Hayırlı Cuma'lar...

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Cuma gününün kudsiyeti ve müslümanlar için hususiyeti hakkında şeref-sudûr olan
birçok hadis-i şeriften anlaşıldığına göre:
ALLAH (c.c.) cuma gününe diğer günlerin üstünde bir kutsiyet atfetmiş sonra o
gününü tespit edip onda topluca Allah’a ibadet etme mevzuunda Yahudi ve
Hıristiyanları muhayyer bırakmıştır; ancak onlar bugünü belirleme konusunda
ihtilafa düşmüşler; Yahudiler cumartesiyi Hıristiyanlar da pazarı haftalık bayram
ve ibadet günü olarak tayin etmişlerdir. Cenâb-ı Hak cuma gününü bayram olarak
biz müslümanlara ihsan etmiştir."
Bir cuma günü ALLAH (c.c.) Rasûlü:
"Ey Müslümanlar! Bu öyle bir gündür ki ALLAH (c.c.) Teala onu sizlere bayram kılmıştır."
buyurmuştur.Evet cuma günü Müslümanların haftalık bayramıdır.
Her bayramda mutlaka bir kutlama ve merasim biçimi ve bunun da sebepleri
vardır. Bu bağlamda cuma gününü kutlamaya sevk eden belli başlı hususiyetleri
hadis-i şeriflerden istinbatla şöylece sıralamak mümkündür:

ALLAH (c.c.) katında haftalık günlerin en şereflisi ve en kıymetlisidir. Senenin en hayırlı
günlerindendir. Müslümanların haftalık bayramıdır. Üzerine güneşin doğduğu en
hayırlı gündür. ALLAH Âdem’i cuma günü yaratmıştır ; vazifeli olarak cennetten o
gün yeryüzüne indirmiştir; [tevbesini o gün kabul etmiş ] onun ruhunu da o gün almıştır.
ALLAH (c.c.) katında kurban ve ramazan bayramı günlerinden daha faziletlidir.

Kıyamet cuma günü kopacaktır. Mü’minler cennetten Cemalullah’ı o gün temaşa
edeceklerdir; yine o gün cennet ehli misk tepeleri üzerinde toplanacaklardır.
Cuma günü yapılan ibadetler diğer günlerdekilerden daha faziletlidir.
Cuma günü ümmet-i Muhammed için hayır ve bereketi artırılmış bir gündür.

Cuma günü yapılan hayırlı işlerin de özel kıymeti kutsiyeti ve makbuliyeti vardır.
Amellerin sevabı cuma gecelerinde binlere çıkar." Hayırlar o günde sabitleşir
yüce ruhlar o gün bir araya toplanırlar. Meleklerin hazır bulundukları bir gündür.
Vakfesi cumaya denk gelen hacca hacc-ı ekber (en büyük hac) denilir.

[Efendimiz (sas) de mübarek hac ziyaretlerinde Cuma günü vakfe yapmışlardır.
Hacc-ı ekber ifadesi Kur’an’da da geçmektedir: [Tevbe 9/3-4].
Cumanın gündüzünde haram istekler haricindeki duaların kabul olunacağı gizli bir
icabet vakti bulunduğu gibi gecesinin son üçte birinde de bir icabet vakti
bulunmaktadır; yine aynı zaman dilimi meleklerin de hazır bulunduğu meşhûd bir
an olmaktadır.
"Cuma günü içindeki icabet saati ramazan’da kadir gecesi gibidir." denilmiştir.
Ka’b b. Mâlik: "Bir grup anlaşarak cuma gününü dua etmek üzere taksim etseler
icabet vaktine daha kolay erişirler." demiştir. [Kütüb-i Sitte 12/501]

Hz. Yakup oğlu Yusuf’a karşı işledikleri suçtan dolayı diğer evlatları adına cuma
gecesi istiğfar etmiştir [Yusuf 12/98]. Hafızayı güçlendirme namazı da cuma gecesi
kılınır. Peygamber Efendimiz: "Kıyamet gününde her merhalede bana en yakın
olanınız dünyada bana en çok salat ve selam getireninizdir. Kim cuma günü ve
cuma gecesi bana salât ü selâm getirirse Cenab-ı Hak onun yetmişi ahiret ve
otuzu dünya ihtiyaçlarından olmak üzere yüz hacetini giderir. Sonra ALLAH (c.c.) bir
meleği vazifelendirir. Size nasıl hediyeler gelirse o da kabrime girer bana salat
edeni adı nesebi ve kabilesine kadar haber verir. Ben de onu beyaz bir deftere
yazarım." buyurmuşlardır.
Cuma gününün dinen en bağlayıcı mükellefiyeti cuma namazıdır.
Zaruret olmaksızın üç cuma namazını peşpeşe terk eden kimsenin kalbi
mühürlenir. Şeytanlar cumaya gitmek isteyen müslümanları engellemeye çalışırlar.
Kim cuma günü yıkanır yaya olarak erkenden mescide gider hutbenin başına
yetişir imama yakın oturur onu dinler ve malayani söz sarf etmezse ona her
adımı için bir yıllık amelin (oruçları ve namazlarıyla) sevabı yazılır; haftalık
günahları affolunur. Cuma günü olunca mescidlerin her bir kapısında melekler
bulunur. İlk gelenleri sırayla yazarlar.
İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp zikri dinlenmeye giderler.
Sünnete uygun olarak hutbeyi dinlemek namaza dahil olmak
zikir ve duada hazır bulunmak huşû susmak gibi fiillerin sevaplarını ise
hafaza melekleri yazmaya devam ederler.

Cuma günü bu kadar kutsi bu kadar feyizli bir gün olmasına karşılık; yeryüzünde
en şerli faaliyetler de genellikle yine bu günlerde yapılmaktadır. Nasıl Arafat’a
çıkılan Arefe günü haccın yümün ve bereketinin toplandığı gündür; aynen öyle de
cuma günü de haftanın günleri içinde bir nokta-i beyzâdır. Onun lekelenmesiyle
diğer günler de o lekeden nasiplerini alırlar.
ALLAH (c.c.) bir kulunun ruhunu cuma gününde kabzederse bu onun saadetine ve iyi bir akibetle gittiğine işaret addedilir.

Cuma günü veya gecesi vefat eden şehid sayılır; kabir fitnesinden
(azap ve sual) korunur. Yine cuma günü cehennem ateşi yakılmaz kapıları kapatılır.

Cuma namazı kılmak her akıl-bâliğ mü’min erkeğe farz-ı aynıdır [Cuma 62/9-10]
Ezan okununca başka şeylerle uğraşılmayıp hemen camiye gidilmesi vaciptir.

Bunun dışında cuma günü yapılması sünnet olan bazı ameller vardır:

Cuma sabah namazında Secde ve Dehr/İnsan sûreleri okumak.
Cuma namazı öncesi yıkanmak.
Misvak veya fırça ile ağzı temizlemek.
Hoş koku sürünmek.
Tevbe ve istiğfarlarla manen arınmak.
Dua zikir ve tesbihlerde bulunmak.
Hz. Peygamber’e çokça salât ü selâm getirmek.
Cuma gününe mahsus güzel elbiseler giymek.
Güler yüzlü ve sevinçli olmak.
Camiye erken gitmek ve iki rek’at tahiyyetü’l-mescid namazı kılmak.
Kehf sûresini okumak veya dinlemek.
Mescidleri temizleyip kokulandırmak.
Cuma namazında Cum’a ve Münâfikûn veya A’lâ ve Gâşiye sûreleri okumak.
Hatip hutbeye çıkıncaya kadar ibadetle meşgul olmak...
Cuma günü bayram günü olduğundan bir gün önce veya sonrası olmaksızın sadece o güne has oruç tutmak haramdır.
Camiye ezandan sonra girmek;
zaruret olmaksızın imam minbere çıkıp iç ezanın okunmasından itibaren namaz
kılınıncaya kadar alışveriş ve benzeri bir dünya işiyle meşgul olmak ve cuma
namazı vakti girdikten sonra namazı kılmadan yolculuğa çıkmak ise dinen kerih
görülmüştür.

Hutbe esnasında boş konuşan ve başka şeylerle ilgilenen kişi sevaptan mahrum
kalır; ancak cumaya ezandan önce gelen mü’minleri rahatsız etmeyen
hutbeyi sükûnet ve edep içinde dinleyen namazı huşu ile kılanın bu namazı ise
bir önceki cumaya ve fazladan da üç güne kadar (işlemiş olduğu) günahlara
keffarettir; zira Cenab-ı Hak: "Kim bir hayır yaparsa bu kendisinden on misliyle
kabul edilir." buyurmuştur [En’am 6/160]. Bu sebeple cuma günü salih amelleri
artırmalıdır. Allah’ın kardeş ilan ettiği Müslümanlar bütün mübarek gün ve
gecelerde olduğu gibi cumayı da bir vesile bir fırsat bilerek yaratılış gayeleri olan
ubûdiyetin [Zâriyât 51/56] gereğini hayırda yarış emr-i Sübhânî’si [Bakara 2/148]
ufkunda sergilerler ve sergilemelidirler. İslam uleması arasında cumayla alakalı
atasözü hükmünde bir değerlendirmeyle konuyu bağlayalım:

"Cuma haftanın ramazan yılın hac ise ömrün ölçüsüdür."(Alıntı)
 
  • Beğen
Tepkiler: Sav

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Sevgili dostlarım...
istiyorum ki her cuma gününde burada bırbırımıze dua edelim
şüpesiz ki bu günde yapılan dualar kabul olur.şimdiden tüm dularınız için Allah razı olsun.
 
  • Beğen
Tepkiler: Sav

nahide

Uzak dur benden lain dünya!
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Allah bizleri dünya ve ahirette sevdikleri ile haşretsin.
Rızasına nail olmuş kullardan etsin.
AMİN

Hyırlı Cumalar
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

"Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle."
(amin)

ALLAH dualarınızı kabul etsin inşallah...

hayırlı cumalar
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Her gönül bir sevgiliye müstaktır aslinda,Ne varki kiblesi yanlıştır.
Bulduğunu sandığı şey gerçekte aradığı değildir...
Kimisi bir gözleri ahuya zebun,kimisi bir gül yüzlü güzele meftun,kimisi bir ceylan bakışlıya mecnundur.
Bazısı dünyanın alayısıne kanmış,bazisi mala mülke aldanmış
bazısı da hayal alemını gercek sanmış.
Oysa her birisi ''bir tek Sevgili tarafından sinanmıştır...

Cuma'nız mübarek olsun,
dua ile..
 

kelimelerin_ahengi

İnsan,dilinin altında saklıdır...
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...


Vakt-i şerif,ahir,akıbet hayrola. Hayırlı ve bereketli Cumalar.
 

terk-i diyar

"aziz misafirim"
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

...Ve sen yine denendiğinde,
ve yine kalbin daraldığında,ve yine bütün kapılar kapandığında,
ve yine ne yapman gerektiğini bilmediğinde...
uzun uzun düşün...
Ve hatırla Yaradanını!
Allah kuluna kafi değil midir?

Cumanız mubarek olsun dostlar..!
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Allahım! Senden, katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki, onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kâmil iman, dışıma sâlih amel, amellerime temizlik ve ihlâs verir, rızana uygun istikâmeti ilham eder, ülfet edeceğim dostumu lutfeder, beni her çeşit kötülüklerden korusun.(amin)

cumanız mübarek tüm dualarınız kabul olsun inşallah...
 

sokak lambası

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Hayırlı cumalar herkese:)
ufak aksiliklerden dolayı uzun bi ara vermek zorunda kaldım ve hala sürmekte..Fırsat buldukça girmeye çalışıyorum..özledim yahu neyse herkese selam ederim görüşmek üzere:)
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Yarabbi, Sana Meryem’in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa’nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan kurtar beni. İsmail’in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim’in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa’nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus’un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf’un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed’in (sav) kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Ubudiyetimi Mirac’ın sırrıyla taçlandırmanı diliyorum.(amin)

Cumanız mübarek dualarınız kabul olsun inşallah...
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Allahım! Anlayışım kıt, amelim az da olsa ihtiyaçlarımı Senin kapına indiriyorum. Rahmetine muhtacım, halimi arzediyorum. Ey işlere hükmedip yerine getiren, kalplerin ihtiyacını görüp şifa veren Rabbim! Denizlerin aralarını ayırdığın gibi, benimle cehennem azabının arasını da ayırmanı, helâke dâvetten, kabir azabından korumanı diliyorum.(Amin)

Hayırlı cumalar...
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumanız mübarek ola!
 

Goncagül

Divan Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumamız mübarek olsun.
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

mehmet baki' Alıntı:
eyyühel ihvan... cumanız hayırlara vesile ola.
amin teşekkürler hocam
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

"Seni hamdinle tesbîh ederim ey Rabbim! Senden başka bir ilâh bulunmadığına ve yalnız sen olup şerikin olmadığına şehâdet eder, senin mağfiretini diler, sana tevbe ederim." (amin)

hayırlı cumalar...
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

"Sana hamd ederiz ey Rabbimiz! ni'metinden müstağnî değiliz. Her dâim senin in'âm ve itâmına; yani bize ni'met verip yedirmene muhtacız. Bu taâm da veda' taâmımız olmayıp daha çok hayırlı ömürler ihsan ile, nankörlük edilmeyen, dâima şükür edilen ni'met ver ey Rabbimiz."
HAYIRLI CUMALAR...
 

Goncagül

Divan Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Hayırlı Cumalar...
 

_MeFtUn_

Dîvân Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

''Allah’ım! Günahımı, bilgisizliğimi, her isimde isrâfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı affeyle. Allah’ım! Lâtîfemi ve ciddî hâlimi, hatamı ve dileyerek işlediğim günâhımı affeyle. İtirâf ederim ki, bu kusurların hepsi bende vardır.''(Amin)

cumanız hayrolsun dualarınız kabul olsun inşallah...
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt