Kurban Bayramınız Mübarek Olsun!

UluğBey

Divan Üyesi
Ben çözemedim ya hu!

"Elde düğün bayram bayram benim neyime
Benim kurbanlarım çok evvel oldu" demiş bir türküde.
Karışık bir durum yok. Eskisine ek olarak yeni özellikler var. Fotoğraf yüklemek vs çok kolay. Bir de bildirim özelliği var. Yazdığın bir konuya mesaj gelmişse bildirim geliyor sana. Direk birine atıfta bulunmak istiyorsan ilgili arkadaşın isminin başına @ koyunca kendisine bildirim gidiyor sizden bahsedildi diye . Bunun dışında işte yeni özellikler var ama bunlar divanın kullanırken öncekinden çok farklı değil. Karışırdıkça alışıyoruz alıştıkça seviyoruz sistemi.

@mehmet baki ağabeyim hürmetler!

anasayfa yı iptal ettim.oradaki köşe yazılarını divana aldım.gerekçesi de ilan bölümünde yenilendik başlığında
 

adlena

Dîvân Üyesi
Bu nasıl bayramdır böyle yahu baklava yok şeker yok harçlık yok dedim @mehmet baki ile @evla döndü dediler.
Kendisini üstad hoca ağabey görenler pamuk eller cebe yok biz hala talibiz çırağız diyenler harçlıklarınız hazır.
Hergünü bayram zanneden sevgili dostlarımızın ve ve meşveret ahalisinin her günü bayram olsun:) Mübarek olsun
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Bu nasıl bayramdır böyle yahu baklava yok şeker yok harçlık yok dedim @mehmet baki ile @evla döndü dediler.
Kendisini üstad hoca ağabey görenler pamuk eller cebe yok biz hala talibiz çırağız diyenler harçlıklarınız hazır.
Hergünü bayram zanneden sevgili dostlarımızın ve ve meşveret ahalisinin her günü bayram olsun:) Mübarek olsun
@adlena baklava da (aman ne hamarat baklava açmış diye düşünmeyin rica ettik yapıldı Allah dan hatırımız var )var en kıyırından çay da hazır ,kahve istersen hemen olur buyrun gelin
Yemek de yeriz.buyrun gelin.

De sabah beri aklım da hani eskiden istanbul da kurbanlar kesilirdi.her kurban bayramın da haliç kana bulandı diye haber yapılırdı ne müthiş manzara idi değil mi oldum olası çok hoşuma gitmiştir. Şimdi haliç de kan yok....
 

Kâşif Çelebi

Dîvân Üyesi
TARİH

Osmanlı'da Kurban Bayramı nasıl kutlanırdı?
Osmanlı Devleti’nde Kurban merasimleri nasıl yapılırdı? Törenler hangi sarayda ifa edilir; padişahlar adına kaç hayvan kesilir ve askerlere nasıl ikramiyeler verilirdi?


1. BAYRAMLAR

Osmanlı kültür hayatında önemli bir yeri olan bayramlar için Saray’da ve halk arasında özel törenler tertiplenirdi. Saray’da Padişah ile yapılan bayramlaşmaya Muayede Alayı ya da Resm-i Muayede adı verilirdi.

2. CÜLÜSLERDEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ TEBRİK

Osmanlı sarayında cülus tebrikinden sonra en ehemmiyetli merasim Ramazan ve Kurban Bayramlarında yapılan tebriklerdi. Zira Bayram merasimleri, mahiyetine istinaden yapılmakla birlikte, Osmanlı hanedanının ihtişamını ortaya koyması açısından da çok önemliydi. Çünkü İslam dünyasında iktidar sadece askeri güçle değil, saray ihtişamıyla ve zengin kamu törenleriyle de ölçülürdü. Osmanlı Devleti’nde resmi düzeyde bayramlaşma bir merasim çerçevesinde icra edilmiştir. Fatih Kanunnamesi ile söz konusu merasimin usul ve esasları belirlenmiş ve bu yöndeki düzenleme çok az değişikliklerle uzun müddet devam etmiştir.3. BAYRAM ALAYI

Osmanlı padişahlarının bayram namazlarını kılmak için saraydan camiye gidiş ve dönüşleri sırasında yapılan merasimdir. Padişahın namaza gidiş gelişini Paus Lucas eserinde şöyle dile getirir: “At üzerindeki hükümdarın ihtişamı ile hiçbir şey mukayese edilmezdi. Bindiği ve yedekte götürdüğü atları yeryüzünün en güzel atları idi. Atların koşumları altın, inci ve mücevherlere boğulmuştu. Üniformaların çeşitliliği ve debdebesi, atların güzelliği ve koşumlarının zenginliği ve subayların çokluğu içinde alay intizam ve hem kendisinden hem de seyreden halktan gelen dikkate şayan bir sessizlik içinde yol alıyordu. Gerçekten de dünyanın en eğlenceli ve en meraklı gösterisi idi.

