Her güne bir beyit

Dilhun

Divân Üyesi
Yûsuf dahi olsan düşürürler seni çâha
Ebnâ-yı zamanın işi ihvâna cefâdır

Çâh:kuyu,çukur.

Kuyu demisken İbrahim Tenekci'nin çaresizliği dillendirdigi şu kelâmı geldi hatrıma.

"Düşünsene hem kuyudasın,hem Yusuf değilsin."
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
1.Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

2. Devr-i meclis bana girdâb-i belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-i sitem sâgar-i gerdânı bile

3. Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil, serv-i hirâmâm bile

4. Sineden derd ile bir âhedeyim kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırahşanı bile

5. Hâr-i firkatle Neşâti-i hazînin vâhayf
Dâmen-i ülfeti çakoldu girîbânı bile

Nesre çevrilmiş hâli:" @adlena seni çok özledik!":(
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Şeb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-ı aşk
Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu, Leylâ söyler
Yahyâ Kemal
 

Dilhun

Divân Üyesi
Aşk mahremdir sözünün,nasihat olarak şiire dökülen hâli.

Yâr ile hem-halvet ol cisminde cânın duymasın
Hâlet-i aşkı hikâyet kıl zebânın duymasın
Hayâlî Bey
 

Dilhun

Divân Üyesi
Dil-i uşşâkı rencîde eder elbette bu hâlet
Vefâsızlık neden ârız olur insâna bilmem ki
Urfalı Abdî
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
"Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu;.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu."
-Yahya Kemal-
 

Dilhun

Divân Üyesi
Bilmedik zevk-i visâlin çekmeyince firkâtin Olmayınca hasta kadrin bilmez âdem sıhhatin
Fitnat Hanım
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Boynuma sarılma gülüm,
Benden sana geçer ölüm.

-Nâzım Hikmet- ( Karantina günlerine özel)
 

Dilhun

Divân Üyesi
Takrir edemem derd-i derûnum gamım var
Allah'ı seversen beni söyletme elemim var
Sultan Veled
 

Dilhun

Divân Üyesi
Sen de mi hâlâ esir-i zülf-i yâr olmaktasın
Uslan ey dil uslan artık ihtiyâr olmaktasın

diyen Recaizâde Mahmut Ekrem'e kimse demedi mi beden yaşlansa da gönül yaşlanmaz .
 
Son düzenleme:

Dilhun

Divân Üyesi
Kıldım belâ-yı aşk ile ben mübtelâ sefer
Meşhûrdur ki âşıka yâ sabr u yâ sefer

Eski Türk Edebiyatinda Ahmed Paşa'nın bu beytine Yeni Türk Edebiyatından Mustafa Kutlu ile mukâbelede bulunayım.

"Ne kaçıp gitmek, ne ekip biçmek.Seferde içimde tahammülde"
 

Dilhun

Divân Üyesi
Hemân kendin sanır mihnette herkes i’tikâdınca
Felek derler buna bir kimsenin dönmez muradınca
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Hemân kendin sanır mihnette herkes i’tikâdınca
Felek derler buna bir kimsenin dönmez muradınca
Kafamda dönen ,yazıp yazıp sildiğim konuya ,düşünceye cevap olmuş. Teşekkür ederim.
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Divan şiiri kıymeti bu işte diyebilirim.sen düşününceye kadar ,düşünmüş,yaşamış anlamış koca kitabı bir beyitte saklamış.
 

1simurg

sabır & edeple
“Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat.”

Sâbit
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt