

Uluğbey u adlena u semender vü hem dilhun
Kıyamaz baki size zira pek bir babacandır
 

UluğBey

Divan Üyesi
baki bir divandur burası unutma sakın ha
yazsan da yazmasan da dünya fanidir ha

suskunluk hayra alamettir sıkma canını ha
konuştukça yazdıkça derde girersin aman ha

hayy dan gelen hû ya gider bunu bilesin ha
zulmetme kendine aşka yelken açasın ha

derdin dünya ise derdinin sonu vardır ha
derdin aşk ise bundan kurtuluş yoktur ha

bugün var yarın yoksun Mustafa'm düşün ha
bu denli nasihati dinlemezsen karışmam ha
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Meydan-ı divan-ı meşvereti biliriz elbet
Şol nisyan töhmeti vebaldir ya hu

"Men samete neca"ya müştakız ancak
Yaran ile sohbet helaldir ya hu

Bahr-i aşkta boğulmak talebinde
Kaliyle kalır bu ne haldir ya hu

Şol dar-ı dünya ahiretin kumasıdır
Mesut edilmesi muhaldir ya hu

Baki sözünü mihenk ile tart kim
Her harfi sana sualdir ya hu
 
Son düzenleme:

adlena

Dîvân Üyesi
Ehl-i ekâbir-î divân
Atıyor yükseklerden
Bahçe-i millete revân
Sekiyor tümseklerden
Yeryüzünde tâlibim diyen
İnmiyor ki hiç göklerden
Uluğbey den aş bekleyen
Yesin bedava keklerden
Semender çaylak gezen
Mina ise ürkeklerden
Evla bir garip meczup
Haber verir feleklerden
Dilhun mu? dünkü çocuk
Buket yapar çiçeklerden
Enesbey paslı boncuk
İplik geçmez iliklerden
Adlenanın dostu ise
Azraildir meleklerden
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Ehl-i ekâbir-î divân
Atıyor yükseklerden
Bahçe-i millete revân
Sekiyor tümseklerden
Yeryüzünde tâlibim diyen
İnmiyor ki hiç göklerden
Uluğbey den aş bekleyen
Yesin bedava keklerden
Semender çaylak gezen
Mina ise ürkeklerden
Evla bir garip meczup
Haber verir feleklerden
Dilhun mu? dünkü çocuk
Buket yapar çiçeklerden
Enesbey paslı boncuk
İplik geçmez iliklerden
Adlenanın dostu ise
Azraildir meleklerden


:) Ben buna kaleminize ilham diyip gülerim de özellikle @Semender den okalli bir yanıt beklerim :)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
@adlena vallahi sen istedin
Ha bu milleti yoldan çıkardın
Masum masum oturuyorduk
Aldık şimdi hediyeni

@adlena
döktün başımızdan aşağı feleği
Çok Beklersin bizden aruz vezni
Ölçü kalıp yok nasıl çıksın kafiyeli
Kalıba sığmaz bu can bikr-i mazmun arar yüreği
Bizden çıkmaz zerre miktar aşk
O olmuşuz O'nu gördük göreli

Yanar tutuşur yürekler
Bahar da mor meneķşeler
Eylüle verilen onca yükü kaldırır mı
Bir buket ile ballandırmışlar @Mina
Bileydik keserdik pastayı
Gül küser bülbül susar biçareler

@adlena dayı gelsin
bize Tunus dan haber versin .
Gezsin sokak sokak
Nişan alsın ancak levhayı
Bosnayı kudüsü anlatsın
Afrika yi abartsın
Çelebiden el almış yazsın hatıralarını


Saki nin elinden içmiş
iyidir hoştur bir garip sarhoştur
@UluğBey varsın ayık gezmesin
Yüreğimiz onunla hoştur.

@EnesBey var ile yok arası
Yazsın buraya divanını

O benden dokunma ona
Canbazına kıydı masum canıyla
@Semender yalnız bir çocuk
Bilir duvarı pencereyi
Divana gelmiş
kalbi kırık
Yer sermayeyi...
 
Son düzenleme:

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
ilm-i taleb kılmanın fikr-i takib elzemidir
bir fikrin kim şeriki ol fikrin ze'midir

tezyin çün halk olmuş şol kevakıb gör kim
nazarı yire değenin belki çeşmi akzemidir

nazar ber kademden bihaber değiliz amma
murai-meşreb olan bu yolda eczemidir

kim el pençe divan durur huzur-ı üstadda
bil kim ol kimse sürü içre bir derzemidir

adlena kim cidale heves eder pek ala
bilsin kim baki celaleddin-i harzemidir.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ek
@Dilhun yazdı sandım
olaya sonradan ayıldım
Sadakasını toplasın
milleti birbirine katmasın

@mehmet baki ye sataşmaya takat yetmez
Çeker gece gündüz kahrımızı

Bu kafiyeli kalıplı yazmak meşrebime uygun değil .serbest yazarım (bu da serbest gibi gibi)bir daha ki atışmayı.
 
Son düzenleme:
Tüm sayfalar yüklendi.
Benzer konular Forum Tarih
M Meşveret Meydanı 1 2K

Benzer konular

xen

Üst Alt