Her güne bir beyit

adlena

Dîvân Üyesi
Her rind bu bezmin nedir encâmı bilir
Dünyâmızı nâ-gâh zalâm örtebilir
Bir bitmeyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar âheng ebediyyen kesilir

Yahyâ Kemâl Beyatlı
 

adlena

Dîvân Üyesi
Kilâb-ı zulme kaldı gezdiğin nâzende sahrâlar
Uyan ey yâreli şîr-i jeyân bu hâb-ı gafletten.

N.Kemal
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt