FELSEFENİN MAHİYETİ

sayih

 
Katılım
29 Ağu 2007
Hangi filozof hakikate, doğruya ne kadar yaklaşmıştır.Hangisinin görüşleri daha isabetlidir.Bunu ölçecek objektif bir kıstas var mıdır?