Her güne bir beyit

Dilhun

Dîvân Üyesi
Sâye-i serv-i bülendin yollar üstünde görüp
Hâssaten der gönül "ya leyteni küntü turab

(Servi boyunun gölgesinin yollar üstüne düştüğünü görünce gönlüm, içtenlikle keşke bende toprak olsaydım der.)
 

ferahsan

Dîvân Üyesi
73AFC256-508C-4081-8131-09B61B5721F3.jpeg
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Hayâtı mevte vaslı hicre zevki ye’se müncerken
Nasıl yâ olmasın insân şu mihnet-hâneden bîzâr
 

Simurg

sabır & edeple
Muharremdir kamer mahzûn güneş me‘yûs kan ağlar
Felek şergeşte mebhût hayrete dalmış cihân ağlar

Cefâ-yı şâh-ı mazlûma tahammül etmeyip dağlar
Ezelden gözlerinden âblar olmuş revân ağlar

Osman Kemâlî Efendi
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Muharremdir kamer mahzûn güneş me‘yûs kan ağlar
Felek şergeşte mebhût hayrete dalmış cihân ağlar

Cefâ-yı şâh-ı mazlûma tahammül etmeyip dağlar
Ezelden gözlerinden âblar olmuş revân ağlar

Osman Kemâlî Efendi


Dîdeden su yerine kan akacak dem geldi
Kerbelâ günleridir ağla Muharrem geldi
‘İzzet anmazdı Yezîd’i ‘acaba n’oldu sebeb
Var ise hâtırına ehl-i cehennem geldi
...
Dilâ geldi yine eyyâm-ı mâtem
Bu rûz-ı bî-vefâda olma hurrem
Hemân hasretle kan ağla dem-â-dem
Muharremdür meded ey dil Muharrem
 

ferahsan

Dîvân Üyesi
Efendimsin cihânda itibârım varsa sendendir
Miyân-ı âşıkânda iştihârım varsa sendendir

Şeyh Galib
 

mehmetaluc

Dîvân Üyesi
At dersin oku sineme saplasın olayım yok
Yoklukta ne var ki atayım sana ben ok
Varlıkta hak vardır olmayalım bizler yok
Hak aşkıyla sevmeye olmayalım bizler karnı tok
Mehmet Aluç
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Geceler azmettiğim ol mâh'a sâyem havfidir
Bir tarik ile kabul etmez muhabbet şirketi

(O ay yüzlünün yanına hep geceleri gitmemin sebebi, gölgemin de benimle gelmemesi içindir. Çünkü sevgi, hiçbir yolla ortaklık kabul etmez.)
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst