eşşeği saldım çayıra

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
ve dahi ilk adımı ben ateyorum. buyurunuz aşk ile:

"30 mart mahalli idareler seçimlerinin neticesine bakıp ağlayana, gülene, çatlayana, patlayana, twitter ve facebook gibi mahfillerde memleketi kurtarana, gece uyumayan gündüz ayakta duramayana, hem casusa hem cadıya, hem asta ve hem üste, redkid ve düldüle, dolton biladerlere, kırmızı başlıklı kıza, ampul çok cereyan harcıyor florasan daha iktisatlı deyuben ünlüyenlere, sinemizdeki altı okun sahiplerine, belediyeden zengin olanlara, adının yiğit konulmasından mütevellid kendini yiğit zannedenlerden mülhem ak deyince ak olduğunu sananlara, daha geçen sene toprağa emanet ettiğimiz spider man'imiz peter parkere, kaptan amerikaya, göbeğini kaşıyan bidon kafalılara, ayşe arman ablamızın görünce ıyyy deyuben ünlemesine sebeb olan okuma yazması olmayan avama, john keating gibi hocalarımıza, jrr tolkien'e, asgard sakinlerine, mavi gözlü yiğit conan'a, asabileştikçe deli kuvveti gelen hulk'a, siyonist züperman'e, elini açıp isteyenlere, istemeden vermeyenlere, düşene vurana, vurulunca susana, tapelerle karakter tiplerini ortaya koyanlara, tapelerden kar devşirenlere, kınalı kuzularımıza, sarıkıza, seferi olana, mukim olana, hem münkire hem münafığa, kötü kedi şerafettine, tuzsuz deli bekir ve dahi norman bates'e, en beyaz zenci obamaya, zenci kelimesini bu vatanda ırkçılık sayan ahmağa, fenerbahçeye, cimboma, kara kartala, ak güvercine, ömer seyfettinin nadanına, küçük ağaya, hanımın çiftliğine, reha muhtara, don kişot'a, annebel lee'ye, bamsı beyrek ve banu çiçek'e hasılı ezcümle alayına... "eşşeği saldım çayıra..."
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: eşşeği saldım çayıra

bre deli oğlan uluğbey.

kapımızda kavukları kallaviler bir çift nasihat için el pençe divan dururken; bilumum siyasi fırkaların kelli felli riyasetpenahları "memleketin hal-i pür melali ne cihettedir?" sualine bir kuru öksürüğümüzü cevab kabul etmeye ram olmuşken ve dahi onca gaile ve dert içerisinde lutfedip divana iki satır yazı sevk etmişken.... bre deli oğlan! hangi cesaret, hangi zihniyet ve dahi hangi vesvese ile biz gibi kalem ve kelam sahasının arslanının av sahasına gövdene ağır gelen kellene göre ayar çekmeye kalkarsın? ne demek ola ki bizden müsaade almadan yeni bir başlık açarsın?

unutma deli oğlan! arslanın yelesi yumuşaktır amma hem dişleri ve dahi hem pençesi çifte su verilmiş kılıç hükmündedir. o ki sen biz gibi şir'in av sahasına müdahale ettin biz de seni ilk avımız yapmaya niyet ettik!

niyet ettim bugün ki öğle yemeği olarak uluğbey'i yemeye!

:)
 

UluğBey

Divan Üyesi
Ynt: eşşeği saldım çayıra

a benim arslan abim bilmez misin ki ben sayyad-ı bi insafım. nice arslanlar geldi geçti kılıcımızdan ki baki kalan olmadı pek. bunu bilmezmiş gibi ne atar durursun divan-ı meşveret meydanında kimsecikler bulunmaz iken?yine farkında değil misin kılıç bağımızda asılı duran gaddâremizin?ol gaddaredür ki bir bakan bir daha bakar.ışıltısının kuvvetiyle çok yiğitler yakar.yoksa "eceli gelen arslan divan-ı meşverette alır soluğu" hükmünce burada mı almış durursun soluğu. yoksa kılıcımızın parıltısı aklını da mı aldı götürdü ki reis'ül divan, sahibü'l hayrat, şah-ı alem penah sıfatlarımızdan bihabersin anlaşılan.


evvela daha fazla sözü dallandırıp budaklandırmadan; yedi düvele "yumuşak yeleli, dişleri ve penşesi çifte su verilmiş kılıç hükmünde" nam salan haşmetlü baki hazretlerinin baki kalmasını istediği sadası var ise tiz söyleye.

saniyen, sair eşhas bakiye yaraşır bir cenaze töreni tertip eyleye. zira birazdan ...

salisen, pek gıymetli talebelerim, divan-ı meşveretten ab-ı hayat dilenen müdavimlerim, bir sözüm hükmünce seyr-ü sefer eyleyecek civanmerdlerim bugünkü talimimizin adı:

"ava giden nasıl avlanır?"

_______________________


üstadım eşşeği çayıra saldım çünki bu bölümü açınca ve dahi bu bölüme dair ilk ileti zatınız tarafından "... ne eksik ne fazla" başlığı altında yer aldığından başlığı yeni açılan bu bölüme taşımayı uygun gördüm. başlık içinse hükmüm eşşeği çayıra salmak oldu. arzu ettiğin şekilde eşeği çağırabilir,değiştirebilir ve dahi istediğin başlığı koyabilirsin.
 

UluğBey

Divan Üyesi
Ynt: eşşeği saldım çayıra

Baki ağabey korktu kaçtı gitti herhalde :)demedim mi ki gaddarenin ışıltısı bile yeter diye.
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: eşşeği saldım çayıra

senin kaçtığımızı zannettiğin demler melmeketin ehemmiyetli meselelerine deva arayan ehl-i siyaseti beyin kıvrımlarımızda seyr-ü sefer'e çıkartmış idik lakin bizim fikir deryamızda ehl-i siyasetin vesvese takaları ilk dalgada alabora olduğu çün hamiyetperver ve dahi mürüvvetmend olmaklığımızdan mütevellid ehl-i siyaset takasını tanzim ve melmeket meselelerini takyid ile meşgul idik.

imdi bre gafil veled! namütenahi çapta meşgul ve fikrinden istifade etmek "kibrit-i ahmer" manasına gelen bize muhatab olmuşsun. iş bu hal ve imkanda eline mendil alıp halaybaşı olman lazım iken ne demeye gaddare deyuben ünlersin be hey tıfıl?
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Ynt: eşşeği saldım çayıra

UluğBey' Alıntı:
eşeği salıyorum çayıra :/
o ki gaddarenin ışıltısından dem vurdun bizim vurduklarımıza dahi mukavemet edeceksin. "ceee" yapıp da carl lewis'i hasedinden çatlatacak kertede koşarak kaçmak da ne ola?

yağma yok delikanlı. aha meydan aha peşrev...
 

UluğBey

Divan Üyesi
Ynt: eşşeği saldım çayıra

meydandan kaçmadık bre ihtiyar.yaşına hürmeten eşeği çayıra saldıksa da gaddaremizi de bir kenara bırakıp er meydanında talim yaptırmaktan başka yol bırakmadın bana. başında saç kalmamış halinle klavye tutmaz elinle ne diye celallenip durursun? bulamadın mı şu koca meydanda gücüne denk bir tıfıl. bilesin ki ben ağır sıkletim. sen tıfıl tıfıl deyince üzerime alınmadım doğal olarak.yoksa meydandan kaçan senin gibi olsun bre
 

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt