GAZZE NASIL KAYBEDİLDİ

hamza kutluay

Dîvân Üyesi
Cemal Paşa, Kudüs'teki karargâhındadır. Filistin'in Nablus şehrinden gelen 20 kadar insan, kendilerini sürekli paylayan Cemal Paşa'nın neredeyse ayaklarını öpeceklerdir; durmadan yalvarıp yakarmaktadırlar. Kaderleri, karşılarındaki paşanın ağzından çıkacak tek bir kelimeye bağlıydı çünkü. O 'idam' dedi miydi, kurtuluş yoktu.

Neyse ki bu defa şanslıydılar: Anadolu'ya sürgünle yakayı kurtarmışlardı. Adamlar dışarıya çıktıktan sonra Cemal Paşa birden değişmiş, "Ne yaparsın, burada böyle söküyor" demişti. Falih Rıfkı, Paşa'nın tavrındaki bu değişimi, "Rol bitmişti" diye özetler.

Rol bitmişti, evet. Falih Rıfkı Atay'ın "Zeytindağı" adlı kitabı dili, üslubu için de okunabilir ama bence "ibret" almak için okunmalıdır. Yıkılmaz denilen Osmanlı kalesinin peş peşe yapılan hatalar yüzünden 4 yıl içinde nasıl çatır çatır çöktüğünü daha iyi anlatan bir eser bulmak kolay değildir.

Cemal Paşa, Arapları tehcir, tedhiş ve silahla Türkleştireceğine inanmıştı. Ermeni tehcirinin tersine, bu defa Suriye ve Filistin'den Anadolu'ya yapılan bir başka tehcirden söz ediyoruz. Çapı öbürüne göre ufaktı ama etkisi sanılandan çok daha büyük oldu. Sonuç, Arap topraklarının büsbütün kaybı ve Filistin'de hâlâ kanayan yara olacaktı.

Başka şahitlerimiz de var. Mesela Filistin'de bir posta memuru olan İzzet Derveze, İttihatçı hükümetin Cemal Paşa'yı savaşı fırsat bilip Arapçılık hareketi mensuplarının işini bitirmek üzere gönderdiğine inanır. 21 Ağustos 1915'te 9 kişi, 6 Mayıs 1916'da ise 21 kişi idam edilmişti. "Zalim tehcir hareketi" diyor Derveze, "Suriye, Filistin ve Lübnan'dan Anadolu'ya gerçekleşmiş ve erkek, kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce aileyi kapsayan sürgün, bu kimseleri iki yıl boyunca yoksulluk ve hakarete maruz bırakmıştı."


Bir zamanlar Gazze...

Derveze'nin anlattığı bir olay, Cemal Paşa'nın gaddarlığını bütün açıklığıyla göz önüne seriyor. İdam edilenlerden Selim el-Ahmed'in amcası ve Cenin şehrinin önderi olan Hafız Muhammed Abdülhadi Paşa'ya telgrafla haber yollamıştır Cemal Paşa, Cenin'e geldiğinde evine misafir olacağını bildirmiştir. Düşünün, gencecik yeğeninizi suçsuz yere idam ettiren adamı ("katili"), daha gözünüzün yaşı kurumamışken evinizde zorla ağırlayacaksınız. Bir aileye verilebilecek en büyük manevî eziyetlerden biri değil midir bu?Bahriye Nâzırı Cemal Paşa ve Alman Generali Falkenhayn Kudüs'te askeri denetliyorlar. (1915).

Öte yandan Lübnanlı aydın Şekip Arslan, Cemal Paşa'nın Suriye'deki "Arap ruhu"nun öldürülmesi görevini üstlendiği kanaatindedir. Şam'da bir Tehcir Komisyonu kuran Cemal Paşa, 2 bin Arap'ı Anadolu'ya sürmüş olup ev ve arazilerine el konulması için de hazırlıklara girişmiştir. Bana göre, diyor Şekip Arslan, sürgün yöntemi Osmanlı Devleti'nin geleceği açısından büyük bir tehlikeydi. Devletin tehlikeli bir dönemeçten geçtiği bir zamanda zor kullanma, yıldırma ve Türklerle Araplar arasında kin ve nefret uyandırma siyasetini uygulamak doğru değildi. Ona göre Cemal Paşa'nın Suriye'de takip ettiği siyaset, Osmanlı Devleti ve İslam âleminin başına gelmiş en büyük felaketlerden biridir.


Gazze Savaşı'na katılan Osmanlı birliği yürüyüş halinde. (1917)

Ve Osmanlı kuvvetleri Gazze'dedir. Filistin'in güneyini kapayan Gazze-Birüseba cephesi İngilizleri tutmak için hayati önemdedir. Üstelik Osmanlı ordusu burada yapılan iki muharebede İngilizleri püskürtmeyi de başarmıştır. Cemal Paşa ise bölge halkını Osmanlı'ya bağlayacak yerde, mevcutları da yerle bir edecek ne kadar siyaset varsa harfiyen uyguluyordu. Cephede kazanıyor ama cephe gerisinde kaybediyorduk.

Nihayet 31 Ekim 1917'de başlayan nihai İngiliz hücumu cephemizi yarmış ve ağır kayıplar verdirmişti. Şimdi çekilme zamanıydı. Artık Kudüs'ü tutacak doğru dürüst bir kuvvet kalmamıştı. Gazze'de ise zehirli gaz mermileri kullanan İngilizler karşısında Mehmetçiğin gaz maskesi yoktu. Başkomutanlık gerek görmemişti çünkü.

Gazze hem karadan, hem denizden bombalanıyordu. Karadan 218 top ve 6 tank, denizden ise 27 kruvazör, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi ateş yağdırıyordu.Binlerce Mehmetçiğin şehit olduğu Kudüs'ün İngilizlere teslim törenine katılanlardan bir grup (9 Kasım 1917).

O gün bugündür rahat yüzü görmemiş olan Gazze'yi 7 Kasım 1917 günü işgal etti İngilizler. Tesadüfe bakın ki, İngilizler Gazze'ye girmek üzere iken Dışişleri Bakanları Balfour, "topraksız millet" dediği Yahudilere, "milletsiz toprak" olan Filistin'de bir 'yurt' verileceğini ilan ediyordu. Arthur Koestler'in dediği gibi, "Bir millet, ikinci millete, üçüncü milletin toprağını veriyordu." Dünya tarihinde eşi görülmemiş garip bir mantıkla kurulmuş bu yapay devletin feci bedellerini ne yazık ki 'ikinci millet', yani Filistinliler ödemeye mahkûm edilmişti. Cemal Paşa mı? O, görevini fazlasıyla yapmış olmanın huzur ve rahatlığı içinde İstanbul'a dönüyor ve Bahriye Nezareti'ndeki makam koltuğuna oturuyordu. Geride tam bir harabe bırakan o değildi sanki.II. Abdülhamit'in Kudüs'te görevlendirdiği Osmanlı askerleri

İsrail'deki Hayfa Üniversitesi öğretim üyelerinden Ilan Pape, ilginç bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Nedense, diyor, Müslüman Araplara kan kusturan Cemal Paşa, Siyonist yerleşimcilere daha iyiliksever (benevolent) davranıyordu. Yoksa diyor, Pape, bunun sebebi, Cemal Paşa'nın eşinin Yahudiliği olmasın!

Peki Arapların önde gelenlerini topraklarından süren ve idam ettiren Cemal Paşa'nın gerçek amacı neydi? Falih Rıfkı her zamanki dobralığıyla "Filistin için tehcir, Suriye için tedhiş ve Hicaz için ordu kullandık." diyor. Bir şey daha söylüyor. Şunu: "O zaman Suriye'de esaslı bir tedhiş politikasına neden lüzum olduğunu Cemal Paşa bir sır olarak kara toprağa götürmüştür." Neden, hakikaten neden?

Halbuki onun görevini devralan Mersinli Cemal Paşa, o sıkışık dönemde Araplarla barışma politikası gütmüş, tehciri durdurmuş, sürgüne gönderilen aileleri geri getirtmişti. Bir şey daha yapmıştı: Ekim Devrimi'nde Çar'ın kasalarında gizli anlaşmaları bulan Bolşevikler, Cemal Paşa'nın Müttefiklerle bazı yazışmalarını deşifre edince Mersinli Cemal Paşa bu bilgileri doğrudan Emir Faysal'a göndermiş, onu nasıl bir oyuna düştükleri konusunda uyararak Osmanlı ile savaşmak yerine ayrı bir barış antlaşması imzalamaya çağırmıştı.

Ne var ki artık çok geçti. Filistin ve Suriye, Mehmetçiğin döktüğü onca kana rağmen elden çıkmıştı. (Gazze'nin etrafında dev bir mezarlık bıraktık diyordu Falih Rıfkı.) Şimdi Anadolu'yu kurtarma telaşı bastırmıştı. Astığı astık kestiği kestik paşamız yalnız Filistin ve Suriye'yi değil, İngilizler gelmeden ana vatanı da terk edecekti.

Rol bitmiş miydi?

MUSTAFA ARMAĞAN - ZAMAN
 

hamza kutluay

Dîvân Üyesi
Ynt: GAZZE NASIL KAYBEDİLDİ

yarama basma gardaş sessizliğimin çığlığı olma dur sus pus otur yüreğim sancıdı gene kanayan yaram azdı gene
 

eylül

Divan Üyesi
Ynt: GAZZE NASIL KAYBEDİLDİ

derinsu' Alıntı:
filistin ile ilgili pek arkadaşlar yorum yazmıyor merak ediyorum sebebini ?
Ermeni ve Filistin hakkında ne konuşmak istiyorum ne de parmaklarımı konuşturmak. Çünkü biliyorum ki faydası olmayacak. Bu nedenle "sus" emrini veriyorum kendime. Filistin için yapabilece-
ğim tek şey dua etmek ve İsrail mallarını boykot etmek. Dua ederken inancım var. Beni yaratan beni görüyor, işitiyor, halimi biliyor bundan şüphem yok da İsrail mallarını boykot konusunda hiç ümidim yok. Millet olarak televizyon karşısında anlık görüntülerle dertleniyoruz sadece. Ömrümüz-
den bir gün daha eksilirken gündelik telaşelerimizin arasında aklımıza bile gelmiyor Filistindeki kardeşlerimiz. Marketlerimiz İsrail mallarını tüketen vatandaşlarımızla dolup taşıyor. Üç beş kişinin de boykot etmesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Merak ediyorum bu vatandaşlarımız bilinçli olduğu halde mi alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar? yoksa bilmiyorlar mı? Bence bu konuda hala bilgisiz olmak demek duyarsız olmak demektir. Peki İsrail mallarını satan market ya da dükkân sahiplerine ne demeli? :( :( :(
 

hamza kutluay

Dîvân Üyesi
Ynt: GAZZE NASIL KAYBEDİLDİ

ne demeli tehdit mi etmeli bilmem kii !!!
 

Türkistan

Divan Üyesi
Ynt: GAZZE NASIL KAYBEDİLDİ

MUSTAFA ARMAĞAN’ın ZİHNİYETİ ve GAZZE’nin YALNIZLIĞI
Doç. Dr. Hilmi DEMİR
Mustafa Armağan 11/01/09 tarihli Zaman Gazetesinde “Gazze’yi nasıl ve kimin yüzünden kaybettik?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda Falih Rıfkı Atay’ın “Zeytindağı” adlı kitabından bir Cemal Paşa portresi resmettikten sonra, Osmanlı kalesinin peş peşe yapılan hatalar yüzünden 4 yıl içinde nasıl çatır çatır çöktüğünün nedenini tespit eder: “Cemal Paşa, Arapları tehcir, tedhiş ve silahla Türkleştireceğine inanmıştı. Ermeni tehcirinin tersine, bu defa Suriye ve Filistin'den Anadolu'ya yapılan bir başka tehcirden söz ediyoruz. Çapı öbürüne göre ufaktı ama etkisi sanılandan çok daha büyük oldu. Sonuç, Arap topraklarının büsbütün kaybı ve Filistin'de hâlâ kanayan yara olacaktı.”

Mustafa Armağan’ın “hem Gazze’nin kaybı hem de Gazze’de yaşananlar adına” yaptığı bu akîl çıkarımı, tarihi ve bu günü aydınlatan bu muazzam teşhisi karşısında ne kadar imal-i fikr etsek kıymetini takdir edemeyiz sanırım! Niçin Gazze’yi kaybettik? Suçlu kim? Tetrik, yani Türkleştirme politikaları. Sayın Armağan’ın delilleri ne? Bağlamından çıkartılmış bir Cemal Paşa portresi ve Filistin’de bir posta memuru olan İzzet Derveze’nin hatıratı. Şimdi tek tek bu şahitler üzerine birkaç şerh koymak yerinde olacaktır.
I. Falih Rıfkı Atay Zeytindağı adlı eserde bakın başka ne diyor; Halep’ten bu tarafa geçmeyen şey, yalnız Türk kağıdı (parası) değil, ne Türkçe ne de Türk geçiyor… Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz..Osmanlı Saltanat’ı tam bürokratken, bürokrasi bile tam Arap, yahut yarı-Arap’tır… Suriye, Filistin ve Hicaz’da, Türk müsünüz? Sorusunun bir çok defalar cevabı: Estağfurullah idi.. Mısır’ı fethe çıkan Cemal Paşa, Kudüs’te, Şam’da, Lübnan’da, Beyrut’ta ve Halep’te oturduğu zaman, bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. Osmanlı İmparatorluğu, Trakya’dan Erzurum’a doğru koca gövdesini yan yatırmış, memelerini sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş, artık sütü kanı ile karışık emilen bir sağmal idi (ss. 36-40). Falih Rıfkı Atay Cemal Paşa’nın Türkleştirme politikasından değil, Osmanlı’nın sömürge ve Arap milliyetçiliği tarafından nasıl semirildiğini vurguluyor.II. Suat Mertoğlu hatıratı yayınlarken önsözde şunları yazar; Yazarın bir Arap milliyetçisi olması, olaylara da aynı perspektiften bakması sonucunu beraberinde getirmiştir. Zaten hatıratı yayınlayan Klasik yayınları eser için “Arap Gözüyle Osmanlı dizisinin altıncı kitabı” kaydını koymayı da ihmal etmemiş. Demek ki bu hatırat oldukça öznel bir bakış açısıyla olayların Araplar tarafından nasıl algılandığını gösteriyor.
III. Prof. Dr. Hasan Köni danışmanlığında Cemal Kemal’in “Birinci Dünya Harbi’nde Filistin cephesi” adlı şümullü doktora tezi (Ankara, 2004) Mustafa Armağan’ın iddiasının bırakın tarihin bir yönü olmasını ne kadar basit, sığ ve aynı zamanda yaşananları anlamaktan uzak olduğunu gösteren bir şahit. Tezde Cemal Paşa’nın nasıl bir taraftan Arap İsyanları ile bir taraftan da Enver Paşa ve Almanlarla Gazze’yi savunmak için mücadele ettiğini görürsünüz. Sonuçta ne Arapları ne de Gazze savunmasındaki askeri stratejiler için Enver Paşa’yı ikna edebilmiştir. En ilginci de Irak düştükten sonra Gazze, Gazze düştükten sonra da İstanbul düşmüştür.
Sayın Armağan’ın tarihsel gerçekleri bilmemesi elbette düşünülemez. Bu nedenle Gazze’nin kaybını Türkleştirme siyasetine bağlaması aslında yaşananları çarpıtmaktan çok daha önemli anlamlar içeriyor. Demek istediğimiz bakın siz Türkleştirme diyorsunuz, oysa Araplar bizi nasıl arkamızdan vurdu, şimdi de nasıl bunun bedelini ödüyorlar diyerek siz-biz kavgası yapmak değil, elbette. Tam aksine Sayın Armağan’ın bu kavgayı diriltmek peşinde olduğu ve bu gün Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve vahşete karşı bir yalnızlık psikolojisi yarattığı.
Zira Armağan, yukarıda değindiğim tarihi gerçekleri dışlayarak şunu diyor aslında; Gazze’yi Türkçüler, Türkçü politikalar kaybetti, bu gün yaşananlardan da onlar sorumludur. El insaf. Bizde diyelim ki Araplar dün bizi arkamızdan vurdu, bakın bu gün de Filistinlileri arkadan vuruyorlar… İşte tam da demek istediğim bu kafa… Sayın Armağan çok teknik bir retorikle aslında bunu kışkırtıyor. Zaten şimdiden yazısı birçok internet sitesinde bayrak yapılarak bakın Türk Milliyetçiliği Gazze’yi nasıl kaybettirdi dercesine sağdan sola sallanıyor. Böylece birileri de bakın Araplar dün ve bu gün nasıl Müslümanları arkadan vuruyor diye bağırsın isteniyor.
Bunu yapmayacağız. Çünkü Gazze dün İngilizlere teslim olan Arapların ve Alman’lara teslim olan İttihat Terakki’nin ihtirasları sonucu kaybedildi. Bu gün de Gazze aynı ihtiraslarla yanıyor, yıkılıyor… ve birileri hala bu ihtirasla Gazze’de masum insanların kanları üzerinden iç siyasette Türk Milliyetçilerine saldırarak mevki ve makam devşirme peşinde… Ey! Gazze sen şahit ol, bu gün katillerdir cenazende gözyaşı dökenler…
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt