İslam Filozofu ve İslam Dini..

Katılım
26 Nis 2007
İslam'a uymadığı söylenen anlayışlar, tekfir edilen filozoflar.. Şimdilik sözüm kısa ve öz: Gerçekten İslam filozofları dinden uzak mıdır?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

gülücüğüm' Alıntı:
değildir.
islam filozoflarının yani islam felsefesi ilminin ortaya çıkış amacı, kelamın savunmacı ve korumacı tavırlarının karşısına geçip, dinin haklılığını aklî delillerle ortaya koymaktır.
Peki kelamcılar sadece nakli delilleri mi kullanırlar? Kelam deyince de akıl düşer benim zihnime.. Hudüs delili de imkan delili de akla dayanır diyebiliriz. Zaten filozoflar da imkan delilini kullanmışlardır.. Kelamın savunmacı tavrı dinin esaslarını korumak adınadır. İslam filozofları bu esasları sarsıntıya uğratmışlardır; ex nihilo (yoktan) yaratmayı kabul etmemişlerdir mesela. Sudur anlayışı zihinlerde büyük sorular oluşturabilir. Bu zaviyeden bakıldığında İslam filozoflarının din ile çeliştiiği söylenebilir (mi). Sonuç olarak kelamın korumaya çalıştığı esaslara zarar vermiştir. Ve Gazzali onları bu yüzden (mi) tekfir etmiştir. Gazzali demişken Tehafütü'l-Felasife kitabının yazılma nedeni ya da yazılma nedeni olarak söylenenler ilginç değil midir?

gülücüğüm' Alıntı:
ancak gerçek anlamda bir islam filozofunun, felsefi bilgi ile vahyi bilgi çeliştiğinde, felsefi bilgiyi seçiyor olması aklımda soru işaretleri oluşturmuyor değil..
Felsefi bilgi ile vahyî bilgi çeliştiğinde mi yoksa felsefî bilgi ile kelamî bilgi çeliştiğinde mi? Bu nüans çok önemlidir bence çünkü hakiki islam filozoflarının vahyi reddettiğini değil kelamcılardan farklı yorumladığını söyleyebiliriz..
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

kelam tabi ki akıl ilmidir fakat sınırları ve dokunulmaz alanları vardır. vahyi sorgulamazlar mesela.
islam filozoflarının özellikle ibni sinadan sonra sudur anlayışına kaymasında etkili olan dindir. dinin esaslarıyla çelişen exnihilo yaratmayı kabul etmemek i.filozoflarının tekfir edilmesine neden olmuştur. zaten sudur anlayışını kabul eden islam filozoflarının geerçek analamda filozof olup olmadıkları da tartışılıyor. çünkü bu durum is. fel.ni kelama yaklaştırıyor.
akla şöyle bir soru geliyor:
islam felsefesinin ortaya çıkış sebebi kelamın ihtiyaca cevap verme de yetersiz kalması mı? yoksa büyüyen islam coğrafyasının grek felsefesi ve batı kültürüyle karşılaşıp, onlarla yarışma çabası mı?
ferahsan' Alıntı:
gülücüğüm' Alıntı:
değildir.
islam filozoflarının yani islam felsefesi ilminin ortaya çıkış amacı, kelamın savunmacı ve korumacı tavırlarının karşısına geçip, dinin haklılığını aklî delillerle ortaya koymaktır.
Peki kelamcılar sadece nakli delilleri mi kullanırlar? Kelam deyince de akıl düşer benim zihnime.. Hudüs delili de imkan delili de akla dayanır diyebiliriz. Zaten filozoflar da imkan delilini kullanmışlardır.. Kelamın savunmacı tavrı dinin esaslarını korumak adınadır. İslam filozofları bu esasları sarsıntıya uğratmışlardır; ex nihilo (yoktan) yaratmayı kabul etmemişlerdir mesela. Sudur anlayışı zihinlerde büyük sorular oluşturabilir. Bu zaviyeden bakıldığında İslam filozoflarının din ile çeliştiiği söylenebilir (mi). Sonuç olarak kelamın korumaya çalıştığı esaslara zarar vermiştir. Ve Gazzali onları bu yüzden (mi) tekfir etmiştir. Gazzali demişken Tehafütü'l-Felasife kitabının yazılma nedeni ya da yazılma nedeni olarak söylenenler ilginç değil midir?

gülücüğüm' Alıntı:
ancak gerçek anlamda bir islam filozofunun, felsefi bilgi ile vahyi bilgi çeliştiğinde, felsefi bilgiyi seçiyor olması aklımda soru işaretleri oluşturmuyor değil..
Felsefi bilgi ile vahyî bilgi çeliştiğinde mi yoksa felsefî bilgi ile kelamî bilgi çeliştiğinde mi? Bu nüans çok önemlidir bence çünkü hakiki islam filozoflarının vahyi reddettiğini değil kelamcılardan farklı yorumladığını söyleyebiliriz..
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

gülücüğüm' Alıntı:
akla şöyle bir soru geliyor:
islam felsefesinin ortaya çıkış sebebi kelamın ihtiyaca cevap verme de yetersiz kalması mı? yoksa büyüyen islam coğrafyasının grek felsefesi ve batı kültürüyle karşılaşıp, onlarla yarışma çabası mı?
Büyüyen İslam coğrafyasının Grek Felsefesi ve Batı kültürüyle yarışmak istemesinin nedeni ne olabilir? Amaç islamın doğruluğunu ispatlamak mıdır? Böyle bir durum felsefe için zaten geçerli olamaz. Çünkü felsefe herşeye sıfırdan başlar. Descartes'ın belirttiği gibi sepette bir tane çürük elma varsa onu bulmak için sepeti boşaltmak gerekir. Felsefe sepeti boşaltır. Kelamdan ayrıldığı nokta da budur zaten. Bu durumda İslam filozoflarının amacı da İslam'ın doğruluğunu kanıtlamaksa -seninde varlığından bahsettiğin tartışmaların sebebi olarak- İslam filozofları gerçekten filozof olarak nitelendirilebilir mi sorusu geliyor akla. Dediğin gibi sudur anlayışının ortaya çıkışı İslam ve felsefeyi birbirine yakınlaştırma isteğine dayanır. Böyle olunca başta sorduğum soruyu tekrar yöneltiyorum: Büyüyen İslam coğrafyasının Grek Felsefesi ve Batı kültürüyle yarışmak istemesinin nedeni ne olabilir? "Batı'da böyle bir ilim var biz geri kalmayalım" mıdır amaç?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

gülücüğüm' Alıntı:
felsefe herşeye yeniden başlamaz. varolanları gözden geçirir. olumluyu alır beğenmediğini atar. descartesin elmaları varolan bilgilere yeni anlamlar vermekti hbence. sonuçta yığılan bir ilimden söz ediyoruz..
Felsefe herşeye sıfırdan başlar sözümü ısrarla yineliyorum. Benim bahsettiğim şeyin bir filozofun sistemini herşeyi bir kenara bırakıp en baştan başlatması demek olduğunu sen de iyi biliyorsun. Senin bahsettiğin ise varolan bütün ilimler için geçerli olan bir durum. Tabi ki her dönemde bütün bir felsefe tarihi hiç yaşanmamış gibi kabul edilerek tekrar başa dönülemez. Farklı şeylerden bahsediyoruz, biliyorsun..

gülücüğüm' Alıntı:
işte bu noktada kelamın savunmacı ve korumacı tavrı artık işlememye ve bazı noktalarda yetersiz kalmasına neden oldu. işte bu noktada islam felsefesi ortaya çıktı. yararı, zararı, islami doğrularla olan çelişkileri tartışılır o ayrı. fakat islam fel.in bizim 'ötekine' karşı sahip olduğumuz önemli bir kaledir. ve yabana atılmamalıdır..
Bu noktada soruma tam bir cevap alamadığımı söylemeliyim. Kelam ne için yetersiz kalmıştı ki felsefe onu tamamladı? İslam???

gülücüğüm' Alıntı:
şimdi sıra bende. nasıl ki gazzali ibni sinanın şifasını okuyup hastalandıysa, beni de gazzali hastalandırdı.
gerçekten de bugün pozitif bilimde geri kalmamızın sebebi gazzalinin felsefeyi ve filozofları(o zaman ki felsefe akli bilimleri yani matematik astronomi fizik, tıp .. da içine alıyordu.) tekfir etmesiyle rasyonel ilmin islam dünyasından uzaklaşması mıdır? gazzali suçlu mu?
Gazzali ile ilgili sınırlarımı ne kadar zorladığımı bilseydin bu soruyu sormazdın bana.. Ama bu kolayca cevap verilebilecek bir soru değil benim için.. Biraz zaman yoksa çok yıpranacağım..
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

Sabahtan beri uğraşıyoruz iki kelimeyi bir araya getirip de "Gazâli'ye göre akıl doğal varlık alanının bilgisini elde edebilir mi?" sorusuna adam akıllı bir cevap veremedik. Allah rızası için söylesin biri.. Bu kez öyle felsefî bir merakım da yok sınavda soru olarak karşıma gelmeyecek olsa belki hiç umursamayacağım.. Bir cevap.. Var mı acaba??? Nefret ediyorum sınavlardan!!!

Not: Soruya cevap vermeyenlerin sınavı olanlara dua etmeleri, boyunlarıının borcudur :D
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

cevap veriyorum:
ulaşamaz
nedeni şudur ki akıl, doğal varlık alanının bilgisine erişebilecek yetilerden mahrumdur. bir diğer neden ise nesnelerin sürekli olarak değişen doğaları, aklın doğal vrlık alanına ait bilgileri elde etmesini imkansız kılar..
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

gülücüğüm' Alıntı:
cevap veriyorum:
ulaşamaz
nedeni şudur ki akıl, doğal varlık alanının bilgisine erişebilecek yetilerden mahrumdur. bir diğer neden ise nesnelerin sürekli olarak değişen doğaları, aklın doğal vrlık alanına ait bilgileri elde etmesini imkansız kılar..
Tamam da zaten sorun aklın neden böyle bir yetiden yoksun olduğu ve şu nedensellik problemi!!! Neyse ya, Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler..
 

Lamia

 
Katılım
8 May 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

Felsefeciler aklı rehber edinmişlerdir. Gazali gibi düşünürler ise aklı kullanmakla beraber, akla da rehber olarak Peygamberleri ve onların bildirdiği imanı almışlardır. Göz için ışık ne ise, akıl için iman odur. Işık olmayınca göz göremediği gibi iman olmayınca akıl da doğru yolda yürüyemez...
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

"Sınavlardan sonra devam ederiz bu konuda tartışmaya" demişti birileri bana ;) Devam edelim mi?

ferahsan' Alıntı:
gülücüğüm' Alıntı:
işte bu noktada kelamın savunmacı ve korumacı tavrı artık işlememye ve bazı noktalarda yetersiz kalmasına neden oldu. işte bu noktada islam felsefesi ortaya çıktı. yararı, zararı, islami doğrularla olan çelişkileri tartışılır o ayrı. fakat islam fel.in bizim 'ötekine' karşı sahip olduğumuz önemli bir kaledir. ve yabana atılmamalıdır..
Bu noktada soruma tam bir cevap alamadığımı söylemeliyim. Kelam ne için yetersiz kalmıştı ki felsefe onu tamamladı? İslam???
Mesela burdan başlasak diyorum.. Sizin için de uygun mudur? ::)
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

kafama taş geldi benim de biraz acıyo:)
yol yorgunu ne kadar felsefe yapılır ama,bir kaç kelam edeyim..
islam felsefesinin ortaya çıkış sebebi olarak kelamın mı yetersiz kaldığı yoksa batıdan mı etkilenildiği tartışmaları hala sürüyor (bu soruyu y. hocaya yönelttiğimde cevabı bu olmuştu hatırlıyorsan)
bence kelam yetersiz kaldı. çünkü kelamın ilgi alanı nakille sınırlı. o vahyi koruyor ve savunuyor. halbuki islam felsefesi dini ilimlerle felsefenin kesişim alanında duruyor. ve ilgi alanı kelama göre daha geniş.
örneğin greklerin tanrı tasavvuru bir kelamcıyı ilgilendirmezken, bir islam filozofunu ilgilendiriyor.

bu sorunun cevabını sizden de alabilir miyiz acaba? yoksa farklı bir soru mu yönetlsem :p
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

Niye çıkmış ben orasını bilmem.. Yani bilsem bile şu an ona kafa yormuyorum.. Çıkmış ve iyi de yapmış :) Benim anlamaya çalıştığım şey kelamın yetersizliğine karşı çıktıysa biz nasıl bir İslam felsefesinin varlığından söz edebiliyoruz? Yani amaç İslam'ı savunmaksa bu felsefeye aykırıdır. Felsefe hakikati arar, var olan hakikati savunmaz.. Bu noktada kafam karışık işte: Ya İslam felsefesi yok, ya da İslam felsefesi kelamın yetersizliği sonucu ortaya çıktı demek yanlış. Şimdi bu konudaki düşüncelerimi ifade ederek:

gülücüğüm' Alıntı:
bu sorunun cevabını sizden de alabilir miyiz acaba? yoksa farklı bir soru mu yönetlsem :p
Buna cevap vermiş oluyorum sanırım. Yine de düşüncelerim, sorularım havada asılı..
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

Silinmiş olan mesajınıza binaen cevap veriyorum: Çözelim birlikte, çözelim de bir yöntem buyrun efendim onu uygulayalım.. Nasıl???
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

eweeet
hadi bakalım. artık devam edelim.
bu konuyu bir çözüme bağlayamayacağımıza göre, cevaplarını y.a. dan almak üzere, biz gazzali'ye geçelim diyorum.
sahiden bu gazzali tekfir de iyi mi yaptı, ya da genel olarak?
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

Gazâli iyi yaptı mı? İslam Filozoflarının akıl almaz düşüncelerine sınır getirmek, İslâm akidesinin temel prensiplerine zarar gelmesini engellemek adına belki yararlı görülebilir. Eğer Gazali olmasaydı ve İslam topraklarından felsefe uzaklaştırılmasaydı sonraki filozoflar bir Farabi ya da bir İbn Sina mı olurlardı, yoksa Ravendî ve ya Razî benzeri filozoflar mı ortaya çıkardı? Filozofların tekfir sebeplerinden biri olan sudur anlayışının sonucu acaba nereye varıp dayanırdı? İslam filozoflarının İslam'ı destekleyen görüşleri acaba İslam akidesini tehlikeye sokar mıydı? Çünkü İslâm Felsefesi tamamen farklı bir bakış açısıydı. Bu sorulara net bir cevap verilebilir mi bilemiyorum. Sonuç olarak felsefe İslam topraklarından sürgün edilirken kendisine ancak Endülüs'te yer bulabilmişti. Bu yeni mekan elbette sıladan daha fazla etkin olamazdı felsefe için (bana göre) Gazali olmasaydı felsefe çok daha değerli olacaktı müslümanlar arasında. Ama Gazali olmasa da başka Gazaliler çıkcaktı ortaya.. Yani onun varlığı şarttı, getirileriyle, götürüleriyle.. Çok şey aldı gitti bizden ama çok şeyi de korudu Gazali.. Bu konuya yazacaklarım bu kadar değil elbet ancak çok fazla vakte sahip değilim. Senden sonra devam ederim inşallah ;) Bir de sizin görüşlerinizi alalım efendim..
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

GAZALİ..
gazalinin iyi ya da kötü yaptı gibi kesin bir cevap vermek imkansız. emin olduğum nokta ben daha cevap verecek konuma gelmediğim.
benim kafamı kurcalayan şu:
gazali islam dünyasından yanlızca felsefeyi değil, diğer pozitif bilimleri de uzaklaştırdı. çünkü o devirde diğer bilimlerde felsefe havuzunun içindeydi.(felsefe havuzu diyorum çünkü; hatırlarsan sos. dersinde senin hocan: 'felsefenin içinde değildi onlar, felsefe bir havuzdu ve onlarda o havuzun içindeydi' derdi.)
neyse
tıp astronomi fizik.. bütün bunlar uzaklaştırıldı islam dünyasından. herşey taktire bırakıldı. gazali bir tek mantıka cevaz verdi..
bilmiyorum.. o devir için, bugün bizim kullandığımızı alamda felsefe tehlikeli bir çizgideydi belki ama diğer ilimlerin suçu neydi..
çok uçuk belki ama şuan islam medeniyetinin yerine, yahudi ya da hrisyanların önde olmasına mı neden oldu.
yani örneğin bir bağdat ya da şam teknolojinin kalbi olamaz mıydı?..
tabiki tek suç gazalinin olamaz. bu çok mantıksız, ayrıca komik olur. yanlızca bir neden olarak söylüyorum.
bir de gazalinin devletin adamı olması beni biraz rahatsız ediyor. yani anahtar yapıyor olsa bir adam, otoriteye bağlıysa, kendi kafasına göre yapamaz ki o anahtarı.. bir köşeye padişahın adının baş harfini damgalar vesaire..
demek istediğim şu:
keşke gazali gibi bu kadar büyük bir zat, gündüzleri bahçıvanlık, geceleri felsefe yapan bir filozof olsaydı da, biz bugün onun içinde kopan fırtınaları, samimi olarak -onun- yazdığı eserlerden okuyabilseydik..
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

İki gün önce yok yok dün gece babamla çay içmeye gittik. Sohbet ederken konu döndü dolaştı Gazâli'ye geldi (ne hikmetse :D) Gazâli hakkında çok da olumlu şeyler söylemedi ancak benim tepkim şuydu "bana Gazâli'yi savunma baba" Babamın sözlerinin üzerine bu cümleyi kurduğumu biri duysa bana gülerdi herhalde.. Gerçi şaka karışık bir sözdü ama sonra içimdeki bir gerçeği yansıtıyor olabilir mi acaba diye de düşünmedim değil.. "Bana Gazâli'yi savunma!" İlginç.. Lise yıllarımızın önemli ismi Gazâli'yi birgün savunulması gereken biri olarak göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Objektif düşünemiyor muyum acaba?? Sanırım bir süre onunla ilgili yorum yapmamalıyım. Bu bölümde İslam Felsefesinden Gazâli eksenli bahsetmeye bir süre ara verelim mi ne dersin? Koskoca İslam Felsefesi her fırsatta bir Eş'ari Kelamcısıdır diye vurguladığımız Gazâli'den mi ibaret? Filozoflarımıza ayıp oluyor ama ;) Şaka bir yana ben İslam dünyasından felsefenin ve diğer ilimlerin uzaklaştırılmasının bize getirdiği zararlar hakkında felsefeyle ilgisi olmayan arkadaşların ne düşündüğünü de merak ediyorum; ancak bizimle düşüncelerini paylaşacak bir arkadaş çıkarmı bilmiyorum doğrusu.. Çok uzattım, çenem düştü yine (her zamanki gibi) Bu arada:

gülücüğüm' Alıntı:
. çünkü o devirde diğer bilimlerde felsefe havuzunun içindeydi.(felsefe havuzu diyorum çünkü; hatırlarsan sos. dersinde senin hocan: 'felsefenin içinde değildi onlar, felsefe bir havuzdu ve onlarda o havuzun içindeydi' derdi.)
Hatırlamıyorum malesef, bilemedim kıymetini.. Rabbim bundan sonra bilmek nasip etsin.. Ama her zamanki gibi güzel demiş vesselam ;)
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

tamam ben hazırım her türlü felsefe eğitim sosyoloji vs. malum bende laf salatası bol da malzeme yok :-\
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

Tamam anlat öyleyse Weber protestan olmayan ülkelerin gelişmiş ekonomisini nasıl açıklar? (Ne alakası varsa bunun İslam Felsefesiyle) Neyse ben sormayayım en iyisi.. Sen kafa karıştırmaya devam et ;)
 
G

gülücüğüm

Ynt: İslam Filozofu ve İslam Dini..

aa bence de islam felsefesi ve weber..
hayır severim ben weberin bazı fikirlerini ama yeri değil.
yine de 2 kelam edeyim.
protestanların çok güçlü bir iş ahlakı var malum. aslında sahip oldukları ahlak (dünya için çalışma anlamında) tam da islam ahlakı.
yani aslında bizim ship olmamız gereken bu disipline onlar sahipler ve dolayısıya ilerideler. açıkçası cevabı bilmiyorum. sizden alabilir miyiz acaba.. zira soru sırası bana geliyor!