Tadımlık

Günümüz Türkçesinde Ne demek ?

mtz

Aday Üye
Bezm-i aşkın sensiz ey kan-ı kerem bir râhı yok
Neyleyem ol ıyşı kim anda şeb-ârâ mâhı yok
Tâ-be-key bu gam şebi bir lahza subh-gâhı yok
Bu ne sırdır kimse bilmez bilse de efvâhı yok
Tekye-gâh-ı âlem içre kimsenin hiç âhı yok
Yokladım kûy-ı harâbâtı dahi âgâhı yok
Sensin işret-gâh-ı dehrin çünki sırr-ı rûşeni
Şeyh Câm'ın bâdesinden cür'a-nûş eyle beni

Faik Ömer


İskender Palan2nın bir köşe yazısında gördüm bu şiiri.
biraz araştırdım ama günümüz türkçesi ile anlamını bulamadım ?

günümüz türkçesin anlamını yazabilecek var mı ?
 

UluğBey

uyan!
Ynt: Günümüz Türkçesinde Ne demek ?

Divana hoş geldiniz. Yazarız alimallah :) neden yazmayalım…


Ey kerem kaynağı ( kerem sahibi sevgili ) senin olmadığın bir aşk meclisinin yolu yok.
Neyleyeyim ben böyle uğraşı ki geceyi süsleyen bir ay’ı (bile)yok..
Bu gam gecesi ne zamana kadar sürecek bu gecenin bir tan vakti yok.
Bu nasıl sırdır kimse bu sırrı bilmez bilse bile ağzı yok ( bu sırrı bilse bile kimse söylemez)
(O) zikir mabedinde ( dervişlerin mesken bulduğu yerde) kimsenin hiç âhı yok ( o meskende olanlar âh etmiyor)
O yıkık mahalleyi yokladım (ki) kalbi uyanık olan kimse yok
Zamanın işretgahı( içki içilen yer)sensin çünkü açıklığının sırrı (budur)
Şeyh Cam’ın ( burada telmih, Cem’in kadehine …) şarabından bir yudum içmemi sağla …

( Cem’in kadehi konusunda ayrıntılı bilgi için İskender Pala’nın Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü’ne ilgili maddeye bakılabilir.Şayet elinizde bu eser yoksa kütüphanelerde bulabilirsiniz yahut internet üzerinden ‘cem’in kadehi konusunda araştırma yapabilirsiniz.)


hürmetler.
 

dedeefendi

Aday Üye
Ynt: Günümüz Türkçesinde Ne demek ?

Bezm-i aşkın sensiz ey kan-ı kerem bir râhı yok
Neyleyem ol ıyşı kim anda şeb-ârâ mâhı yok

"Ey iyiliklerin kaynağı, senin olmadığın aşk toplantısına (gidilecek)bir yol yoktur.
Gecenin süsü olan ayın olmadığı o eğlenceyi ben ne yapayım?

Kerem,iyilik kaynağı Allah'tır.Şair Allah'a sesleniyor.Bezm-i aşktan kasıt "Kâlû Belâ'dır.Yani "Elest Bezmi".İnsanlar yaratılmadan önce bütün ruhlar bir meydanda toplanır.Allah,ruhlara : "Elestü bi-Rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? sorusunu yöneltir.Bütün ruhlar hep bir ağızdan :"Kâlû Belâ" yani "Dediler ki evet!" Şairin aşk bezmi,aşk toplantısından kastı işte bu toplantıdır.Şair burada aslında ,Allah aşkını dile getiriyor.Ancak aynı zamanda dünyevi bir sevgiliye olan aşk anlamı vardır beyitte.
Bütün beyitlerde tasavvufî anlam çıkarabiliriz.Ben sâdece ilk beyiti açıklamaya çalıştım.Fazla vaktim olmadığı için benden şimdilik bu kadar...
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt