Her güne bir beyit

Dilhun

Dîvân Üyesi
Cemil Meriç - Bir Dünyanın Eşiğinde "BİZ" tasviri.

Pervane bilmeden ateşe atar kendini. Balık oltayı fark etmediği için yeme koşar. Biz arzuların felaketle örülü bir ağ olduğunu biliriz, ama uzaklaşmayız onlardan. Ne korkunç gaflet!”
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Ya şu beyt-i şahaneye...

Basmasa mübarek kademin rûy-i zemîne
Pâk etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm

( Ya Resûlallah , Şayet mübarek ayağın yer yüzüne değmeseydi ; teyemmüm ile abdest almak , kimseyi mânen temizlemezdi.)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Biz gerçekten bir kukla sahnesindeyiz.
Kuklacı Felek Usta, kuklalar da biz.
Oyuna çıkıyoruz birer, ikişer;
Bitti mi oyun, sandıktayız hepimiz.

Ömer Hayyam
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
"Adımız miskindir bizim
Düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmayız
Kamu âlem birdir bize.”

Bizim Yunus
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Neşve-i ‘aşk ile biz terk-i şu‘ûr eylemişüz
Gam ile ülfet idüp redd-i sürûr eylemişüz

Sâkıb
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
"eskiler iz sürerdi. biz muttasıl arıyoruz yeni insanlar."

*muttasıl:yanyana olan,bitişik durumda.
Sürekli,ardı arkası kesilmeksizin.
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
"eskiler iz sürerdi. biz muttasıl arıyoruz yeni insanlar."

*muttasıl:yanyana olan,bitişik durumda.
Sürekli,ardı arkası kesilmeksizin.

Şu diyaloğu hatırlıyosunuzdur;
-50 yıl nasıl evli kaldınız?
+Bizim zamanımızda bir şeyler kırıldığında çöpe atılmaz, tamir edilirdi.
...
Tamir kültürü varmış eskiden esyalarda ve insan iliskilerinde.Simdi agizlarda "at gitsin" ilgisizligi.Onarmalıyız.
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Tarife kalkma bizi;
Ne şuyuz, ne de buyuz
Adem denen denizi
Arayan birer suyuz
Döner, kıvrılık fakat
Daire olmaz bu hat
Ne kadar sürse hayat,
O yolun yolcusuyuz.

Enis Behiç Koryürek
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Yûsuf dahi olsan düşürürler seni çâha
Ebnâ-yı zamanın işi ihvâna cefâdır

Çâh:kuyu,çukur.

Kuyu demisken İbrahim Tenekci'nin çaresizliği dillendirdigi şu kelâmı geldi hatrıma.

"Düşünsene hem kuyudasın,hem Yusuf değilsin."
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Bir hâlete düştük biz o sultânı unuttuk
Sultânı değil tek yüce Rahmân'ı unuttuk
Âh eyleyerek uğruna hem verdiğimiz can
Bîgâne olup bir nice cânânı unuttuk

Hayranî
 

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
1.Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

2. Devr-i meclis bana girdâb-i belâdır sensiz
Mey-i zehrâb-i sitem sâgar-i gerdânı bile

3. Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handânı değil, serv-i hirâmâm bile

4. Sineden derd ile bir âhedeyim kim dönsün
Aksine çerh-i felek mihr-i dırahşanı bile

5. Hâr-i firkatle Neşâti-i hazînin vâhayf
Dâmen-i ülfeti çakoldu girîbânı bile

Nesre çevrilmiş hâli:" @adlena seni çok özledik!":(
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Dil-i uşşâkı rencîde eder elbette bu hâlet
Vefâsızlık neden ârız olur insâna bilmem ki
Urfalı Abdî
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 5)

Üst Alt