Her güne bir beyit

Dilhun

Dîvân Üyesi
468


Açılan baslik "BİZ" olunca bunu burda paylaşmak daha doğru olur diye düşündüm.
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Ayş u nûş eyle bugün anma gam-ı ferdâyı Sana ısmarladılar mı bu yalan dünyâyı

(Kemâlpaşazâde )

Varalım bir iki gün zikredelim Mevlâ'yı
Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyâyı
( II. Murâd Han )
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Açılup bir dem bu bâğ-ı dil bahâr olmaz mı hiç
Nahl-i ümidümde ya Rab berg ü bâr olmaz mı hiç

( Bu gönül bağım bir an açılıp da bahar olmazmı hiç
Ya Rab hiç mi ümit ağacımda yaprak olmaz )
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Açılup bir dem bu bâğ-ı dil bahâr olmaz mı hiç
Nahl-i ümidümde ya Rab berg ü bâr olmaz mı hiç

( Bu gönül bağım bir an açılıp da bahar olmazmı hiç
Ya Rab hiç mi ümit ağacımda yaprak olmaz )

Ve hatırda olan bir hiç redifli kelâm daha:

Dünyâ bir hiç, dünyâda ne varsa hepsi hiç,
Ey hiç: Bir hiç uğruna hiçe sarılma hiç, Öldükten sonra ne kalır geriye, bilir misin? Sevgi ile muhabbet, geriye kalanın hepsi hiç. (Hz.Mevlânâ)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Gitdin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz
Mey-i rahşânı değil sâgar-ı gerdânı bile

Bağa sensiz varamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil serv-i hırâmânı bile

Sîneden derd ile bir âh edeyin kim dönsün
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

Hâr-ı firkatle Neşâtî-i hazînin vâ hayf
Dâmen-i ülfeti çâk oldu girîbânı bile-
Neşati
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Gül ateş gülbün ateş gülşen ateş cuybar ateş
Semender-tıynetan-ı aşka besdir lalezar ateş
ŞEYH GALİP
Şeyh Muhammed Esad Erbili'den:

“Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş
Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk ü hâr âteş"ŞİİRDE ÂTEŞ (ŞEYH GALİB VE ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ’NİN
“ÂTEŞ” REDİFLİ GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ) adlı incelemeyi bırakıyorum Dîvâna.İlgililere keyifli okumalar:)
 

Ekli dosyalar

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
Şeyh Muhammed Esad Erbili'den:

“Tecellâ-yı cemâlinden habîbim nev-bahâr âteş
Gül âteş bülbül âteş sünbül âteş hâk ü hâr âteş"ŞİİRDE ÂTEŞ (ŞEYH GALİB VE ŞEYH MUHAMMED ES’AD ERBİLÎ’NİN
“ÂTEŞ” REDİFLİ GAZELLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI TAHLİLİ) adlı incelemeyi bırakıyorum Dîvâna.İlgililere keyifli okumalar:)
Çok yaşa @Dilhun ;)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Hakk’a yol çok, “yöne bak ki yolu bul”, böyle derim
Odda İbrâhîm’i, suda Nûh’u kurtardı Kerîm

Zerefşân
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt