Etimolojik Tahliller

Katılım
5 Ağu 2018
#67
" Farsçada sol demek. "Râst" ise sağ. Çep-râst birleşerek "çapraz" olmuş “

_alıntı_
 
Katılım
6 Ara 2014
#68
Zinhar
Farsça zinhār veya zinihār زنهار "aman! sakın! (ünlem)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sadece bileşiklerde görülen az "den (edat)" ve Farsça nihār نهار "korku, vehim, bela, sakınacak şey" sözcüklerinin bileşiğidir.
 
Katılım
6 Ara 2014
#70
Tebrik
Türkçe'de bir kişiyi yaptığı iyi işler veya bir başarısından dolayı kutlamak amacıyla kullanılan sözcük. Arapça brk kökünden gelen tebrīk تبريك "kutsama, kutlama" anlamları taşır. Arapça bereket بركة "kutsanma, yüceltme" sözcüğünün tefˁîl vezni masdarıdır.
Teberrük,Mübarek, Mebruk gibi kelimelerde Tebrik gibi Bereket kökünden türetilmiştir.
 
Katılım
5 Ağu 2018
#71
Çavuş: Eski Türkçe "seslenmek, haykırmak" anlamındaki "çavmak" fiilinden çavuş, "seslenen, haykıran" demektir. (Askeriyede yüksek sesle verilen emre atfen)
 
Katılım
5 Ağu 2018
#72
Konuyla çok ilgili değil belki amaç benim de çok sonradan öğrendiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum :

ANZAK (Anzac) : Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu anlamına gelen (Australia and New Zeland Army Corps) kelimelerinin baş harflerinden meydana gelmiş bir kısaltmadır.
 

Konuyu şu anda okuyanlar : (Users: 1, Guests: 1)

Giriş yap