dua!

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

sana sıgınıyorum rabbim ....
tevekkül edip beklıyorum şüphesiz hayırda sendendır şerde...
hakkımda hayılısını nasip eyle...
(amin)
 

NuN

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِ&#160
Ynt: dua!

"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum; gücüm yettiği kadarıyla senin akdin ve va'din üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim günahımı da itiraf ederim. Beni bağışla; çünkü senden başka hiçbir kimse günahları mağfiret edemez." amin.
 

NuN

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِ&#160
Ynt: dua!

Rabbim, kardeşimin işlerini kolayla ona hayrıyla tamama erecek fetihler ver. ona çalışma azmi ver yılmaması için gereken kudreti hazinenden bahşet. bizi senin doğru yolunda gitmekten ayırma, bizi de hayırlısıyla her daim dinin üzre kardeşlerden eyle.onu annesini babasını ablamı ufaklığı duasındakileri koru.
amin.
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: dua!

NuN' Alıntı:
Rabbim, kardeşimin işlerini kolayla ona hayrıyla tamama erecek fetihler ver. ona çalışma azmi ver yılmaması için gereken kudreti hazineneden bahşet. bizi senin doğru yolunda gitmekten ayırma, bizi de hayırlısıyla her daim dinin üzre kardeşlerden eyle.onu annesini babasını ablamı ufaklığı duasındakileri koru.
amin.

amin!
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

amin!
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Cehennemlikler cehennemin kapısına vardıklarında cehennemin kapıları açılır. Cennetlikler ise cennetin kapısına vardıklarında, cennetin kapıları zaten açıktır. [Zümer Sûresi'nin iki ayeti arasındaki tek bir 'vav' farkının esprisi... Dileyen, 71. ve 73. ayetleri kıyaslasın!] Ne güzel değil mi? Ben cennet olsam, ben de kapılarımı hiç kapamazdım. Cennet olana kapalı kapılar ardında kalmak yakışmaz ki... Cennetlik olana kapalı kapılar önünde bir an bile bekletilmek yakıştırılmaz ki... Demek ki, müminler dünyada cennete yürüyor değiller sadece, cennette yürüyorlar...
senai demirci
 

NuN

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِ&#160
Ynt: dua!

Onlardan sonra gelenler derler ki: "Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanan kardeşlerimizi bağışla, kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma! Rabbimiz sen çok şefkatli, çok merhametlisin!" Haşr, 10

"Ey inananlar! Onların yüreklerine korku salan, Allah'tan çok sizlersiniz; çünkü onlar anlamayan bir topluluktur" Haşr, 13

Ey Rabbim onları affet, onlar ki bilmiyorlar.. diyebilmek, O'nun sav. yaptığından başka birşey yapmamak istiyorum ben. nasib et Rabbim.amin.
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Ey Rabb'imiz!
Senden;
Senin sevmeni,
Senin sevdiklerinin sevgisini
ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz.
Senden tertemiz bir hayat,
dosdoğru bir ölüm,
rezil etmeyen
ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz.
Ey Rabb'imiz!
Senden hidayet,
takva,
afiyet ve zenginlik istiyoruz.
Bize talihsiz ve nankör olmayan,
şirkten arınmış,
tertemiz kalpler lütfeyle.
(Amin)
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Ya Rabbi
Eğer
Ben Sana Cehennem korkusuyla İbadet ediyorsam
Yak beni cehenneminde
Eğer ben Sana Cennet ümidiyle İbadet ediyorsam
Kov beni cennetinden
Ama ben Sana sırf Sen olduğun için ibadet ediyorsam
Ölümsüz güzelliğini esirgeme benden
(amin)
 

NuN

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِ&#160
Ynt: dua!

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA
Rabbim, yessir vela tuassir, Rabbim.. temmim bil hayr.. hayrıyla tamama erecek fethi ilmin ve hidayetinle senden dilerim, istikametin üzre bir yol istikameti dilerim. yılmama, pes etmeme, zalime imkan tanımama kuvveti dilerim. muvaffakiyyet dilerim. nefsimle bir an bile başbaşa kalmama dilerim Senden. Sana cc. Peygamberin'e sav. layıklık cemil cümle ecdat u ümmete hayırlılık dilerim.
incire zeytine, Sina Dağı'na ve güvenli Mekke şehrine ettiğin andlarda bildik bizi en güzel bir şekilde yarattığını sonra bizi aşağıların en aşağısı kıldığını.. Sen bizi düşürme, düştüğümüz yerden kaldır. "Yalnız inanan iyi işler yapanlar hariç" dedin, bizi hariçlerden tut, söz verdiğin mükafata dahillerden. Dini yalan saydırtanlardan koru, nefer eyle. Şüphesiz Allah hükmedenlerin en güzel hükmedenidir. amin
Tin Suresi...
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Ey kullarına pek şefkatli olan Rahim,
ey maddi ve manevi hastalıklara şifa veren Şâfi,
ey ikram ve ihsanı bol olan Kerîm,
ey bela ve musibetleri def edip âfiyet veren Muâfî!
Bütün günahlarımı bağışla,
her türlü hastalığa karşı afiyet ver,
benden ebediyyen razı ol,
bunu rahmetinle lutfet
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Beni düzgün bir şekilde yaratıp kâmetimi diken,
yüzüme şekil verip onu güzelleştiren
ve beni müslümanlardan kılan Allah’a hamd olsun.
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
Mahlûkatı inşa ve ihya etmeden önce de var olan Evvel,
her şey yok olup gittikten sonra da bakî kalan Âhir,
Kendisini ananı unutmayan,
şükredenin nimetini eksik etmeyen,
dua edeni mahrum bırakmayan,
ümit besleyenin ümidini boşa çıkarmayan Alîm!

Allahım,
Seni
–ki şahit olarak Sen yetersin-
bütün meleklerini,
göklerinin sakinlerini,
Arşının taşıyıcılarını,
gönderdiğin peygamber ve elçilerini,
yarattığın her türlü mahlukatını
şu şehadetime şahit tutuyorum ki:

Sen hak mabud olan Allahsın,

Senden başka ilah yoktur,
birsin,
ortağın yoktur,
sözünde değişiklik ve vaadinden dönmek söz konusu değildir,
Hazreti Muhammed Senin kulun ve Resûlündür,
kendisine yüklediğini kullara iletmiş,
Allah yolunda gereği gibi mücadele etmiş,
insanları hak olan sevapla müjdelemiş
ve doğru olan cezayla korkutmuştur.

Allahım,
hayatta bıraktığın sürece
beni dinin üzerinde sabit kıl,
beni doğru yola ilettikten sonra kalbimi saptırma,
kendi katından bana bir rahmet lutfet,
hiç şüphesiz bağışta bulunan ancak Sensin.
Hazreti Muhammed’e ve Âli Muhammede salât eyle,
beni de onun tabilerinden ve taraftarlarından eyle,
beni onun cemaati arasında haşret,
farz olan Cuma namazlarını gereği gibi eda etmeye
ve o günde vacip kıldığın diğer taatleri yerine getirmeye,
ceza ve mükafat günü olan ahirette
bunları yerine getirenlere nasip ettiğin ihsanları kazanmaya
beni de muvaffak eyle!
Hiç şüphesiz Sen izzet ve hikmet sahibisin!
 

kardelen2006

Divan Üyesi
Ynt: dua!

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin. ...


Ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet…

Senden Başka Ilah Yoktur!
Sen Bütün Noksanlıklardan Münezzehsin...
şüphesiz Ben Nefsime Zulmedenlerden Oldum...
Sen Bağışla beni...

amin..​
 

Abdulfettah Adıyeter

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: dua!

"dünya ebu bekr'i istemedi ebu bekr de dünyayı istemedi; dünya ibnü'l hattab'ı istedi ama ibnü'l hattab dünyayı istemedi."

ya biz?!

Allah'ım sen bizlere merhamet et! bizleri istikamet üzre kıl! içimizdeki kötüler için içimizdeki iyilere kıyma! yolunda ayırma! bizlere rızanı kazanmış kullarından olmayı nasib eyle!

amin.
 

Hikmet

0 rh+
Ynt: dua!

Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranların dualarını kabul buyuran Yüceler Yücesi Rab!

Sen her şeye gücü yeten, her istediğini gerçekleştiren ve yakarışlara mukabelede bulunmak şanına çok yakışan yegane Zat'sın; ne olur, bizim dualarımıza da icabet eyle ve gelebilecek bütün tehlikelerden ve Sen'in azabına uğramaktan; aynı zamanda bunların hasıl edeceği korku, gam ve kederden de sıyanet buyur!

Amiin...
 

ferahsan

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

Allah'ım elimi, dilimi, gözümü ve parmak uçlarımı haramdan, harama götüren yollardan sen koru!
 

NuN

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِ&#160
Ynt: dua!

Rabbim..
annem,babam,sülalem :), abim,Nelida'm,Süm'üm,Dil'im kara dutum,kan'ım,dostlarım,kitaplarım,bilgisayarım,ellerim,beynim,gözlerim her şey için teşekkür ederim.
 

ferahsan

Dîvân Üyesi
Ynt: dua!

"RABBİM!! Dergahına pak ve temiz olanları alırsın, günahkarları da tövbe etmeleri halinde rahmetinden uzak tutmazsın. Ey iyilerin ve kötülerin Rabbi; hem iyiler hem kötüler senin rahmetine ve ihsanına muhtaçlar, şu halde hem iyileri hem de kötüleri sevecek bir kalp ver bana. Andolsun ki sana düşman olanları sevmeyeceğim. Rabbim senin rahmetine ve yardımına muhtacım. Muhtaç kullarına yardım edenler gerçekte sana yardım eder senin dostluğunu kazanır. Şüphesiz güvenilecek en iyi Dostluk da budur.."
 
Tüm sayfalar yüklendi.
Üst