Baş parmak{Okumanız tavsiye edilir}

UluğBey

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hür.
Katılım
27 Ara 2005
Bu yazı sadece EdebiyatTürkiye'de yer almaktadır.Başka hiçbir sitede bulamazsınız.
Baş Parmak
"İnsanın en asil uzvu hangisidir?"diye sorsalar hepimizin vereceği cevap budur:Dimağ(beyin)!Halbuki,dimağdan daha yüksek ve hatta insanı diğer yaratıklardan ayıran ve onu bütün hayvanlara nazaran üstün bir mevkie çıkaran dimağ değil,sadece elinin baş parmağı imiş.Başparmağın diğer parmaklarla birleşip iş görebilecek vaziyette olmasıdır ki insana(diğer)unsurlar üzerinde üstünlük imkanını veriyor. Bunu söyleyen tabiat tarihi ilmidir.
Gerçekten birçok hayvanların parmakları yoktur,parmakları teşekkül etmiş olanlarda ise başparmak,insanda olduğu gibi elin diğer parmaklarıyla uyuşmadığından faydalı bir iş görecek vaziyette değildir.
İlk insan,zekasıyla değil,sırf elinin biçimi sayesinde taştan bir balta yapmağa muvaffak olarak ağaç dallarını kesmiş ve mağara dışında,güneş ve gökyüzü altında,ilk mimari eseri yaratabilmiştir.İnsan medeniyetine başlayan çekici ve testereyi tutan ilk eldir.Dağda ,çölde ve ormanda hayvan olarak kalan yaratıkların hepsi başparmaklarını kullanamadıkları için şehirler kuramamış,evler inşa edememiş ve neticede bir medeniyet kurmaya muvaffak olamamıştır.
Baş parmak insan medeniyetinin yarısını vücuda getirdikten sonradır ki dimağ,kemik mahfazasında tabiî uykusundan silkinerek konuşmaya başlamış ve belki insan işlerine karışması faydadan ziyade zarar getirmiştir.
Aklın başparmağa nazaran esaret veya galibiyetine göre medeniyet ilerlemiş ,felsefe ve edebiyat gibi boş hünerler de zekânın eseridir.Ortaçağı akıl,bugünkü Amerika'yı ise baş parmak yapmıştır.
Bizde de başparmağın akla ve ukalalığa üstün gelmesini temenni etmek hepimizin kutsal bir vazifesi olmalı.

Ahmet Haşim
Bu metin "nar"adlı kitaptan tarafımdan aktarılmıştır.

Doğrusu başparmağın bu kadar önemli olduğunu bu kitabı okuyana kadar bilmiyordum.Sizinle paylaşmak istedim...

Zaman elverdiği sürece kitaplarda ilgimi çeken bölümleri size aktarmaya çalışacağım...
 

bengisu

 
Katılım
11 Mar 2006
Baş Parmak

Yazını okudumbizlerle paylaştığın için teşekkürler...Benden de bir alıntı.Nazan BEKİROĞLU'nun "Yusuf u Züleyha" eserinden.
Yusuf Seni Sevdiysem...
..."Yusuf seni sevdiysem,dedi Züleyha,hükümdarın tahtına hükümdardan başkası oturamayacağından.Şehzade için saklanan giysiler ancak şehzadenin bedenine uyacağından.Padişahın ülkeler fethettiği görülmüştür de kölelerin ülkeler fethettiğine bir Yusuf'ta tanık olmuşuzdur.Görüyorsun ya Yusuf,seni sevdiysem yazgım bana yapacak başka bir şey bırakmamış olduğundan.Senin güzelliğin gibi benim muhabbetimin de nedeni omadığından.
Seni sevdiysem ,seni her görmemde ikinci kez görmediğimden.Her görmemde seni yenidenmiş gibi değil,yeniden gördüğümden.Odama her girişinde ilk kez girdiğinden.Kendi kendinde bile tekrarlanmadığından sen.
...
Ellerim toprağın derinliklerinden çıkarılmış çok asırlık bir tütsü kabına aniden değiverdi,gözyaşı şişesi kırıldı birden,başkalarının olan onca acı kalbime giriverdi.Yusuf ben seni sevmiş ve sevecek bütün kalplerin sırrına ortak olarak sevdim."