~Biz~

Katılım
5 Ağu 2018
#1
Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz
Biz ehli harâbâtdanız mest-i Elest'iz”


Bağdatlı Ruhi


(Bizi üzüm suyu ile sarhoş olmuş sanmayın. Biz meyhane denen aşk ve şevk âleminin sakinleriyiz ve Elest meclisinin sarhoşuyuz)Biz bülbül-i muhrik-dem-i gülzâr-ı firâkız
Ateş kesilür geçse sabâ gülşenimizden”


II.Selim


(Biz ayrılığın gülbahçesinde yakıcı demler çeken bülbülüz; sabah rüzgarı gülbahçemizden geçse ateş kesilir)
 
Katılım
5 Ağu 2018
#2
Elest Meclisi sarhoşları ve sevgiliden ayrılmanın acısı ile yanan bülbüller...
İki farklı şair ama aslında anlattıkları şey aynı
 
Katılım
5 Ağu 2018
#3
“Sanman kim taleb-i devlet-i cah etmeğe geldik
Biz âleme bir yar için ah etmeğe geldik”


(Biz bu aleme zannetmeyin ki makam, mevki, para elde etmek için geldik. Biz bu aleme bir yâr için ah etmeğe geldik)
 
Katılım
5 Ağu 2018
#4
@evla nın bahsettiği “sağlam maya” işte bu beyitlerde saklı. Bu amacı unutmayan ecdad ne yaptıysa “O”nun rızası için yaptı. Sarhoşa bile Allah dedirten şey bu beyitlerde gizli (bence)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
#5
@Mina kalp kalbe karşı ben de diyecektim ki nasıl bir mukadderattır ki bize beyitleri okuyup iç çekmesi kaldı.okuduğun da çakır keyif veren ,gönlünü hoş eden .içine bitmez bir umut ve geç kalmışlığın hüznünü yaşatır.duadan başka silahım yok o kadar yetersizim ki Rabbim toplasın bizi.
 
Katılım
5 Ağu 2018
#6
Bizi dünyâ içün her dûna sanman eylerüz mihnet
Biz ol ‘ariflerüz kim eylerüz dünyaya istigna”


Rûhî

(Bizi dünya için her alçağın, soysuzun kahrını çekeriz sanmayın.Biz öyle arifleriz ki Allah’tan başkasına minnet etmeyiz,dünyaya ihtiyaç duymayız)
 
Katılım
20 Haz 2018
#7
Hayretî:

Ne Süleyman'a esirüz ne Selimün kuluyuz
Kimse bilmez bizi bir Şah-ı Kerimin kuluyuz

(Ne Süleyman'a esiriz ne de Selim'in kuluyuz.Kimseler bilmez bizi kerem sahibi bir şahın kuluyuz.)

Zâtî:

Bu dir her beytimiz dâim zebân-ı hâl ile
Hak bilür biz bahr-ı nazmın lûlû-yı lâlâsıyuz

( Her beyitimiz daima hâl dili ile bunu der;biz nazım (şiir) denizinin parlak incisiyiz.)

Cevheri olanlar dünyada anlarlar kadrümüz
Dürlü dürlü nazm ile Zâtî cevâhir kanîyüz

(Bu dünyada bizim degerimizi kuyumcular anlayabilir.Zâti biz yazdığımız türlü türlü şiirlerle cevher ortaya koyan cevher madeniyiz.)

:)
 
Katılım
5 Ağu 2018
#8
Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız
Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz

Bağdatlı Ruhi

[Bu fani dünyada ne efendi ne de köleyiz..
Büyüklenenlere büyüklenir, alçak gönüllülerle alçak gönüllü oluruz..]
 
Katılım
20 Haz 2018
#9
Nabi:

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz


Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz(Bu beyit 2018 ÖABT sorusu idi:))

(Zaman bağının baharını da gördük güzünü de; üzerimizden neş’e rüzgârları da geçmiştir gam fırtınaları da.

Mevki sahibi olunca zafer sarhoşu oluverme; zîrâ böylesine mest (sarhoş) olup sabah olunca da baş ağrısı çeken binlercesini görmüşlüğümüz var.)
 

Konuyu şu anda okuyanlar : (Users: 1, Guests: 0)

Giriş yap