Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Din etibbâya ki Kanun u Şifâ yazmakdan
Hüner oldur ki gam-ı dilbere dermân yazalar

(Tabiplere söyleyin, (İbn-i Sina'nın) Kanun ve Şifa kitapları gibi eserler yazmak hüner değildir. Ellerinden geliyorsa sevgilinin gamı için bir reçete yazsınlar.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Merhûm Hayâlî'nin hayatî nasihati:

Ne mihrinden safâ kesb et ne mâhından sa‘âdet um
Sakın aldanma dünyâya iki yüzlü münâfıkdır
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir gün ne beden mülkü ne dâr ne diyâr kalır Kalırsa gönüllerde ol sohbet-i yâr kalır

Seyrî
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Gûşe-i vahdet idi kabrin azâbı olmasa
Hoş temâşâgah idi mahşer hesâbı olmasa

Ebu's-Su'ûd Efendî