HATT (yüzdeki ayva tüyleri)

UluğBey

Divan Üyesi
HATT (yüzdeki ayva tüyleri) Güzelin yüzündeki ayva tüyleri (hatt); çok ince, kısa, güzel kokulu ve ten renklidir.

Bu özellikleri sebebiyle sebze, çemen, benefşe, reyhân, bulut, âyet, hatt, mektûb, misk, asker, karınca, Hızr gibi ögelerle ilişkilendirilmiştir.

sebz, sebze, sebze-zâr, çemen, ter giyâh, benefşe, reyhân, Hızr, zulmet, zulûmât, ebr-i siyâh, hazân, hâr, sûre, âyet, tefsîr, hâşiye, hüccet, nâme, mektûb, mahabbet-nâme, nüsha, rükûm, misk, miskîn, müşk-i Huten, zerrât-ı misk-i Huten, müşk-i Tatar, anber, asker, sipâh, leşker-i Fir’avn, ‘abd-i Habeşî, toz, jengârî, pîrûze, lâciverd, tûtî, zâğ, dûd, buhûr, sâye-i zülf, sâye-i ebrû, sehâb, ebr, ebr-i bahâr, şeb-i tîre, mûr, mûrçe, gubâr, kara yazı, sürme reng, sevâd, muanber, nev, tâze, kebûd, nîş, zerre, menşûr, berât, hâle, hicâb...
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt