Her güne bir beyit

UluğBey

Divan Üyesi
Hepimizin hani ilk duyduğunda ezberlediği,çok sevdiği şiirler beyitler vardır.Sizin beytiniz hangisi peki?

Ben ilk anda aklıma geleni yazayım...İnci beyitlerden biri geldi aklıma zaten imzamda da yazıyor

Gör zâhid-i kim sahib-i irşad olayım der
Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der


kamu bîmarına canan devayı derd ider ihsan
niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

aklıma ilk gelen bunlar,daha birçok beyit var aklıma geldikçe yazarrım.Buyrun siz de yazın...
 

Ekli dosyalar

  • divan.jpg
    divan.jpg
    6.3 KB · Görüntüleme: 177

ibrhm

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
felekler yandı ahımdan muradım şem'i yanmaz mı
 
B

Bumin

Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Gökten nazire indi siham-ı kazasına
Nef'i diliyle uğradı Hakk'ın belasına


Sanki benin için yazmış.
 

bluewolf

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz.
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge
Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrı
 

Firari

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Arkadaşlar bir beyit var ki ; edebiyatla ilgilenmediği halde çoğu kişi bu beyiti bilir. Aslında bilmez de bildiğini sanar ya da yanlış bilir. Anlayacağınız tekerleme gibi bir beyittir o. Hani kime aruz vezni dersen de hemen başlar ya mef'ulü mefailü mefailü feulün diye işte öyle bir şey bu da....
" Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti
Bülbül güle gül bülbüle yar olmadı gitti"
 

Firari

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Umarım bundan sonra divan edebiyatı denince herkesin aklına bu beyit gelir .
Bu temennimin sebebi beyitin altındaki mahlas olabilir:)))))

ﻰﻣﻮﺠﺭﻮﺒ ﻡﻣﻴﺪﻮﺍ ﻡﺴﺘﻴﺍ ﺭﮑﺷ ﺮﺪﻗ ﻞﻮﺸ
ﻰﻣﻮﺩﺧﻤ ﺩﻣﺤﻤ ﺕﻣﺍ ﻥﻭﭽ ﻡﻏﻮﺩﻏﻮﺩ
ﻯﺭﺍﺭﻓ
şol kadar şükr itsem ödiyemem borcumu
doğduğum çün ümmet-i Muhammed mahdumu
Firari
Bilmeyenlere Kelimeler (şol : şu , çokluk anlamındadır) (çün : için) (mahdum : oğul)
 

Melon_Şapkalı

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Aşk derdiyle hoşem el çek ilâcımdan tabîb
Kılma dermân kim helâkim zehri dermânındadır
 
E

ecra

Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Arz-ı hâl etmeğe cânâ seni tenha bulamam
Seni tenha bulıcak kendimi asla bulamam

Seliki
 

hasret

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

[I]"Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez
Baran yerine dürr ü güher yağsa semadan."
[/I]
 

okantürk

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

"Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen "
 

bengisu

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Kimsesiz hiç kimse yok herkesin var bir kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi
(Ruşeni)
 

seiya

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

avazeyi bu alemde davud gibi sal
baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş
 

canefza

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

hayali ile tesellidir gönül meyl-i visal etmez
zira gönülden taşra bir mekanı aşık hayal etmez
 

buyukelma

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Cânan dileyen dağdağa-i câna düşer mi;
Cân isteyen endişe-i Cânana düşer mi?
 

AyGün

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çare su


bu beyitin bulunduğu SU kasidesini hiç unutmayacağım herhalde, çünkü hoca bu kasidenin tümünü sınavda soracağını söylemişti, çaresiz ezberledik. tek beyitini dahi sormadı.
 

çalıkuşu

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

"Suya virsün bağ-ban gül-zarı zahmet çekmesün..
Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zara su.."


Fuzuli'nin "Su Kasidesi" nden...

'Bahçivan gül bahçesini sele verse de boşuna...bin gül bahçesine sele verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz' gibiydi anlamı yanılmıyorsam...
yanlışımız varsa affola...
 

gundera

Divan Üyesi
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Bulamadım dünyada gönüle mekan
Nerde bir gül bitse etrafı diken
Sümmani
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?


Ne tende cân ile sensüz ümîd-i sıhhat olur
Ne cân bedende gam-ı firkatünle râhat olur
NEF'Î


Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni
Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

FUZÛLÎ
 
T

TILSIM

Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Kimsesiz hiç kimse yok her kimsenin var kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi
Rûşeni
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Ynt: Divan şiiri deyince ilk aklımıza gelen beyit nedir?

Mende Mecnundan füzun aşıklık istedadı var
Aşık-ı sadık menem Mecnunun ancak adı var

Kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
Leylanın Mecnunu Şirinin eğer Ferhadı var

Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
Derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

Öyle bed-halem ki ahvalim görende şad ol
Her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

Gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
Kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var

Ey Fuzuli aşk men'in kılma nasihten kabul
Akıl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var

FuzuliMaalesef bu gazeli parçalayamıyorum, beyitlerin hepsi birbirinden güzel.
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt