AZMİN ZAFERİ

Katılım
27 Eki 2007
Ayşegül kazandı, katsayı haksızlığı yargıdan döndü


Mahkeme kararıyla üniversite umutları yeşeren Ayşegül Kaya, imam hatip liselerinin bahane edilerek, meslek liselilerin üniversiteye girişlerinin engellendiğine dikkat çekiyor.
Katsayı engelini aşmak için ikinci bir lise okuyan İHL mezunu Ayşegül Kaya, sınavı kazanmasına rağmen üniversiteye alınmadı. Mağduriyetini 4 yıl sonra mahkeme kararıyla ispatlayan Ayşegül, öğretmenlik hayalini yeniden kurmaya başladı. İkinci diplomayı işleme koymayan ÖSYM ise 20 bin YTL tazminat ödeyecek.Ayşegül Kaya, Pendik İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiğinde, 'katsayı' engeliyle karşılaşacağını, üniversite sınavını kazanmasının çok zor olduğunu biliyordu. Yine de şansını denedi; ancak tahmin edildiği gibi puanları düşünce sınavda başarısız sayıldı. Aslında kendisine öyle büyük hedefler koymamıştı, sadece anaokulu öğretmeni olmak istiyordu. İHL diplomasıyla da bu mümkün görünmüyordu. Kız meslek liselerinin çocuk gelişimi bölümünden mezun olanlara, üniversitelerin anaokulu öğretmenliği için ek puan verildiğini öğrenince, kendi yolunu çizdi. 2004'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında kız meslek lisesine kaydoldu. Sınavları başarıyla tamamlayarak Üsküdar Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi diplomasını alan Ayşegül, bunu hemen ÖSYM'ye bildirdi. Aynı yıl Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) girip 313 puan aldı. Böylece Sakarya ve Anadolu üniversitelerinin okulöncesi öğretmenlik bölümlerine girme hakkı kazanmıştı. Ancak büyük bir şokla karşılaştı. ÖSYM, Kaya'nın okul değişikliği bilgilerini kabul etmemiş, İHL mezunu saymıştı. Soluğu mahkemede alan Ayşegül, 4 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin kararını Danıştay da onayladı ve ÖSYM'yi 20 bin YTL tazminat ödemeye mahkum etti. Şimdi kazandığı okula yerleştirilmeyi bekleyen Ayşegül, "Verilen para kaybettiğim 4 yılı geri getirmez; ama ya- pılan haksızlığı göstermesi açısından ölçüdür." diyor.

ÖSYM Sınav Hizmetleri Müdürü Feza Kart, öğrencinin kabul edilmeyiş sebebini 'zamanında başvuru yapmaması' olarak gösterirken, bu gerekçe Ankara 5. İdare Mahkemesi'ni ikna etmemiş. ÖSYM'nin konuyla ilgili ağır hizmet kusuru bulunduğuna dikkat çeken yargı, Kaya'nın sınava hazırlanırken yaptığı dershane masraflarının ÖSYM tarafından ödenmesini istiyor. Karara göre ÖSYM, Kaya'ya bin 800 YTL dershane ücretini de ödeyecek. Mahkeme, Kaya'nın üzüntüsünün kısmen telafisi için açılan iki ayrı davanın sonucuna göre, 15 bin ve 5 bin olmak üzere toplam 20 bin YTL manevî tazminat cezası verdi. Mahkeme, kararda şunları kaydetti: "Olayda maddî ve hukukî koşullara göre uygulanabilir nitelikte olan bir yargı kararını uygulamaktan başka seçeneği olmayan davalı idarenin bahse konu yürütmenin durdurulması kararı üzerine davacının 2004 Öğrenci Seçme Sınavı'na ilişkin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları ile Y-ÖSS puanlarını yeniden hesaplamakla yetinmeyip yerleştirme işlemini gerçekleştirmesi gerekirken davacının 2004 ÖSYS tercih formu bulunmadığından bahisle yerleştirme işlemini gerçekleştirmemesi hizmet kusuru teşkil etmiştir. Dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerden anlaşılan davacının uğramış olduğu manevî zararların tazmini gerektiği sonucuna varılmıştır."


4 senede fakülteyi bitirirdim
Meslek liselerine uygulanan katsayı engelini aşabilmek için okul değiştirdiğini anlatan Ayşegül Kaya, ÖSYM'nin hatasında ısrar etmesinin 4 yılına mal olduğunu söyledi: "Şimdi 4 yıllık bir fakülte mezunu olmam gerekirken, farklı statülerde çalışıyorum. Kazandığım 20 bin YTL, uğradığım manevi zararı ve kaybettiğim 4 yılı geri getirmez; ama yapılan haksızlığı göstermesi açısından bir ölçüdür." İHL mezunlarının üniversiteye girme şansının yok denecek kadar az olduğuna dikkat çeken Kaya, "Çocuk gelişimi bölümü mezunlarına, üniversitelerin anaokulu öğretmenliği bölümlerinde ek puan veriliyordu. Ben de öğretmen olmak istiyordum ve bu yüzden kız meslek lisesine gittim." dedi. Kaya, imam hatip lisesinde severek ve isteyerek okuduğunu belirtirken, bütün öğrencilerin eşit şartlarda imtihana girmesinin sağlanmasını istedi.


Meslek liseleri, katsayı mağduru
YÖK, 28 Şubat sürecinde imam hatip lisesi mezunlarının hukuk, siyasal, uluslararası ilişkiler gibi bölümlere gitmesini engellemek amacıyla 1999 yılında bir karar aldı. Karara göre liselerde alanlar belirlendi ve üniversitelere giriş sistemi değişti. 2003 yılına kadar 0,5 ve 0,2 katsayısının uygulandığı YÖK'ün belirlediği sisteme göre, öğrencilerin ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, alan içi tercihlerde 0,8 katsayısı ile, alan dışı tercihlerde ise 0,3 katsayısı ile çarpılarak hesaplanacaktı. Bu durumda eşit şartlarda yarışan öğrenciler, 25 ile 50 puan arasında puan kayıplarına uğruyor.

Tuncer Çetinkaya / Eğitim Muhabiri


Yorum:Kimsenin hakkı kimsede kalmaz elbet alınırdı ama türkiyede hak yenmesine alışmıştık
ama ilk defa bir bayan arkadaşımız hakkını yedirmedi koyun olmadığını gösterdi
bunu bir bayan yaptı bu dirilişimizin muştusu olmalı artık koyunluktan kurtulmalıyız
hakkımızı korumalı kimseye yedirmemeliyiz
son not editörden ;D haklıysan hakkını koru Hak seni korur