Hakîkati aramak yolunda..

Mahşer

 
Katılım
20 Nis 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

mehmet baki' Alıntı:
meşhur ve basit bir misal olacak ama... su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık olarak "görülmesi" hakikat olarak isimlendirilebilir mi? suale evet dersek şayet, hayır demek evet demek ile bir tenakuz arz eder mi?
Şu cümlenizden neyi işaret etmek istediğiniz anladım mevcut olanla mevcut kabul edilen.. fakat bu örnek benim hakikat anlayışımı izah ettiğine inandığım başka bir gerçeği ilham etti Bu gerçeği sizlerede sunayım.

Biz kaşığın gerçekte kırık olmadığını biliyoruz; ama aynı kaşık bardağın içine girdiği zaman kırık/eğik gözükmesi bizim kaşığa dair gerçeklik anlayışımızı değiştireceğine,bu deney/tesadüf/bakış sayesinde sudaki cisimlerin farklı görüne bileceği dolayı sı ile suyun şeffaflığı ve yoğunlu ile alakalı Fizik bilmimsel bir başka gerçeğe götürebileceği bakışını edine bilmek gayretinde olamaktır. Kaşığa odaklı bir gerçeklik anlayışı bizim kimi gerçeklikleri göremememizin bir nedeni olabilir...
 

Mahşer

 
Katılım
20 Nis 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

Aman ha estağfirullah Kuran ayetlerinin hakikatin kendisinin olmadını söylememizden kasıt onun herbir ayeti elbetteki hakiki ama asıl hakikate hizmet etmesinden dolayı hakikatin kendis değildir
bu cümledeki "hakikat değildir" yargısı "yalan /gerçeğe aykırı" manasından fizan kadar Münezzehtir.

Parça ve bütün sendromundan kasıt ise Bizim mahalle iamamının anlattığı şu kısa cümleler etrafındadır " Eşeşkte su yüklü olduğunu bildiğin halde teemmüm alamazssın eşek kaçmışsa ve bulamıyorsan alırsın fakat eşeğin anırma sesi duyabileceğin kadar yakınsa namazın bozulur busefer gidip eşeği bulup abdestini suyla almak zaruriyeti hasıl eder"

bu paragraftaki "Fakat" bağlacından önceki cümleyi okumaz isek eşek sesinin namazı bozacağını düşüne bilirz ;)
İlim vardır oda teemümün farzları ;)
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

mehmet baki' Alıntı:
meşhur ve basit bir misal olacak ama... su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık olarak "görülmesi" hakikat olarak isimlendirilebilir mi? suale evet dersek şayet, hayır demek evet demek ile bir tenakuz arz eder mi?
Hakikat gibi görünenler ayrı bir mevzu. Allah'ın varlığı ve birliği iki ayrı hakikat değil midir? Birini yanılsama olarak kabul etmek mümkün mü?

Mahşer' Alıntı:
Eğer Ferahsan senin dediğin cihette hakikatın ardına düşersek Meallerdeki manaların peşinde önümüze sonsuz hakikatler yumagı çıkar.Vurgulamak istediğim nokta (Allah Bilir) Kuranın tek bir ayeti Allah'ı ve Dinini (hakikati) Anlatmaya yetse idi tek ayet kafi gelirdi hakikatin insan zihnine ve fıtratına sinmesi için 23 (belki daha uzun belki kısa) sene 6236 ayetin TAMAM olması beklenmiştir.Kuranın herbir ayeti hakikatı oluşturan parçalara hizmet eder bizzati hakikatin kendisi değildir... Hakikat Zati ve sıfatı ile Allahın Varlığıdır ;)
Allah'ın varlığı bir hakikattir. O'nun dışındaki varlıkların kendi içerisinde birer hakikati yok mudur? Bir ayetin hakiki manası deriz mesela? Ya da evet geçici bir varlık olabilirim ama benim geçici olarak var olmam hakikat değil midir? vs...
 

Mahşer

 
Katılım
20 Nis 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

Stop Ferahsan ;

Ben bir müslüman olarak konuşuyorum ve bildiğim ilmin zerrelerini bu cihet üzerinde mantık yürüterek kullanıyorum(yalnız bu tartışma konusu için) Madem hakikat Allah tır dedik ve İrrasyonel dünyanın kapılarını araladık.
Burada hakikat kelimesinin zıttı yalan yada gerçek olmayanmı?
ozaman farklı bir hakikati inceliyoruz __
Elbetteki Allahın Varlığı ve Birliği doğru ama bizi yaratan Varlığı ve Birliği değil Kendisidir.
ki drekt mantık ne emr eder Biri varlığı ve birliği ile vardır yada yoktur olan birşeyin varlığı ve birliği varlığın mutlakiyetidir
Ben Mahşerim benim bir varlığım var ve illaki bir Birliğim var bende başka mahşer varmı? bana benzeyen ikizim dahi olsa o ben değilimdir
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

Mahşer' Alıntı:
bu cümledeki "hakikat değildir" yargısı "yalan /gerçeğe aykırı" manasından fizan kadar Münezzehtir.
haşa! cümleni zikrettiğin manada ele almadım zaten. "sahiden buyurduğun gibi mi?" derken muradım şu idi: ben senin gibi düşünmüyorum. kuran-ı kerimin her bir ayeti bizatihi hakikatin kendisidir. daha doğrusu birer parça değil bütünü işaret eden levhalardır. tek bir ayet doğru ellerde "hakikate yol verir". hatta -edebe mugayr olmasın amma- bendeniz hadis-i şerifler için dahi aynı şeyi düşünür. bence burada asıl mesele, insanın bir had ile mahdud olması yani sevk-i ilahi icabı cihazatının nakıslığı. bizim -belki- temel hatamız mahdud olan ile namütenahiyi idrake çabalıyoruz lakin idrak dahi mahduttur. senin "Kuranın tek bir ayeti Allah'ı ve Dinini (hakikati) Anlatmaya yetse idi tek ayet kafi gelirdi hakikatin insan zihnine ve fıtratına sinmesi için 23 (belki daha uzun belki kısa) sene 6236 ayetin TAMAM olması beklenmiştir" cümlene bu cihetten iştirak edemiyorum. dediğim gibi bence mesele ayetin yetmemesinden ziyade insanın kifayetsizliği. bu hususta tasavvuf erbabının bir teşbihi meseleyi belki daha sarih ifade eder (biliyorum kızıyorsunuz bana :) )

"bir ırmaktan elindeki tas kadar su alabilirsin; daha fazlasını değil."

insanın hakikati idrak etmesi de bu misale benzer.

ferahsanın ısrarla Allah'ın varlığı ve birliği üzerinden kesrete dalmasını -kesret derken itikadi olanı çoklaştırmaktan bahsetmiyorum. aman yanlış anlaşılmaya. hakikat noktasında kesafet arz eden suallerin ve verilen misallerin çokluğunu ifade ediyorum- dahi bu misalle izah edebiliriz. sırf bu sebebten bir sual ettim ve tekrar ediyorum:

mehmet baki' Alıntı:
su dolu bardağın içindeki kaşığın kırık olarak "görülmesi" hakikat olarak isimlendirilebilir mi? suale evet dersek şayet, hayır demek evet demek ile bir tenakuz arz eder mi?
sualin ikinci kısmı muhtemelen ferahsanın ısrarla üzerinde durduğu kısım: "tenakuz"
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

"zıt" mefhumuna nihayet gelebilmişiz. :) şükür kavuşturana.
 

Mahşer

 
Katılım
20 Nis 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

Kuran ayetlerinin İhtiva ettiği mana onu okuyanın Kalbimdeki merdivenin basamak sayısı ile doğru orantılıdır. Bizim yanılgıya düşülmemesini istediğimiz nokta
Kuranın kendi başına düşünen ,islamdan ap ayrı bir varlık olrak yansıtmak isteyen ve kendince bir varlık olduğunu kaklamaya çalışan sapık mesheplerin kılcaldamarımıza sinmiş hallerine dikkat et/edelim.

Kuran Allah ve Resulu olmadan hiçbir anlam ihtiva edemez Kudret sahibi Allah ve hakikat odur. herhangibir ayet ve yahut ayet içindeki cümle bütünlüğü Allahın yaratma sıfatına mecburdur hakikatın kendisi O L A M A Z. Hakikat böyle kestrilip atlır Mevzuu Dinimse :D aksini henüz ispatlayacak ne bir filozof nede İlahiyatçı göremedim. Elhamdurillah dik durulması gereken yeri biliriz ;)
 

Mahşer

 
Katılım
20 Nis 2008
Ynt: Hakîkati aramak yolunda..

Görüyorsun değilmi aslında kaşık eğri değil başka bir Hakikat ilmin kapılarını aralamaya çalışıyor ;)