Her güne bir beyit

Dilhun

Dîvân Üyesi
Sâye-i serv-i bülendin yollar üstünde görüp
Hâssaten der gönül "ya leyteni küntü turab

(Servi boyunun gölgesinin yollar üstüne düştüğünü görünce gönlüm, içtenlikle keşke bende toprak olsaydım der.)
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Hayâtı mevte vaslı hicre zevki ye’se müncerken
Nasıl yâ olmasın insân şu mihnet-hâneden bîzâr
 

Simurg

sabır & edeple
Muharremdir kamer mahzûn güneş me‘yûs kan ağlar
Felek şergeşte mebhût hayrete dalmış cihân ağlar

Cefâ-yı şâh-ı mazlûma tahammül etmeyip dağlar
Ezelden gözlerinden âblar olmuş revân ağlar

Osman Kemâlî Efendi
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Muharremdir kamer mahzûn güneş me‘yûs kan ağlar
Felek şergeşte mebhût hayrete dalmış cihân ağlar

Cefâ-yı şâh-ı mazlûma tahammül etmeyip dağlar
Ezelden gözlerinden âblar olmuş revân ağlar

Osman Kemâlî Efendi

Dîdeden su yerine kan akacak dem geldi
Kerbelâ günleridir ağla Muharrem geldi
‘İzzet anmazdı Yezîd’i ‘acaba n’oldu sebeb
Var ise hâtırına ehl-i cehennem geldi
...
Dilâ geldi yine eyyâm-ı mâtem
Bu rûz-ı bî-vefâda olma hurrem
Hemân hasretle kan ağla dem-â-dem
Muharremdür meded ey dil Muharrem
 

Benzer konular

Bu içeriği görüntüleyen kullanıcılar (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 2)

Üst Alt