Tadımlık

Hayırlı Cuma'lar...

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cuma geceniz mübarek olsun dostlar,ahiret kardeşlerim öyle hoşuma gitti ki bu dua Rabbim kabul eder İnşallah.
Ey Rabbimiz ! İbadetlerimizi, taatlerimizi kabul et. Şüphesiz ki sen dualarımızı işiten, niyetlerimizi bilensin, tevbelerimizi kabul et. Şüphesiz sen, tevbeleri çokça kabul edensin


Allah'ım, Dinim, Dünyam, Çoluk çocuğum ve malım içinde sağlık ve afiyetle yaşamamı nasip eyle.
Allah'ım, kusurlarımı ört, beni korktuklarımdan emin eyle.


Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan solumdan, üstümden ve altımdan gelecek tüm kötülüklerden sana sığınırım.Allah'ım, vücuduma sağlık ver. Kulağıma sağlık ver, Senden başka ilâh yoktur


Allah'ım, Küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilâh yoktur
Allah'ım, Benim Rabbim sensin. Senden başka ilâh yoktur.


Beni Sen yarattın, ben senini kulunum. Elimden geldiğince sana verdiğim kulluk sözü üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetlerini ve bu nimetlere karşı benim günah ve kusurlarımı itiraf ediyor, beni bağışlamanı diliyorum.Senden başka günahları bağışlayacak yoktur.


Allah'ım, kederden, tasadan,âcizlikten, tembellikten,cimrilikten, korkaklıktan, borç altında ezilmekten, düşmanlara yenilmekten sana sığınırım.Allah'ım, bu günün önünü salah, ortasını felâh, sonunu başarılı kıl.


Bize dünya ve ahiret iyiliği ver. Ey Merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım,!
Haksızlık etmekten, haksızlık edilmekten, saldırmaktan, saldırılmaktan, hata işlemekten, bağışlamayacağın bir günaha düşmekten sana sığınırım.


Allah'ım, beni en güzel amellerle en güzel ahlâk sahibi olmaya ilet, senden başka güzel ahlâka götürecek yoktur.Allah'ım, beni kötü amel ve kötü ahlâktan uzaklaştır.


Allah'ım, Dinimi düzelt, evimi genişlet, bana verdiğin rızkı mübârek eyle.
Allah'ım, kalb katılığından, gafletten, zillet ve meskenetten, sana sığınırım


Allah'ım, Küfürden, fısktan, nifak ve ayrıcalıktan, gösterişten sana sığınırım
Sağırlıktan, dilsizlikten, cüzamdan, kötü hastalıklardan sana sığınırım.


Allah'ım, nefsime takvâ ver,onu temizle, nefsi en iyi tamizleyen sensin. Nefsimi velisi ve mevlâsı sensin.


Allah'ım, faydasız ilimden,korkusuz gönülden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.Allah^'ım, yaptığım ve yapmadığım şeylerin şerrinden sana sığınırım.


Allah'ım, üzerimde bulunan nimetlerin gitmesinden, sağlığımın ters dönmesinden, ansızın bastıracak öfkenden ve her türlü gazabından sana sığınırım.


Allah'ım, yıkıntı altında kalmaktan, düşmekten, boğulmaktan, yanmaktan, ihtiyarlıktan, ölüm sırasında şeytanın beni şaşırtmasından sana sığınırım.


Allah'ım, kalbimin mühürlenmesine sebep olacak tamahtan sana sığınırım
Allah'ım, kötü huy ve amellerden, heveslerden ve hastalıklardan sana sığınırım. Borç altında kalmaktan, düşman kahrından, düşmanların üstüme gülmesinden ve kınamasından sana sığınırım.


Allah'ım her işimin koruyucusu olan dinimi düzelt. Geçim yerim olan dünyamı düzelt. Ahiretimi düzelt. Haya iken daha çok iyi işler yapmamı nasip eyle. Ya Rabbi ! bana yardım et, beni ezme, ezdirme, bana zafer ver, yenilgiye uğratma. Bana doğru yolu göster, doğru yolda yürümemi kolaylaştır.


Allah'ım, seni zikreden, sana şükerden, itaat eden, sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah'ım, Tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hüccetimisağlam yap, kalbimi sana yönelt, dilimi gönlümü aydınlat.


Allah'ım, Bana işimde sebat, doğru yolda kararlılık ver. Nimetine şükür ve sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle. Bana sağlam bir kalb, doğru konuşan dil ver. Bana senin bildiğin tüm iyilikleri vermeni. Ve bildiğin tüm kötülüklerden beni korumanı dilerim.


Allah'ım! Seni ve Seni sevenler sevmeyi ve beni sana yaklaştıracak işleri sevmeyi nasip eyle.


Allah'ım! Duaların en hayırlısını, başarıların en üstününü, sevapların en mükemmelini ihsan buyur.


Allah'ım, ayaklarımı doğru yolda sağlamlaştır. Sevap tartılarımı ağırlaştır. Hatalarımı bağışla, Cennetin en yüce derecelerine ermemi nasip eyle.

Allah'ım, Adımı yükselt, günahımı at, kalbimi temizle, namusumu koru. Ruhuma yaratılışıma, ahlâkıma, âileme, yaşamıma, işlerime kutluluklar ver İyi amellerimi kabul buyur.


Allah'ım, belanın sıkıştırmasından,bedbahtlıktan, kötü kazadan, düşman şerrinden sana sığınırım
Ey kalbleri evirip çeviren Rabbim ! kalbimi senin dinin üzerinde sağlam tut, kalblerimizi sana itaate döndür.


Allah'ım! Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hiyanetten temizle. Şüphesiz sen gözlerin hain bakışlarını ve gönüllerin gizlediğini bilirsin.


Allah'ım, bize zâtından korku ver ki günah işlememize engel olsun.
Bizi cennetine ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip eyle. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyoruz. Allah'ım! Peygamber'im Hz.Muhammed'in senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, Sana sığındığı bütün şerlerden biz de sana sığınıyoruz.


Allah'ım, Bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma. Dünyayı, en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme.


Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve senden korkmayan kimseleri üstümüze salma Allah'ım
Senden doğru iman, güzel huy, âfiyet ve sağlık ihsan buyurmanı diliyorum


Allah'ım, senden yardım ve kurtuluş dileyen ve huzurunda korkudan titreyerek günahlarını itiraf eden zavallı bir yoksulum. Bir zavallı kulun olarak sana yalvarıyor, boynu bükü bir aciz olarak sana sığınıyor, huzurunda zilletle eğilmiş bir biçare olarak sana yalvarıyorum.


Ey Rabbimiz ! bize dünyada iyilik, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.


ALLAH'ım, Beni ve çocuklarımı namazı devamlı kılanlardan eyle, Ey Rabbimiz, dualarımızı da kabul eyle, hesap günü beni, annemi babamı ve bütün Müslümanları bağışla. Müslümanları dinlerinde daim eyle, hayat şartlarını kolaylaştır. Onlara güven ver, borçlarını ödemede kolaylık ver. Hastalarına şifa ver. Uzakta olanlarına selamet ver. Gönüllerine ferahlık ver. Kalplarindeki kin ve nefreti gider. Onları birbirine ısındır.Peygamberlerinin yolunda sabit kıl. Düşmanlarına karşı onların yardımcısı ol Allah?ım!.


Ya Rabb ! Bizi kötülükten uzaklaştıran ve kendisi de kötülükten uzak duranlardan eyle.Daima helal olan şeyleri nasib et ki harama düşmeyeyim İbadet ve taatınla meşgul olmayı nasib et ki günah ve isyana düşmeyeyim Lütuf ve ihsanını esirgeme ki senden başkasına muhtaç olmayayım.


Ey bağışlaması bol rabbim! Beni bağışla Şüphesiz Sen çok affedicisin.Affetmeyi seversin. Beni affet.
Ey merhametlilerin en merhametlisi Rahman ve Rahîm olan Allah'ım ! Salât ve Selâm Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'in ve O'nun âl ve ashâbı üzerine olsun. Hamd ve senâ ise, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Ahmed Er-Rufai Hazretlerinin duası imiş.Mübarek olsun.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumamız Mübarek olsun ahaliii
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumamız mübarek olsun.
 

seb-i yelda

Aday Üye
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Yarab..! Ne azabına dayanacak halimiz, ne de rahmetinden mahrum kalmaya mecalimiz vardır.Vefasızlık edipte kimi zaman senden uzak kalsak da ,sensiz karanlıkta boğulduğumuzun farkındayız.İhtiyacımız nispetinde lütfuna talibiz..Lütuflara erebilmek , bu günün hayrına erişebilmek duasıyla.. Cumanız Mübarek Ola....
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumamız mübarek olsun dostlarım.Cumalar cuma olsun biz de islam üzerine yaşar ve ölürüz inşallah.Rabbim her birinizi selamete erdirir İnşallah.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Hayırlı Cumalar...
 

sokak lambası

Divan Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

De ki: " Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum,ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum."(Furkan suresi,57)
hayırlı cumalar...
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumanız mübarek olsun eyyy divan
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

cumanız cuma olsun...bize de dua inşallah...
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumanız mübarek olsun ahaliii..
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

8. Ahiret mutluluğuna erenler var ya; ne mutlu kimselerdir!
9. Kötülüğe batanlara gelince; ne mutsuz kimselerdir!
Vakia süresi...
Cumanız mübarek olsun.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumanız mübarek olsun hz. insan.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Divanın güzel sakinleri cumanız mübarek olsun...duanız bizimle olsun.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

EFENDİMMM HAYIRLI CUMALAR OLSUN HERKESE...
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Cumamız cuma olsun...cumanız mübarek olsun.Efendimize komşu olun İnşallah.Rabbim her birinizin derdini def etsin.hastalıklarınıza şifa versin.Gönüllerinize inşirah versin.
 

_MeFtUn_

Divan Üyesi
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

Hayırlı Cumalar...
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Ynt: Hayırlı Cuma'lar...

İŞRAKİYYE DUÂSI

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Eşrake Nurullahi
ve zâhire Kelâmullahi
ve sebete Emrullahi
ve nefede Hükmüllahi
ve tevekeltü alallahi
maâşe allahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah!

Tehassantu;
bi hafiyyu Lütfillahi
ve bi lütfi Su’nillahi
ve bi cemîli Setrillahi
ve bi azîmi Zikrillahi
ve bi kuvveti Sultanillahi
dehaltu fi kenefillahi
ve’secertu Resûlillahi sallallahu aleyhi ve selem!

Teberra’tu min havli ve kuvveti ve’steantu min havlillahi ve kuvveti.
Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!
Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!
Allahumme! Yâ Erhame’r- Rahîmin! Uhcubnî ani’l- kavmi’z- zalimîn!

Bi kutretike Yâ Kavviyu Yâ Metîn! Yâ Erhame’r- Rahîmine bike nestain!

Allahumme! Yâ Sabike’l- Gavsi! Yâ Semi’a’s- Savti ve Yâ kasie’l- izâmi lahmen bade’l- mevti.

Egisnî ve ecirnî min hizyü’d- dünya ve azabi’l- âhire ve lâ havle ve lâ kuvvete illabillahi’l –Aliyi’l- Azîm!

Âmin!..


MÂNÂSI:

Allah’ın Nuru doğdu ve parladı
O’nun Kelâmı açığa çıktı
Emirleri belli oldu Hükümleri gerçekleşti
Ben Allah’a O’nun dilediği irade ettiği her şeye tevvekül ettim!
Allah’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur!

Ben Allah’ın gizli ve ihsankârâne lütuflarına
O’nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine
O’nun şanın yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım!
Ben Allah’ın rahmetine O’nun koruyup gözetmesine ilticâ ettim!
Onun Resûlüne (sallallahu aleyhi ve selem) boyun eğdim!

Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim!
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Beni kudretinle zâlimlerden koru!

Ey pek güçlü olan Kaviyy!
Ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin!
Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Yalnızca Sen’den yardım isteriz!

Ey Allah’ım!
Ey herkesten önce yetişen ve yardım eden!
Ey bütün sesleri işiten!
Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan!
İmdadıma yetiş! Bana yardım et!
Beni dünyanın zillet ve belâlarından ve âhiret azabından koru!
Büyük ve Yüce Allah celle celâlihu Teâlâ’dan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti yoktur!
Âmin!..
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt