Felsefe ne işe yarar?

UluğBey

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hür.
Katılım
27 Ara 2005
Başlığımızın ilk mesajı benden olsun.Madem felsefe bölümü açtık.Bunun ne işe yaradığını konuşalım isterseniz.


Felsefeden anladığınız nedir ve felsefe ne işe yarar?
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?


Felsefe nedir?
- Felsefe kişinin kendisini ve çevresini anlama, yorumlama, açıklama ve gerçeği arama çabasıdır.

Felsefenin Genel Özellikleri
- Felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir.
- Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
- Felsefe, insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır.
- Felsefe, bir bilin değildir ancak bütün bilimler felsefeden doğmuştur.
- Felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli, tutarlı, sistemli bir düşünme yöntemidir.
- Felsefi sistemler kendi içerisinde tutarlıdır. Fakat genel- geçer bir niteliğe sahip değildirler.

Felsefenin Yararı
- Felsefe kişide merak ve kuşku uyandırır.
- Felsefe bilinçlenmeyi ve görüş açımızın gelişmesini sağlar.
- Demokrasinin gelişmesini ve işlemesini sağlamaktadır.
- Yeni bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlar.
- Felsefe insana hemen her konuda akıl yürütebilmesini sağlar.

Bilgi ve Bilgi Türleri
Bilgi : Suje ile Obje arasındaki ilişki sonucunda elde edilen üründür.
İnsanın, bilgi elde etmesinde iki yetisi vardır :
1- Düşünme
2- Duyular yoluyla algılama gözlemleme
Bilgi Türleri : Gündelik Bilgi , Dinsel Bilgi, Teknik Bilgi, Sanat Bilgisi , Bilimsel Bilgi , Felsefi Bilgi

Felsefenin Diğer Alanlarla İlişkisi
Felsefe İle Bilim Arasındaki Ortak Özellikler:
- Akıl ve mantık ilkeleri kullanır.
- Bilinçli yöntemli ve sisteme dayalıdır.
- İlke ve yasalara ulaşmaya çalışırlar.
- Merak ve anlama arzusundan doğmuştur.

Felsefe İle Bilim Arasındaki Farklar:
- Kelsefe hem olgularla hemde değerlerle ilgilenirken bilim sadece olgularla ilgilenir.
- Bilimin önermeleri doğrulanabilir ancak felsefenin önermeleri dar anlamda doğrulanamazlar.
- Bilimlerde ön görüde bulunabiliriz ancak felsede bulunamayız.

Felsefe İle Din Arasındaki Ortak Özellikler:
- Konuları insan ve evrendir.
- Varlığı tümel olarak açıklarlar.

Felsefe İle Din Arasındaki Farklar :
- Felsefi bilgiler akla dayanırken dinsel bilgiler inanca dayanır.
- Felsefede soru sormak esastır ama dinde verilen cevaplara inanmak esastır.
- Felsefe eleştiricidir din ise dogmatiktir.

Felsefe İle Sanat Arasındaki Ortak Özellik:
- Varlığı, hayatı insanı yaratıcı bir zeka ile kavrar ve yorumlar.
Felsefe İle Sanat Arasındaki Fark :
- Felsefe doğrulara dayanırken sanat duygusallığa dayanır.

Bilgi felsefesinin temel Kavramları:
Doğruluk , Gerçekçilik , Temellendirme dir.
Doğruluk : Düşüncenin gerçekle bire bir uyuşmasıdır.
Gerçekçilik: Gerçek, bilinçten bağımsız olarak nesnel dünyada bulunan güneş, hava, taş gibi şeylerdir.
Temellendirme : Ortaya konan bir soru için dayanak, gerekçe, temel bulunmalıdır. Temellendirilmiş bir bilgi ölçütler aracılığıyla kazanılan bilgidir.

Bilgi Felsefesinin Temel Problemleri:
- Doğru Bilginin Mükün Olup Olmadığı
- Doğru Bilginin Kaynağının Ne Olduğu
- Doğru Bilginin Ölçütü Ve Sınırı Ne Olduğu
Problemleri bilgi felsefesinin en önemli problemleridir.

Doğru Bilginin Olup Olmadığı Problemi
- doğru bilginin mümkün olduğu savunulan ( Dogmatizm)
- doğru bilginin mümkün olmadığı savunulan (Septizm)

Dogmatizm: Kesinliğinden hiçbir şekilde şüphe edilmeyendir. Dogmatizm de :
- değişmez ve kesin bilgiler olduğu savunulur.
- Akıl aracılığıyla elde edilen bilgiler kanıt aramaksızın üzerine her hangi bir inceleme ve eleştirme yapılmaksızın doğru olarak kabul edilir.
- Doğmatizm temeli üzerinde rasyonalizm, emprizm, kritisizm, analitik felsefe, pozitivizm, sezgicilik, pragmatizm, fenomenoloji gibi felsefi akımlar doğmuştur.

Septizm (şüphecilik): doğru bilginin mümkün olmadığı ve hiçbir şekilde bilgi elde edilemeyeceği savunulan akımdır.
- septikler, insanın duygularının ve aklının yetersizliğinden dolayı doğru bilgiye ulaşılamayacağını savunurlar.
- Belli bir doğruya ulaşmadan önce kuşku duymak zorunlu ve kaçınılmazdır.

Bilginin Kaynağı Problemi: felsefe tarihi boyunca bilginin kaynağıyla ilgili dört temel görüş ortaya çıkmıştır. Bu görüşler :

Emprizm(Deneycilik): Bilginin kaynagında algıların, duyuların , deneylerin ve gözlemlerin bulunduğunu savunan akımdır.

Kritisizm (Eleştiricilik): Bilginin kaynagında aklın ve deneyin bir arada bulunduğunu savunan akımdır.

Entüisyonizm (Sezgicilik) :Bilgi elde etmede aklın ve deneyin yetersiz olduğu insanın sadece sezgi aracılığıyla bilgi elde edebileceği savunulan akımlardır.

Rasyonalizm (Akılcılık): Bilginin temel kaynağının akıl olduğunu
savunulan akımdır. Rasyonalistlere göre bilgi zorunlu, kesin ve genel- geçer olmalıdır. Böyle bir bilgi ancak akılla elde edilebilir. Bilim modeli matematik ve mantıktır. Rasyonalistlere göre bilgi doğuştan gelmektedir. Doğuştan gelen bu bilgilere apriori bilgileri denir.
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Madem felsefe bölümü açtık, biraz felsefe yapalım. Felsefe gerekli midir?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

UluğBey' Alıntı:
Felsefeden anladığınız nedir ve felsefe ne işe yarar?
Hakikat yolunda atılan bir adım felsefe.. Bütün risk ve korkulara rağmen ayaklarınızı yere sağlam basmayı başarabildiğiniz sürece ne işe yaradığı aşikardır..

Lamia' Alıntı:
Madem felsefe bölümü açtık, biraz felsefe yapalım. Felsefe gerekli midir?
Açıkcası biraz paradoksal geldi bu soru bana.. Felsefeyi gereksiz gören biri nasıl geçip karşıma "felsefe gereksizdir çünkü" deyip de felsefe yapabilme cüretini gösterebilir? Bu kendi söylemiyle çelişmek olmaz mı? Peki ben kime ne için anlatmalıyım felsefenin gerekliliğini? Merak etmeyin kurallarına göre oynuyorum oyunu.. Oyun mu? Felsefe bi oyun mu? Sahi neden düşünmedim bunu daha önce? Ya kaybedersem? Kaybederim korkusuyla zihnimi bu düşüncelerden sıyırmalı mıyım? Öyleyse neden varım? Felsefeye olan ilgimi ona borçluyum: Descartes.. "Cogito ergo sum" Bu kadar zor muydu bunu söylemek? Off! Biraz beklemeliyim..
 

UluğBey

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hür.
Katılım
27 Ara 2005
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Açıkcası biraz paradoksal geldi bu soru bana.. Felsefeyi gereksiz gören biri nasıl geçip karşıma "felsefe gereksizdir çünkü" deyip de felsefe yapabilme cüretini gösterebilir?
İşin aslı bu soru bir forumda karşıma çıkmıştı bir bölümde, hoş bir konu olmuştu katılımlarla, ben de biraz oraya öykünerek ve felsefeden ne anladığımızı öğrenmek adına böyle bir başlangıç yapalım istedim.Felsefeyi gereksiz görüyor muyum? Sordum bu soruyu kendime, adına felsefe denilmiş ya da başka bir şey denilmiş pek de önemli değil. Kimileri düşünce iklimine, sorgulamaya felsefe adını vermiş, kimileri başka bir şey. Sorgulama nereden bakarsan bak iyidir, ama sorgulanamazları karıştırmamak kaydıyla ...
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Hocam sözüm size değildi.. Felsefe bölümüne felsefenin ne olduğu ve ne işe yaradığıyla başlamaktan doğal birşey olamaz sanırım.. Burada felsefenin gereksiz olduğunu düşünen ya da söyleyen birilerinin mevcut olduğu şeklinde bir fikre sahip olmadığımı sözlerimin görüşümü temellendirmek adına bir meydan okumadan ibaret olduğunu belirtmek isterim. Olmasın mı derim peki? Açıkcası işime gelir itiraz edecek birilerinin olması.. Bu da ikinci bir meydan okuma sanırım :) Meydan okuma söylemim de yanlış anlaşılmaz umarım.. İstediğim buranın gerçekten faydalı ve bizlere yeni düşünce ufukları açabilecek bir bölüm olması..
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

ferahsan' Alıntı:
Açıkçası biraz paradoksal geldi bu soru bana..
Felsefe zaten çelişki değil midir?

ferahsan' Alıntı:
Felsefeyi gereksiz gören biri nasıl geçip karşıma "felsefe gereksizdir çünkü" deyip de felsefe yapabilme cüretini gösterebilir?

Ben gösterebilirim. Bana göre felsefe gerekli değil derim ve kendimce açıklamalar yaparım. Kendimi ve çevremi anlamaya çalışmaz, gerçeği aramakla uğraşmam. Bu da bir seçim değil midir? Felsefenin adını bilmeyen, ne işe yaradığını bilmeden yaşayan yok mu? Şöyle bir bakıyorum çevreme, çok. Felsefe bilgi edinmeyi değil aramayı amaçlıyorsa, cevap bulmak amaç değil sürekli sorular varsa cevapları bulunamayan, bilgi aramayı tercih etmeyen, sorular sormayanlarımız yok mu? Soruların bittiği yerde yaşamında anlamı yoktur, ama sorular sormadan, amaçsız yaşayan da yok mudur? Neden soru sorayım ki eğer cevabı yoksa, ve neden kendimi ve çevremi anlamaya çalışayım ki anlayamadıktan sonra.
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Türkiye’de Felsefeye Verilen Önem:


Türkiye’de felsefe geniş kitlelere ulaşmamıştır. Bunun sebeplerinden biri halkın tutumudur. Halk çoğu yerde olduğu gibi ülkemizde de felsefeyi gereksiz bilgiler yığını olarak görmektedir. Felsefe ise filozofların kafalarında yarattığı tuhaf durumlar üzerine yapılan tuhaf yorumlardır. Zaten filozoflar onlara göre deli, boşta gezen insanlardır. Hele darbeler sonucunda bütün düşünce eylemleri anarşistlik ve teröristlik olarak görülmüştür. Bir felsefe olan anarşizm günümüzde çoğu insan için terörizmle aynı anlama gelmektedir. Kısacası felsefeyle ilgili her şey ülkemizde ya saptırılmış ya da yasaklanmıştır. Düşünen toplum istemeyenlerin yozlaştırdığı eğitim sistemi sonucunda felsefenin ne olduğunu bilmeden üniversite mezunu olmuş insanlar yetişmiştir. Eğitimsiz olan halk koşullandırılmış ve felsefeyi gereksiz görmüştür. Bunun sonucunda da düşünme yeteneğinden yoksun kuşaklar yetişmiş ve kendilerine her telkin edeni yapan
insanlar türemiştir.


Felsefe yapmak gerçek anlamıyla düşünmek ve gerçeği aramaktır ancak günümüzde halkın felsefe yapmakla kastettiği yabancı ya da eski sözcükler kullanarak, insanları etkilemek ve ikna etmek için yapılan anlamsız ve kafa karıştıran konuşmalar gelmektedir.

Ayrıca ülkemizde liselerde okutulan felsefe dersleri çok yetersizdir. Dağların adlarını ve yerlerini unutulacağını bile bile ezberleten eğitim sistemi düşünmeyi öğretmeye neredeyse hiç yeltenmemiştir bile. Lise müfredatına zorâki koyulan felsefe dersi çoğu okulda felsefe tarihini geçemezken diğer okullarda çocukların kafasında soru işaretleri bırakmaktan başka bir işe yaramamıştır. Felsefeyle bu kadar olumsuz koşullar altında tanışan insanlar da doğal olarak felsefeyi sadece geçmek zorunda oldukları bir ders olarak görmektedir. Bu denli önemsenmeyen bir konuda da ancak birkaç kişi felsefeyle
ileri düzeyde ilgilenmeyi düşünmektedir.
AlıntıDoğruluk payı yok mu bunların. Lisedeyken felsefe dersi en nefret ettiğim dersti. Böyle saçma şeyleri de neden gösteriyorlar ki bize derdim. Ama felsefe benim o derste gördüğüm şeyler değilmiş, onu okuldan çıkınca çok iyi anladım.
 
Katılım
27 Mar 2006
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Hakikat arayışı ve Hakikat’in bilgisine hangi yol ve araçlarla ulaşılabileceğine dair tartışmalar ve farklı bakış açılarıdır.Bu felsefenin bilimsel tanımı ,bir de bana göre tanımı var o da şudur, Bir düşünürün elma dediğine diğer bir düşünürün onun tezini alt etmek için armut demesidir yani ortada bir doğru var fakat doğruya giden yol her düşünüre göre değişmektedir... Aslında her insanın düşünme yeteneği olduğuna göre bence herkes bir filozoftur...
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Lamia' Alıntı:
Ben gösterebilirim. Bana göre felsefe gerekli değil derim ve kendimce açıklamalar yaparım.
Kendinizce açıklamaları nasıl yapabilirsiniz peki? Felsefesiz mi? Söylemek istediğim bana mantıklı açıklamalar yapabilmek için felsefeyi kullanmak zorunda olduğunuzdu. Ve zaten siz de öyle yapmışsınız..
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

ferahsan' Alıntı:
   Evet felsefesiz, felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır. Felsefe yapmak gerçek anlamıyla düşünmek ve gerçeği aramaksa ben her söylediğimle nasıl felsefe yapmış olurum?

[quote author=Lamia ]
Madem felsefe bölümü açtık, biraz felsefe yapalım. Felsefe gerekli midir?[/quote]

Soruyu değiştirelim, felsefe niçin gereklidir?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Lamia' Alıntı:
Soruyu değiştirelim, felsefe niçin gereklidir?
Felsefeyi gereksiz gören siz olduğunuza göre öncelikle bu soruya menfi yönde vereceğiniz cevabı beklememde bir sakınca yok değil mi? Aksini iddia eden sizsiniz sonuçta..
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Felsefe gerekli midir, gerekliyse nedeni nedir, felsefe olmasa olmaz mıydı? Açıkçası daha önce üzerinde fazla kafa yormadığım mevzular bunlar.

Ama felsefenin bir cevap bulma değil de soru sorma sanatı olması ürkütmüştür beni. Sorgula sorgula nereye kadar. Maazallah insan paranoyaklığa hatta her şeyde bir mantık aradığı için inançlarını sorgulamaya kadar gidebilir. Ve bunun örnekleri vardır da... Lisedeyken birisi felsefe okusam nasıl olur acaba dediğinde “aman bırak şunu kafayı mı yemek istiyorsun” türünden cevaplar duyduğumu çok iyi hatırlıyorum. Ta o yıllardan bir ön yargı oluşmuş hiç şüphesiz.

Bazen de felsefe denilince “Delinin biri kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış” sözü geliyor aklıma nedense. Çıkarılamayan taşlar felsefedir desem hata etmiş olur muyum bilemiyorum. Ama ortada dipsiz bir kuyunun var olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bu sözlerden felsefenin gereksiz olduğunu düşündüğüm falan zannedilmesin. Hem gerekli hem de faydalıdır felsefe… O olmadan da olmaz... Lakin sınırları iyi çizilmelidir. "Eğer, ben var olmak istediğim değilsem, istediğim sözle değil, arzu ve tasavvurlarla da değil, fakat bütün kalbimle, bütün kuvvetlerimle, hareketlerimle, istediğim değilsem, ben var değilim...” gibi bir sonuca götürmemelidir insanı…


Lamia' Alıntı:
Evet felsefesiz, felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır. Felsefe yapmak gerçek anlamıyla düşünmek ve gerçeği aramaksa ben her söylediğimle nasıl felsefe yapmış olurum?
Lamia bunların senin gerçek düşüncelerin olmadığından da eminim, senin şu ortalığı karıştırma merakın yok mu?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

gülücüğüm' Alıntı:
bir şeyi atmak için önce onu elinize almanız gerekir.
o yüzden felsefeyi reddetmek için önce onu çok iyi bilmelisiniz.
felsefenin gereksiz olduğunu, caiz olmadığını iddia eden onca adam varken biz niye gazzaliyi okuyoruz, filozofları tekfir etti diye?
gazzali felsefeyi eline aldı. anladı. bildi. anlattı. ve reddetti!
Bana mantıklı açıklamalar yapabilmek için felsefeyi kullanmak zorundasınız derken kasteddiğim buydu birazda.. Ancak;

Dil-şâd' Alıntı:
Lamia' Alıntı:
Evet felsefesiz, felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır. Felsefe yapmak gerçek anlamıyla düşünmek ve gerçeği aramaksa ben her söylediğimle nasıl felsefe yapmış olurum?
Lamia bunların senin gerçek düşüncelerin olmadığından da eminim, senin şu ortalığı karıştırma merakın yok mu?
Bu özelliğe ben de sahibim sanırım.. Açıkcası Lamia'nın yazdıklarını okuduğumda ben de aynı şeyi düşündüm.. Madem öyle beraber karıştıralım ortalığı dedim :) Kendi görüşüme gelince felsefeyi hiç bir zaman sütten çıkmış ak kaşık misali düşünmedim. Lakin herkesin kafasına göre reddedip hiçe sayacağı birşey de değildir diyebilirim. Gülücüğümün dediği gibi: Gazzali felsefeyi eline aldı. Anladı. Bildi. Anlattı. Ve reddetti!
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Dil-şâd' Alıntı:
Lamia bunların senin gerçek düşüncelerin olmadığından da eminim, senin şu ortalığı karıştırma merakın yok mu?
Dil-şâd buna ortalığı karıştırmak değil de ortamı hareketlendirmek diyelim, :) yoksa var olan bir şeyi kim yok sayabilir ki? Ama anladım ben seni firene basayım biraz.

ferahsan' Alıntı:
Felsefeyi gereksiz gören siz olduğunuza göre öncelikle bu soruya menfi yönde vereceğiniz cevabı beklememde bir sakınca yok değil mi? Aksini iddia eden sizsiniz sonuçta..
Ben şöyle dedim,
Lamia' Alıntı:
felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır. Felsefe yapmak gerçek anlamıyla düşünmek ve gerçeği aramaksa ben her söylediğimle nasıl felsefe yapmış olurum?
Ama siz benim böyle dememe karşılık hayır Lamia, Felsefe gereklidir, çünkü ..... demediniz. Açıkçası ben öyle bir cevap bekledim. Doğrusunu söylemek gerekirse felsefenin lüzumsuz olduğunu düşünmediğim zamanlarda yok değil. Felsefenin bazen önemsiz şeyler üzerinde fazla beyin yorduğunu hala iddia ediyorum. Ama bunu genel anlamda söylemek doğru olmaz. Çünkü genel-geçer olarak felsefenin hayatımıza bir çok şey kattığını biliyorum. Felsefe her şeyden önce İnsanların bir şeyi olduğu gibi kabul etmek yerine daha iyiye ulaşabilmek için sorgulama yapmalarına katkıda bulunur. İnsanların bilme ve anlama merakının giderilmesine hizmet eder, bilgi faaliyetidir. Sadece bu bile onun gerekli olması için yeterlidir. Ama felsefe her yönüyle bütün hayatıma inanılmaz faydalar sağlıyor diyemem. Dil-şâd’ın da dediği gibi sınırlarını da dikkatli çizmek gerek felsefenin.
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Bütün risk ve korkulara rağmen ayaklarınızı yere sağlam basmayı başarabildiğiniz sürece ne işe yaradığı aşikardır.. Bu sözlerim felsefe bölümüne yazdığıklarımın ilkiydi.. Ayaklarınızı yere sağlam basmak ifadesine tekrar vurgu yapıyorum..

