Hayreti Gazel çevirisi

Samoş

Divan Üyesi
Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Siteye az önce üye oldum ne, nedir tam hakim değilim soru kategorisi veya konu yanlış alandaysa kusura bakmayın bulmaya çalıştığımı yaptım😞. Hayreti gazel şerhi için yardımcı olabilir misiniz ? Birinci beyiti ben yaptım fakat diğerlerini yapmadım


1 Dil-i âşüfte benüm zülf-i girih-gîr senün
Ya'nî dîvâne benüm bend ile zencîr senün

2 Der-miyân eyleyeyin cânumi ben la'lüni sen
'Ârifâne emelüm bir benüm bir senün

3 Tîğ-i emrüne boyun virdüm efendi kulunam
Gerden-i cân benüm hükm ile şemşîr senün

4 Bilmezem hîç günâhum ne durur kim hattun
Yazdı katlüme benüm huccet-i tezvîr senün

5 Hayretî mürşid-i 'ışkuna mürîd oldı didi
Hoş irâdet benüm ü himmet âyâ pîr senün
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst