Kültür ve Sanat Yıllığı 2008

âkif

Divan Üyesi
Türkiye Yazarlar Birliği tarafından hazırlanan Kültür ve Sanat Yıllıklarının 21.si yayınlandı.
Türkiye’nin bir yıllık kültür sanat envanterinin sahalarında uzman kişiler ve bilim adamlarınca değerlendirildiği Kültür ve Sanat Yıllığı 2008’i Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç, şu ifadelerle sunuyor: “Kendi faaliyetlerimizin yanında ülkemizde ortala konan faaliyetleri, meydana gelen olayları ve yaşanan gelişmeleri de yakından takip etmeyi, bu gelişmeler karşısında tavrımızı ortaya koymayı, yapılan faaliyetleri irdelemeyi ve olan bitenlerle ilgili söylenecek sözümüzü söylemeyi de hep görev ve sorumluluklarımız arasında gördük. Bunun sonucu olarak da aksatmadan yayımladığımız yıllıklar ortala çıktı. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllıkları, Türkiye’nin yakın tarihini doğru ve kapsamlı okumayı sağlayacak büyük birikim olarak kütüphaneleri süslemeye devam edecektir.”
İbrahim Ulvi Yavuz ve Rıfkı Kaymaz tarafından yayına hazırlanan Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2008’de yer alan başlıklar ve imzalar şöyle:
Sunuş: Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç, 2007’de Ekonomi ve Siyaset (Doç. Dr. Mustafa Acar), Siyaset ve Toplum (Dr. Faruk Yılmaz), 2007’de Çalışma Hayatı (Tarkan Zengin), 2007’de Hukuk (Dr. Faruk Yılmaz, Av. Muhammed Murat Göl), Kültürel Bakış Başka Bir Açıdan Değerlendirme 2007 Yıllığına Giriş (Ömer Işık), 2007’de Dinî Hayatımız (Prof. Dr. Ali Yılmaz), Şiir/2007’de Şiir (Ali K. Metin), Hikâye/ 2007’de Türk Hikâyesi (Kâmil Yeşil), Roman /2007 Yılını Geride Bırakırken (Doç. Dr. Osman Gündüz), 2007’de Çocuk Edebiyatı (Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel), Dilimiz/ Türkçenin Seyir Defteri (Dr. Murat Küçük), Deneme, İnceleme, Tenkit (Doç. Dr. Hicabi Kırlangıç), Yayın Dünyası/ 2007’de Hatırat Kitapları (Prof. Dr. Ali Birinci), Sinema/ Türk Sineması Patlama Yaptı (Gülcan Tezcan Arslan), Basın/ 2007’de Türk Medyası (M. Mehmet Gül), Dergiler / 2007 Dergileri Üzerine Bibliyografik Bir Tarama (Turhan Yusuf Günaydın), Eğitim/ 2007’de Eğitim (Ayşe Hümeyra Yılmaz), Musîki/ Türk Tasavvufî Müzik Kültürü ve Semah (Yrd. Doç. Dr. Murat Karabulut), Radyo Televizyon/ Görsel ve İşitsel Medyanın Gündemi (Mehmet Emin Genç), Folklor / Halk Kültürü Bağlamında Kültürel Turizm, Tarihî Evler ve Animasyon İlişkisi (Yrd. Doç. Dr. Murat Karabulut), Plastik Sanatlar/Geleneksel Türk Sanatları (Öğretim Görevlisi, Fatih Özkafa), Mizah/ Sizce ve Bizce Şöyledir Mizah (Erbay Kücet), Elektronik Yayıncılık (Aruz Vezninin Bilgisayarla Çözümlenmesinde İleri Aşamalar (Yrd. Doç. Dr.Atakan Kurt, Prof. Dr. Mehmet Kara, Prof. Dr. Cihan Okuyucu), Türkiye’de ve Dünyada Olaylar Kayıplar (İbrahim Ulvi Yavuz).
(Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, TYB Yayını, Ank. 2008)
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt