Her güne bir beyit

Mina

Eskici...
Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız
Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz

Bağdatlı Ruhi

[Bu fani dünyada ne efendi ne de köleyiz..
Büyüklenenlere büyüklenir, alçak gönüllülerle alçak gönüllü oluruz..]
 

Mina

Eskici...
“Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil”

Nef’i

-Kalbi temiz olmayana gönül ehlidir diyemem, Gönül ehli insanların birbirini bilmemesi insafa sığacak bir şey değildir-
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Nabi:

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz
Biz neşâtın da gâmın da rûzgârın görmüşüz


Çok da mağrûr olma kim meyhâne-i ikbâlde
Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz(Bu beyit 2018 ÖABT sorusu idi:))

(Zaman bağının baharını da gördük güzünü de; üzerimizden neş’e rüzgârları da geçmiştir gam fırtınaları da.

Mevki sahibi olunca zafer sarhoşu oluverme; zîrâ böylesine mest (sarhoş) olup sabah olunca da baş ağrısı çeken binlercesini görmüşlüğümüz var.)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Adiyamanlı Rif'at Efendi gönül koymadan paylaşayım:)

Tükendi nakd-i ömrüm dilde bir sermâye âh kaldı
Ne vasl-ı ârız-ı dildâr ne cânândan nigâh kaldı
Derûnum derdini Lokmân'e gösterdim, dedi eyvâh
Bu derdin def'ine yok çâre ancak bir ilâh kâldı
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir.
Miyan-ı aşıkanda iştihârım varsa sendendir.
Şeyh Galip
 
Son düzenleme:

Dilhun

Dîvân Üyesi
Dilin düşürme sakın meh-ruhan-ı kem-sale
Ki cahilan arasında kalur kitab garib

(Daha ne yaptığını kendi de bilmeyen, kıymet bilmezlere sakın gönül verme ki gönlün cahil eline geçmiş kitap gibi garip bir duruma düşmesin.)
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt