Her güne bir beyit

Katılım
24 Eyl 2007
"Bize ağyâr olana Hak yâr olsun
Göreyim dünyâda berhüdâr olsun

Bizim ardımızca taşlar atanın
Kollarına kuvvet elleri var olsun

Bizi bunda her kim zem eder ise
Şefâ'atçi ana Muhtâr olsun

Bizi Cehenneme lâyık görenin
Yeri Cennet makâmı gülzâr olsun

Kaygusuz Abdal'ı her kim sorsa
Anın nasîbi Hak'dan dîdâr olsun"
 
Katılım
29 Tem 2018
Biz ki bu cihân gülşenini hâre değiştik
Vârını yoka,yârini ağyâre değiştik
- Huzûrî-
(Biz(Âşıklar) bu dünyanın gül bahçesini(güzelliklerini) ateşe (gama,kedere) değiştik,tercih ettik.Vâr olanları(lütufları) yokluklara, sevgiliyi de düşmana değiştik.)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ganîdir aşk ile gönlüm ne mâlim ne menâlim var
Ne vasl-ı yâra handânam ne hicrândan melâlim var


[Aşk ile zenginim ben, malım mülküm yok; yâra kavuşmak ile de sevinmem, ayrılıktan şikâyetim de yok.]
 
Katılım
28 Ara 2007
Bu beyitleri okurken aklima hep hababam sinifi geliyor.kiş geliyor ört hocam yorgan yorgan üstüne, gibi affedin:)
 

Giriş yap