kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Katılım
26 Nis 2007
küçük harflerle yazılmış yazı başlıklarının ilk harflerini büyük yapıyoruz.. hattâ başlık birkaç kelimeden ibaret olsa bile, bazı gazete ve kitaplarda her kelimenin ilk harfi büyük yazılmaktadır.. şiirlerin mısra başlarını büyük yapıyoruz.. paragraf başlarını ve bizzat cümle başlarını, özel isimlerin ilk harflerini hep büyük yapıyoruz.. birkaç kelimeden oluşan, özel isim saydığımız bazı kurum isimlerinin, bazı bilimsel terimlere ait kelimelerin ilk harflerini de büyük harfle yazmaktan vazgeçmiyoruz..

yazımın başında da ifade ettiğim gibi büyük harf kullanma merakı, fikir akışını durdurmaktadır.. ikide bir ortaya çıkan büyük harf mecburiyeti; hem düşüncenin tabiî yürüyüşünü kesiyor hem de konsantrasyonun ayni kuvvette devam etmesine engel oluyor.. bu da zamanın yani saniyelerin bir kısmının boşa harcanmasına yolaçtığı için, dolayısıyle insan enerjisinin bir kısmının da boşa gitmesine sebeboluyor..

imlâ kaidelerinin varoluş sebebi; yazmayı, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmaktır.. imlâmızdaki büyük harf hastalığı; yazmayı, okumayı anlamayı ve düşünmeyi kolaylaştırmamakta, bilâkis zorlaştırmaktadır.. yazı akmalıdır.. ayni büyüklükte devam etmekte olan harfler arasına ikide birde iri harfler sokuşturma merakı yahut mecburiyeti; hem dikkati dağıtmakta, hem daha fazla enerji sarfedilmesine sebebolmaktadır.. ayrıca başlıkların, spotların, alt başlıkların armonisini, simetrisini, âhengini bozmaktadır.. kısa veya uzun satırların başındaki kazma dişi gibi iri harfler gözleri de rahatsız etmektedir.. kelimelerin hepsi ayni hizada olduğu halde, yalnız büyük harfler hizanın dışına çıkıyor..

kanaatımca; büyük harf külfetinden kurtulmak, yazıyı da bu sıkıntıdan kurtarmak; kültürümüzün, ilim, san'at ve medeniyetimizin daha iyi gelişmesine sebebolacak radikal bir harekettir..

denilecektir ki; bir cümle bittikten sonra başka bir cümleye başlarken büyük harfle başlamayalım mı? büyük harfle başlamazsak eğer, yeni cümlenin hudutlarını, nerede başladığını nasıl belli edeceğiz?.. bu suâle verilecek cevap şudur: nesir halindeki metinlerde, her cümle bittikten sonra “yanyana iki nokta” koyalım; bu iki nokta, cümlenin bittiğine alâmet olsun.. yeni cümleye küçük harfle başlıyalım.. cümleler arasında “iki nokta yanyana”, soru işareti, üstüste iki nokta, ünlem işareti (üç noktalı), sadece üç nokta gibi noktalama işaretlerinden sonra da başka bir cümleye başlarken yine büyük harf kullanmaktan kaçınalım.. çünkü, bu işaretlerden sonra gelen cümlenin zaten başka bir cümle olduğu karîne ile de mâlum bulunmaktadır..

özel isimlerde büyük harf kullanma alışkanlığının da terkedilmesi, kanaatımca ayni düşünce ve sebebler dolayısiyle isabetli olacak, her yazıda pekçok bulunan özel isimlerin ilk harflerinin küçük yazılması; yazı yazana, fikirde, yazıda ve enerjide tasarruf yapma imkânları sağlayacaktır.. özel isimleri (ister tek kelimeden, isterse iki üç kelimeden yapılmış bulunsun) iki tırnak arasında göstermek; onları belirtmeğe yetecek bir tedbir, bir usul olarak kural haline getirilmelidir..

büyük harflerin terkedilmesi hususunun, imlâ kurallarının, noktalama kaidelerinin daha bilimsel ve rasyonel hale getirilmesinin (milli eğitim bakanlığı)na, (kültür bakanlığı)na ve (türk dil kurumu)na ait bir görev olduğu muhakkaktır.. adını saydığımız bu ilgili kurumların bu mevzular üzerine eğilmesi gerektiğine şüphe yoktur...

Osman Akkuşak
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Bana sorarsanız ben seviyorum büyük harfleri, belki de alışkanlık..
 

UluğBey

Sükût gibi münzevi, çığlık gibi hür.
Katılım
27 Ara 2005
Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Hiç bu açıdan düşünmemiştim, aslında Osman Akkuşak'ın haklı olduğunu düşündüğüm yanları olmadı değil ama bu tür kurallar yüzyıllar boyunca yerleşmiş olan kurallardır, birdenbire bir dil inşaa edemeyeceğiniz gibi, birdenbire de yeni imla kuralları inşaa edemezsiniz( her ne kadar tdk her baskısında birtakım imla kurallarını değiştiriyor olsa da)Velhasıl, bu tarz bir istek bir hayli ütopik...
 
Katılım
19 Ağu 2007
Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Bence yazıdaki büyük harfler gayet mantıklı ve de kaldırılmamalı. Kaldırılmaya çalışılırsa sayın Akkuşak'ın ortaya koyduğu sorunlardan daha büyük sorunlar ortaya çıkar bence... İnsanların alışkanlıklarının değiştirilmesinin ne kadar zor olduğu hepinizce malumdur. Tüm milletin alışkanlığı olan büyük harf kullanımının değiştirilmesindense sayın Akkuşak'ın alışkanlığının değişmesi daha kolay olsa gerek :)
 
Katılım
27 Mar 2006
Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Hiç de hoş olmaz bence bu nasıl bir yazı böyle dümdüz.. Büyük harfler elbette olmalı ki okuduğumuz metne biraz hareket gelsin. Büyük harfler vazgeçilmemesi gereken imla kurallarından bence..
 
G

gülücüğüm

Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

.
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Zevk almıyoruz ama napalım artık idare ediyoruz ;) Sana bir soru sorayım ben: Allah lafzına küçük harfle başlamanın hükmü nedir?
 
G

gülücüğüm

Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

hocam fetva vermek bize kaldıysa işimiz bitmiş demktir..
acizane görüşüm şu. malum her dilin kuralları var. bu da türkçenin bir dil kuralı. özel bir isim sonuçta. ama kurallrı bir yana bırakırsak, Allah lafzını büyük hafle yazmak bir saygıdır hürmettir sevgidir korkmadır. bana büyük harfle başlamayınca günah işliyorum gibi gelir hatta:)
komik ama, not gçiirirken falan Allah lafzı geçiyosa, yanlışlıkla küçük uazmışsam acelem bile olsa silerim. günahmış ve o cümleleri hatırlayamayacakmışım gibi gelir:p
 
Katılım
26 Nis 2007
Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

gülücüğüm' Alıntı:
hocam fetva vermek bize kaldıysa işimiz bitmiş demktir..
acizane görüşüm şu. malum her dilin kuralları var. bu da türkçenin bir dil kuralı. özel bir isim sonuçta. ama kurallrı bir yana bırakırsak, Allah lafzını büyük hafle yazmak bir saygıdır hürmettir sevgidir korkmadır. bana büyük harfle başlamayınca günah işliyorum gibi gelir hatta:)
komik ama, not gçiirirken falan Allah lafzı geçiyosa, yanlışlıkla küçük uazmışsam acelem bile olsa silerim. günahmış ve o cümleleri hatırlayamayacakmışım gibi gelir:p
Bana da öyle geliyor nedense.. Halbuki Arapçada büyük harf mi var? Hatta ben Rasulullah (s.a.v.)'in ismi geçince (s.a.v.) yazmazsam içim rahat etmiyor.. Hem söylüyorum, hem yazıyorum :) Takıntılımıyız ne? Gerçekten saygısızlık olur mu? Saygımız harf kavgalarına mı kaldı acaba?
 
S

SERTER

Ynt: kelime başındaki büyük harf kaldırılmalı (mı)

Aslında o bizim inancımızın mahsulü.hep yüce ve ulu makamda hisseddiğimiz yaratıcımızı ve peygamberimizi yazıda da güncel hayattada makamlarına layık şekilde ağırlamak ve yazmak isteriz.