Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Din etibbâya ki Kanun u Şifâ yazmakdan
Hüner oldur ki gam-ı dilbere dermân yazalar

(Tabiplere söyleyin, (İbn-i Sina'nın) Kanun ve Şifa kitapları gibi eserler yazmak hüner değildir. Ellerinden geliyorsa sevgilinin gamı için bir reçete yazsınlar.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Merhûm Hayâlî'nin hayatî nasihati:

Ne mihrinden safâ kesb et ne mâhından sa‘âdet um
Sakın aldanma dünyâya iki yüzlü münâfıkdır
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir gün ne beden mülkü ne dâr ne diyâr kalır Kalırsa gönüllerde ol sohbet-i yâr kalır

Seyrî
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Gûşe-i vahdet idi kabrin azâbı olmasa
Hoş temâşâgah idi mahşer hesâbı olmasa

Ebu's-Su'ûd Efendî
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir yandan "sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor" diyen Özdemir Âsaf,
diğer yandan ise alışık olmadığımız bir sevgili modeli Yahya Bey.Alisik olmadığımız mı? dediğinizi duyar gibiyim.Sevgiliyi herkesten kıskanan âşık tipi yerine şu dizeleri döktürür:

"Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânan olsa

Yani diyor ki ;Keşke dünyadaki herkes benim sevdiğimi sevse de ,herkesle sürekli onun hakkında konuşsak.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Hak-i payine yetem der ömrlerdir muttasıl Başını taştan taşa vurup gezer avare su

FUZÛLÎ

(Suyun yüzyıllardır başını taşlara çarpa çarpa akması Peygamberimin türbesine ulaşmak içindir.)