Her güne bir beyit

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
"Bize ağyâr olana Hak yâr olsun
Göreyim dünyâda berhüdâr olsun

Bizim ardımızca taşlar atanın
Kollarına kuvvet elleri var olsun

Bizi bunda her kim zem eder ise
Şefâ'atçi ana Muhtâr olsun

Bizi Cehenneme lâyık görenin
Yeri Cennet makâmı gülzâr olsun

Kaygusuz Abdal'ı her kim sorsa
Anın nasîbi Hak'dan dîdâr olsun"
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Biz ki bu cihân gülşenini hâre değiştik
Vârını yoka,yârini ağyâre değiştik
- Huzûrî-
(Biz(Âşıklar) bu dünyanın gül bahçesini(güzelliklerini) ateşe (gama,kedere) değiştik,tercih ettik.Vâr olanları(lütufları) yokluklara, sevgiliyi de düşmana değiştik.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Ganîdir aşk ile gönlüm ne mâlim ne menâlim var
Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var


[Aşk ile zenginim ben, malım mülküm yok; yâra kavuşmak ile de sevinmem, ayrılıktan şikâyetim de yok.]
 

EnesBey

NesBey
Katılım
28 Ara 2007
Bu beyitleri okurken aklima hep hababam sinifi geliyor.kiş geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne, gibi affedin:)
 

Mina

...
Katılım
5 Ağu 2018
“Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil”

Nef’i

-Kalbi temiz olmayana gönül ehlidir diyemem, Gönül ehli insanların birbirini bilmemesi insafa sığacak bir şey değildir-
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Adiyamanlı Rif'at Efendi gönül koymadan paylaşayım:)

Tükendi nakd-i ömrüm dilde bir sermâye âh kaldı
Ne vasl-ı ârız-ı dildâr ne cânândan nigâh kaldı
Derûnum derdini Lokmân'e gösterdim, dedi eyvâh
Bu derdin def'ine yok çâre ancak bir ilâh kâldı
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir.
Miyan-ı aşıkanda iştihârım varsa sendendir.
Şeyh Galip
 
Son düzenleme: