bir hikaye...

Katılım
1 Mar 2006
İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar ama her
fırsatta birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günleri ve bayramlarda birbirlerine
ilginç armağanlar göndererek karşısındakine zekâ gösterisi yapma onlar için kaçırılmaz
fırsatlardı. Hükümdarlardan biri, günün birinde ülkesinin en
önemli heykeltıraşını huzuruna çağırdı.
İstediği ; birer karış yüksekliğinde, altından, birbirinin tıpatıp
aynısı üç insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak ama bu
farkı sadece ikisi bilecekti. Heykeller hazırlandı ve doğum gününde
komşu ülke hükümdarına gönderildi. Heykellerin yanına bir de mektup konmuştu.

Şöyle diyordu heykelleri yaptıran hükümdar : "Doğum gününü bu üç
altın heykelle kutluyorum. Bu üç heykel birbirinin tıpatıp aynısı
gibi görünebilir. Ama içlerinden biri diğer ikisinden çok daha
değerlidir. O heykeli bulunca bana haber ver."

Hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri tarttırdı. Üç altın heykel
gramına kadar eşitti. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa
çağırttı. Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler ama
aralarında bir fark göremediler. Günler geçti. Bütün ülke
hükümdarın sıkıntısını duymuştu ve kimse çözüm bulamıyordu.
Sonunda, hükümdarın fazla isyankâr olduğu gerekçesiyle
zindana attırdığı bir genç haber gönderdi. İyi okumuş, akıllı
ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı
için zindana atılmıştı.
Başka çaresi olmayan hükümdar bu genci çağırttı. Genç önce
heykelleri sıkı sıkıya inceledi, sonra çok ince bir tel getirilmesini
istedi. Teli birinci heykelciğin kulağından soktu, tel heykelin ağzından
çıktı. İkinci heykele de aynı işlemi yaptı. Tel bu kez diğer kulaktan
çıktı. Üçüncü heykelde tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı çıkmadı.
Ancak telin sığabileceği bir kanal kalp hizasına kadar iniyor, oradan
öteye gitmiyordu. Hükümdar heykelleri gönderen komşu hükümdara
cevabı yazdı :

"Kulağından gireni ağzından çıkartan insan makbul değildir.

Bir kulağından giren diğer kulağından çıkıyorsa, o insan da makbul
değildir.

En değerli insan, kulağından gireni yüreğine gömen insandır. Bu
değerli hediyen için çok teşekkür ederim."