Dil ve Türkoloji yayınları

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi

Screenshot_2021-07-17-20-22-20-12.jpg

Amaç​

Tehlikedeki Diller Dergisi" (TDD) İngilizce sürümüyle “Journal of Endangered Languages” (JofEL); genelde "tehlikedeki diller", özelde ise "tehlikedeki Türk dilleri" ana teması çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan dillerle ve kültürlerle ilgili farkındalığı geliştirmeyi, tehlikedeki diller temasına yönelik yapılacak çalışmaları cesaretlendirmeyi, bu bağlamda kuramsal veya uygulamalı çalışmaları değerlendirmeyi, tehlikedeki dillerle ilgili olguları belgelemeyi ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar.


Kapsam
Tehlikedeki Diller Dergisi" (TDD); çağdaş dilbilimsel ve toplumdilbilimsel ilkeleri esas alan, başta tehlikedeki Türk dilleri olmak üzere, Türk dilleri ve halkları ile doğrudan kültürel temasta bulunan diğer Avrasya dillerine ve kültürlerine yönelik, dilbilim, Türkdilbilimi ve toplumdilbiliminin yanı sıra, antropoloji, kültürbilimi vd. disiplinlerdeki görev tanımına uygun, bilimsel değeri yüksek, her türlü özgün araştırma ve incelemeye açıktır.

Dergide yayınlanması arzu edilen çalışmaların yayın politikasına ve yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanarak yayım kuruluna ulaştırılması gerekmektedir.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt