Her güne bir beyit

Dilhun

Dîvân Üyesi
Demir tava geldi kömür bitti
Akıl başa geldi ömür bitti derler ya işte bu nevi bir sitemin Ziya Paşa 'ca nazma dökülen hâli.

"Taşlar yedirdi bir zamanlar nan yerine felek
Nan verdi sonradan amma dendâne kalmadı"

(Bir zamanlar felek (bize) ekmek yerine taş yedirdi.Şimdi ise bize ekmek ikram ediyor ancak;bizim dişimiz kalmadı.)
 
Son düzenleme:

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
"Ayağı yire mi basar zülfüne berdar olanın
Zevk u şevk ile verir can u seri döne döne"

De... bir "de" var işte. O de de ise bir gayya kuyusu var. Elindeyse çık kuyudan. Saçma... şu an ki aklımla saçma... ameliyat esnasında uyandırılmak feci bir iş. Şahit olduğun şeye sabr et deniliyor bir de. Yok iki gözüm. benim ismim yusuf yahut ibrahim değil. Ben feryad ederim. Etmezsem tuhaflık olur. Nerede kaldı zevk u şevk?!!
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Hitâbın ,muhataba biçildiği değeri gösteren o nazm:


Benim feyz-i hayâtım hâsılı rûh-ı revânımsın
Eger sermaye-i ömrümde kârım varsa sendendir

(Benim yaşayışımın feyzisin ,bereketisin;hâsılı benim yürüyen ruhumsun.Ömür sermayemden bir kâr elde etmişsem sendendir.)
 

EnesBey

Dîvân Üyesi

Dilhun

Dîvân Üyesi
Mey gibi her bir haramın sekri olsaydı eğer, Ol zaman mâlum olurdu mest kim, hüşyar
kim

Es'ad Muhlis Paşa

Türkçeden Türkçeye : İçki gibi diğer haramlar da sarhoşluk etkisi verseydi, O zaman kimin sarhoş, kimin ayık olduğu bilinirdi.
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Olsa istîdâd-ı ârif kabil-i idrâk-i vahy
Emr-i Hak irsâline her zerredir bir Cebraîl

(Eğer Vahyi idrak etme kabiliyetine sahip bir potansiyeliniz var ise, kâinattaki her zerre size Hakkın emrini ulaştıran bir Cebrâil kesilir.)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Bülbüller öter güller açar şâd gönül yok
Hîç böyleliğin görmemişiz fasl-ı bahârın

Şeyhülislâm Yahya(Bülbüller ötüyor, güller açıyor ama mutlu olan bir gönül yok. Bahar mevsiminin hiç böylesini görmedik.)
 

EnesBey

Dîvân Üyesi
Biz de görmedik bu gidisle de goremeden kar yagcak üstümüze
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt