Her güne bir beyit

adlena

Dîvân Üyesi
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Dünyâmızı nâ-gâh zalâm örtebilir
Bir bitmeyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar âheng ebediyyen kesilir

Yahyâ Kemâl Beyatlı
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

Üst