Her güne bir beyit

EnesBey

Dîvân Üyesi
Beton dökülmüs cimler üstü yesil musamba
Ne berbat bir cumartesi sanirsin günlerden carsamba
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Din etibbâya ki Kanun u Şifâ yazmakdan
Hüner oldur ki gam-ı dilbere dermân yazalar

(Tabiplere söyleyin, (İbn-i Sina'nın) Kanun ve Şifa kitapları gibi eserler yazmak hüner değildir. Ellerinden geliyorsa sevgilinin gamı için bir reçete yazsınlar.)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Dîdemiz giryân sînemiz sûzân
Rûhumuz hayrân Halvetîleriz

Cismimiz büryân derdimiz dermân
Aşkımız burhân Celvetîleriz

Sırr ile seyrân şevk ile devrân
Ederiz her ân Kâdirîleriz

Mahremiz zâre bülbülüz yâre
Hârız ağyâre Rıfâîleriz

Bizdedir halvet yâr ile ülfet
Bulmuşuz vuslat Dussûkîleriz

Zikrimiz esmâ fikr-i müsemmâ
Seyr-i "ev ednâ" Bedevîleriz

Hakk'ı çün bulduk nûr ile dolduk
Aşkla yoğrulduk Şâzelîleriz

Ölmeden öldük sonra dirildik
Uçmağa girdik Mevlevîleriz

"Hayy" ü "Bâkî"yiz dost müştâkıyız
Aşka sâkîyiz Nakşîleriz biz

Bizdedir "Âdem" İse'bni Meryem
Hem "ism-i a'zam" Bayrâmîleriz

On iki seyrân ideriz her ân
Ma'nâda sultân Vefâîleriz

Âşık-ı cânân mahrem-i irfân
Fakr ile pinhân Bektâşîleriz

Vahdete vâkıf kesreti sârif
Kenz-i ma'ârif Şa'bânîleriz

SÂMÎ ko halkı ara bul Hakk'ı
Yoludur aşkı Uşşâkîleriz

ABDURRAHMAN SÂMÎ SARUHÂNÎ UŞŞÂKÎ​
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Bir yandan "sen de gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor" diyen Özdemir Âsaf,
diğer yandan ise alışık olmadığımız bir sevgili modeli Yahya Bey.Alisik olmadığımız mı? dediğinizi duyar gibiyim.Sevgiliyi herkesten kıskanan âşık tipi yerine şu dizeleri döktürür:

"Kâşkî sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-i cânan olsa

Yani diyor ki ;Keşke dünyadaki herkes benim sevdiğimi sevse de ,herkesle sürekli onun hakkında konuşsak.
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Bir bahr-i gamda urmadayız dest ü pây kim
Keştîsi yok kenâresi yok nâhudâsı yok

(Bir acı denizinde çırpınıyoruz ki,
Gemisi yok, sahili yok, kaptanı yok)

Nâbî
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Leyâl müzlim, atî müzlim, hatvem bî-takat artık
Âsuman giryeye durmuş vuslatı müebbete bıraktık

(Gece karanlık, gelecek karanlık adımların takati yok artık, gökyüzü feryada durmuş kavuşmayı sonsuza bıraktık.)
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt