İlm-i simyâ

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Mârifetname isimli kitaptan alınmış olan bu yazı, insanların dış görünüşüne göre karakter analizi yapılan İlmi-Simyâ (sîmâlar ilmi) ilminin kullanmış olduğu bazı kriterlerdir.

BOY
Boyu uzun olan saf akıllı olur.
Boyu kısa olanın hilesi çoktur.
Orta boylu olan kişi akıllı ve güzel huylu olur.
SAÇ
Saçı sert olan keskin zekâlı olur.
Saçı yumuşak olan ebleh ve arsız olur.
Saçı sarı olanın işi gücü kibir ve gazaptır.
Saçı kara olanda sabır vardır. Böyleleri ile yakınlık kurmaya bak.
Saçı kumral olan ise güzel, huyca eşsizdir.
Saçı seyrek olan ârif ve zarif bir kişidir.
Saçı çok olan kadının anlayışı kıt olur.
BAŞ
Başı küçük olan kişinin aklı da az olur. Böylelerine sakın sırrını söyleme.
Başı büyük olanın aklı çok olur.
Başının üstü yassı olan keder çekmez.
Başının cildi sağlam olan hayır işler; şer işlemez.
Başı kel olana yakın olma. Böylesinden sakın ki, kötü huylu olur.
Kafası geniş olan ahmak olur.
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Vücudunuza göre karekteriniz

ALIN
Alnı dar olanın ahlakı da dar olur.
Alnı yumru olan kötü ve aldatıcı olur.
Alnı enli olanın kötü huyluluğu hastalık gibidir(ondan gitmez).
Alnı düzgün olan kişiyi emniyetli bil.
Alnı kırışıksız olan şüphesiz tembel olur.
Alnındaki kırışıklar uzun olan anlayışlı olur. Kırışığı az olan cömert olur.
KAŞ
Kaşları arası kıvrımlı (kırışık) olan kişi baştan sona gam yüklüdür.
Kaş ucu ince olanın işi gücü fitnedir.
Kaşı çok kıllı olan gönlü kırık ve kederli olur.
Kaşı açık olan dürüsttür. Kaşı çatma ise hırsız olur.
İnce kaş güzeldir ama bunun da uzunu kibirlilerde bulunur.
Kaşı kavisli olan her zaman dilber olur.
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Vücudunuza göre karekteriniz

KULAK
Kulağı büyük ve enli olan cahil ve tembel olur.
Kulağı küçük olan hırsızdır. Kulağı orta büyüklükte olan ise dürüsttür.
GÖZ
Gözün çukur ve eğik olması kibirlilik alâmetidir.
Kara gözlü olanlar itaatkâr olur. Gözün kanlı olması ise yiğitlik alametidir.
Gözleri gök olan zekîdir. Ela gözlü ise edebli olur.. Gözü küçük olan hafif bir kişiliğe, gözü büyük olan ise zarif bir kişiliğe sahiptir.
Gözü yumru olan hasetçi olur. Gözü orta büyüklükte olan gerçek dosttur.
Kıpık gözlü olan yaramaz ve çirkin olur.Bakışı gevşek olan ise süslü olur.
Noktalı göz ok gibidir. Böylesinin gözü başkasına çok değer (nazarı dokunur).. Tek gözlüye yakın olma; sık bakan ise emniyetli sayılmaz.
Şaşıya hiç bakma ki sana eğri (kötü düşünerek) bakar.
Gözü güleç olan güzel olur. Kirpiği sık olan ise eşsizdir.
Gözleri gök veya mâvi olursa ondan uzak olmaya bak.
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Vücudunuza göre karekteriniz

YÜZ
Yüzü büyük olan hastalıklıdır. Küçük yüzlü olmak ise kibir alametidir.
Yüzü yumru olan ahmak; yassı olan güzel olur.
Yüzü arık olan borcuna sâdık değildir. Yüzü etli olan ise sakil olur.
Yüzü hayli uzun olan konuşurken yalan konuşur.
Yüzü sert olanın genellikle sözü acı olur.
Yüz, değirmi gerekir. Dolunaydan parlak olmalıdır.
Tebessüm eden bir yüze bakanlar rahatlık bulup kam alır.
Benzi kızıl olan edeblidir.
Benzi sarı olan hastalıklı; siyaha çalan ise tevekkel olur.
Rengi ortada olan yüz hem ak hem kızıl olur (yanak ve alın).
BURUN
Burun biraz uzun ise sâhibinin anlayışında biraz kıtlık vardır.
Burnu kısa olanın içinde korkusu çok olur.
Burnunun ucu top olan kişi neşeli olur.
Burnunun ucu ağzına yakın olan adamdan kendini sakın.
Burun delikleri geniş olursa, kibir ve haset alametidir.
Burnunun iki kanadı hareketli olan kişide kahır ve inat bir aradadır.
Burnu eğri olan kişi himmette bulunmayı düşünür.
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Vücudunuza göre karekteriniz

AĞIZ
Ağzın küçük olması güzelliktendir ama böyle kişi korkak olur.
Ağzı büyük olan yiğit eğri olan ise kötüdür.
SES
Burnundan konuşan kişinin bu özeliği kibrine dalâlet eder.
Sözü hızlı söyleyenin anlayışı yüksektir.
Sesi kaba olanın himmeti de vardır, merhabâya değer.
Sesi çatal olan kişi halka fazlasıyla kötülükte bulunur.
GÜLÜŞ
Gülüşü çok olan kişiden hayâ beklenemez.
Yüzü güleç ve sözü tatlı olan kişi ne aziz kişidir.
DUDAK
Yufka ve kırmızı dudaklı kişi iyi ilim tahsil eder.
Dudak etli olursa sahibi kızgın ve sakil olur.
DİŞ
Dişleri iri olan kişi çoğunlukla kötülük yapar.
Dişi orta irilikte olanın işi doğruluk ve esenliktir.
 

Dil-şâd

Benim tedbirim, Sen'in takdirinden küçüktür.
Katılım
11 Eyl 2006
Vücudunuza göre karekteriniz

KOKU
Kokusu güzel olanın huyu da hoş olur.
ÇENE
İnce çeneli erkekte akıl az olur.
Çenesi enli olan kişi sert ve kaba olur.
Çenesi orta halli olan akıllı ve güzel olur.
SAKAL
Sakalı uzun olan kişi hünersiz olur.
Sakalı sık olan sakil olur. Böyleleri sözü uzatır da uzatır.
Kara ve seyrek sakal zekaya delildir.
Hiç sakalı olmayan kösenin hilesi pek çok olur.
Sakalı değirmi olan kişi olgunluklarla doludur.
BOYUN
Boynu çok uzun olan kişide olgunluk az olur.
Gerdanı ince olan ise câhil olur.
Boynu kalın olan kimse gece gündüz tıkınır oburlaşır.
Boynu kısa olanın hîlesi çoktur.
Boynu orta uzunlukta olan kişi hayırlı işler ile uğraşır
Her yeri orta halli olan kişi şüphesiz bir dilber olur.