Lamia' Alıntı:
Ben şöyle dedim,
Lamia' Alıntı:
felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır. Felsefe yapmak gerçek anlamıyla düşünmek ve gerçeği aramaksa ben her söylediğimle nasıl felsefe yapmış olurum?
Ama siz benim böyle dememe karşılık hayır Lamia, Felsefe gereklidir, çünkü ..... demediniz. Açıkçası ben öyle bir cevap bekledim.
Böyle bir cevap beklediğimi belirtmeliyim. Felsefenin gerekliliğini açıklamamamın sebebi ise daha önce bana mantıklı açıklamalar yapabilmek için felsefeyi kullanmak zorunda olduğunuzu söylememde gizliydi. Ben sistemli ve geçerli cevaplar bekliyorum sizden. "Felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır" diye kestirip atarsanız vereceğim cevap felsefe gereklidir çünkü bir sürü gerekli cevap vardır içindeden öteye geçmez.
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

ferahsan' Alıntı:
Açıkcası biraz paradoksal geldi bu soru bana.. Felsefeyi gereksiz gören biri nasıl geçip karşıma "felsefe gereksizdir çünkü" deyip de felsefe yapabilme cüretini gösterebilir?
    Siz keskin bir cevap vererek kimse felsefe gereksizdir demeye cüret edemez diyorsunuz. Ben de bu tavra inat cüret edebildiğimi gösterdim.

ferahsan' Alıntı:
    Burada felsefenin gereksiz olduğunu düşünen ya da söyleyen birilerinin mevcut olduğu şeklinde bir fikre sahip olmadığımı sözlerimin görüşümü temellendirmek adına bir meydan okumadan ibaret olduğunu belirtmek isterim.
    Meydan okuyan siz olduğunuz için ben böyle bir cümle kullandım.

Lamia' Alıntı:
Evet felsefesiz, felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır.
    Bunlar tam anlamıyla benim düşüncelerim olmasa da, çoğu insanın  felsefeyi saçmalık olarak gördüğünü ( zaman zaman bende) bildiğim için yazdım. Türkiye’de birçok insan böyle düşünüyor. Onlara felsefenin gerekliliğini kanıtlamak adına daha kayda değer şeyler söylemeniz gerekir diye düşünüyorum.

    Benim burada yapmaya çalıştığım felsefenin gereksizliğini kanıtlamak olmadığı gibi gereksizdir demek de en doğal hakkımdır. Ama gerekli olduğunu ispatlamak da sizin sorumluluğunuzdur. Yani, felsefenin gerekli olduğu konusunda tatmin edici cevaplar bekliyorum inatla.

ferahsan' Alıntı:
istediğim bana mantıklı açıklamalar yapabilmek için felsefeyi kullanmak zorunda olduğunuzdu
    Neden mantıklı açıklama yapmak için felsefeye ihtiyaç duyayım ki, felsefe her zaman mantıklı şeyler mi söyler insana? Ya da felsefeyi kullanmayan insanlar mantıksız mıdır?

    Ben felsefe gereksizdir diyebilirim, çünkü felsefe olmadan da yaşayabilirim. Siz bana diyebilir misiniz ki felsefe olmadan yaşanamaz, hayatın anlamı odur, vazgeçilmezdir. Bence zor bu biraz.  Felsefe her zaman seçkin bir düşünür  etrafında gelişmiştir, diğer insanların felsefeye hayatlarında çok fazla yer verdiklerini hiç kimse söyleyemez. Felsefeyi kullanmadıkları için bu insanların yaşamadığını da kimse iddia edemez.

    Diğer yandan ben, felsefe için gereksizdir dediğim gibi gereklidir de derim ve sebepler sayarım. Mesela felsefe gereklidir çünkü dünyada bize verilen en önemli şey akıldır, aklın en önemli özelliği de eleştirmek, sorgulamaktır. Sorgulamanın bir diğer adı da felsefe olduğu için felsefe önemlidir.  İnsan eksiklik duymadığı hiçbir şeyi öğrenmek istemeyeceğinden bu istek ve hevesin oluşturulmasında felsefeden; onun sorgulama merak öğesinden yararlanılması mümkündür. Felsefe dersi bize felsefeye inanmamızı sağlamak için değil, bizim sorgulama yetimizi kazanmamız için verilir. Halkımız arasında kullanılan bir tabir vardır “ Tahsil cehaleti alır; eşşeklik baki kalır” felsefe ile cehaletten bir nebze de olsa kurtulabiliriz, felsefe bunun için gereklidir? Sorgulama, felsefenin ve eğitimin temel yöntemidir.  Sorgulamadan  eğitim, talimden başka bir şey değildir. Düşünmeden uzaklaştıran eğitim hiçbir şekilde okulu hayata taşıyamaz, felsefe burada da devreye girer, felsefe bunun için gereklidir. Felsefe aklın temyiz mahkemesidir ve daha birçok şeydir deyip felsefenin gerekli gördüğüm yanlarını bu şekilde sayabilirim. Saydım da.

ferahsan' Alıntı:
"Felsefe gereksizdir çünkü bir yığın gereksiz bilgi vardır içinde. Boşa zaman harcamaktır" diye kestirip atarsanız vereceğim cevap felsefe gereklidir çünkü bir sürü gerekli cevap vardır içindeden öteye geçmez.
Felsefede cevaplar değil her daim sorular yok mudur?


  
 

zemheri

 
Katılım
30 Kas 2006
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

felsefe gereklidir,
ne işe yarar;
bi konuya; sağdan, soldan sıkıştırarak, üzerine gitmenizi, yeni yönlerini keşfetmenizi, sağlar...bazılarımız terimsel konuşarak vay anasını nelerde biliyor hanım kızımız muamelesi görmeye aday olabilir, ama çok basit kelimelerle de derdinizi anlatabilirsiniz felsefede ... soru sormakla geliştirir felsefe kendini, eğer sorunun cevabını bulduysanız o konu için felsefe orda bitmiştir. yavaş yavaş açıcaksın merek ettiğini ince ince dokuyacaksın derler ya hani lafı değdirceksin,inatlaşıcaksın o kendini açcak sen kendini salcaksın...şayet her soru seni yeni bi yola çıkarıyosa amenna ...
farklı bir mevzu
bizde üniversite hazırlık zamanın da felsefecilere deli gözüyle bakıyorlardı ama hiç bi akıllı felsefecimiz de olmamıştır. soru sorma özgörlüğü bi zamandan sonra beyinde bi hasara neden oluyor :) fakat uçuk fikirler ütopik muhabbetler her zaman hoşuma gitmiştir seviyorum onları...
felsefe şart :)
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

ferahsan' Alıntı:
Bu özelliğe ben de sahibim sanırım.. Açıkcası Lamia'nın yazdıklarını okuduğumda ben de aynı şeyi düşündüm.. Madem öyle beraber karıştıralım ortalığı dedim :)
Neyse bu kadar ortalığı karıştırmak yetsin mi? Felsefe nedir, ne işe yararı tam konuşmadan, gerekli midir, gerekliyse niçin gereklidire geçiş yaptık, buna biraz ara verelim de felsefe nedir, ne işe yarar, biraz daha üzerinde duralım mı?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Felsefe ne işe yarar?

Dün gece bugün için yapmam gereken onca şeye rağmen bu konuya uzunca bir cevap yazmıştım ancak teknolojinin ihanetine uğradığımdan dolayı yollayamadım. Şu anda da yazabilecek güce de sahip değilim. Ayrıca bu konu da bizi aynı yere götürür gibi bir his var içimde ama olsun bakalım nereye varacağız ;)