bu şiirde şairin ruh hali nedir acaba

tokat

Divan Üyesi
Berf-pûşîde kûh-sâr üzre
Nûr saçıp âf-tâb-ı subh-ı besim
Sırma kâküllerin eder tersîm
Zîb-i dûş ettiğin karâr üzre
Şu sehâb-ı sefîd-i penbe-nümûn
Görünür ferş-i izdivâca nazîr
Âteşin câmesiyle bedr-i münîr
Şeklini arz eder senin Tomsun
Gözümün uçtu gitti tâb ü feri
Hâb-ı rahât gibi figân figân
Vechi dîdemden olmasın mı nihân
Ki değil merdüm-âşinâ o peri?
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Önemli Hatırlatma

Önce selam sonra kelam düşüncesiyle divan üyelerine kendinizi tanıtıp bir Merhaba diyerek yardım isteyebilirsiniz

Benzer konular

xen

Üst Alt