4. BAYRAM TEBRİK MERASİMLERİ

19’uncu yüzyılın ortalarına kadar Topkapı Sarayı’nda, 1867 yılından itibaren (Sultan Abdülhamid döneminde Yıldız Sarayı’nda yapılan iki bayram töreni hariç) Dolmabahçe Sarayı’nın orta kısmındaki Büyük Muayede Salonu’nda yapıldı. Sultan II. Abdülhamid döneminde ve yirminci yüzyılın başlarında bayramlar daha sade bir biçimde kutlanmakla birlikte temel unsurlar devam etti.

5. BAYRAM NAMAZI

Bayram namazı için gidilecek camiyi bayramdan önce padişahın kendisi seçer, bu, genellikle Ayasofya veya Sultan Ahmet camilerinden biri olurdu. Padişahların bayramın birinci günü sabah namazını Hırka-i Saadet Dairesi’nde kılmaları adet idi. Darüssaade Ağası ile Silahdar Ağa ve sair Padişah yakınları bayramlaşmayı burada yaparlardı.

6. KURBANLIKLAR

Bir yabancı seyyahın kalemiyle Osmanlı payitahtındaki bir Kurban Bayramı şöyle anlatılır: “Tanzimat öncesinde sığır eti pek makbul olmadığından koyun eti tüketilirdi. 17 Kasım Cuma günü Türklerin bayramı idi… Bayram üç gün devam etti. Bu bayramda pazara pek çok koyun getiriliyor. Herkes koyun yemek istiyor. Fakirlere de et dağıtıyorlar ve birbirlerine ikram ediyorlar. Bayramda çok neşeli oluyorlar… Hali vakti yerinde olanlar koyun kesip fakirlere dağıtıyor. Bu bir nevi sadaka oluyor. Türkler buna kurban diyorlar.”

7. PADİŞAH’IN KURBANLIK HAYVANLARI

Kurban Bayramı’nda Padişah’a mahsus hazırlanan koç, özel kıyafetli vazifeliler tarafından beslenir ve taşınırdı. Kurban bayramlarında padişah için 9 baş kurban kesilir, bunların ikisi arife günü akşamı Topkapı Sarayı’nda kesilip adandığı medreseye gönderilirdi. Diğer yedisi ise bayramın birinci günü sabahı, Sultan’ın merasimden Saray’a dönüşünde binek taşı önünde arabadan inişlerinde merasim ile kesilirdi.8. BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayramdan önce subaylara ve memurlara birer maaş ikramiye dağıtılırdı. Ancak devlet hazinesinin zor durumda olduğu dönemlerde bazen bu ikramiye yarım maaşa düşürülmüş, bazen de hiç verilmemiştir. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih gibi büyük camilerin ulemaya kürk bahası veya iftariye adı altında hediyeler dağıtılırdı. Cezasının üçte ikisini çekmiş mahkûmların bir kısmı, Bayram vesilesiyle, affedilirdi.

9. BAYRAMLARDA ASKER VE ZAPTİYELER

Bayramlarda askere şeker, kuzu eti, helva ve salata verilirdi. Zaptiyeye ise birer adet fes ve püskül verilir veya bedeli ödenirdi. Bayramın birinci günü, hapishanelerdeki mahkûmlara da helva dağıtılırdı.10. BAYRAM VE TATİL

Bayram günleri, Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’de tatil günleri olarak ilan edilmiştir. Ancak devletin zor durumda olduğu zamanlarda Bayram tatilleri kısa tutuldu. Örneğin 1919 yılı Kurban Bayramı’nda, ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle bayramın üçüncü ve dördüncü günlerinde devlet daireleri açılmış ve bütün memurlar işlerinin başında mesaiye devam etmişlerdir.
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Yok ben dayanamayıp bir beyit daha paylaşıyorum günün anlam ve önemine dair :)

Geldi rûz-ı mübârek 'îd-i edhâ nâmıdur 'Âşıkın cânâna kurbân olmagun eyyâmıdur"
 

Dilhun

Dîvân Üyesi
Bir bayram klasiği daha:)
Leyse'l-îdu li-men lebise'l-cedîd
Ve inneme'l-îdu li-men emine'l-va'îd

( Bayram, yeni elbiseler giyenlerin değil Bayram, cehennemden sâlim olanlarındır.)
 

mehmetaluc

Dîvân Üyesi
Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

1596069124501.png


Kurban bayramını bekliyor mu tüm yürekler

Elimizde öyleyse neden geziyor kazma kürekler

Bayram gönülde barışmaktır var mıdır barışan?

Neden bayramsız düşler bizi uçuruma sürükler?

Mehmet Aluç

Bu şiirimi şiirlerimle birleştirmeyin.
 

mehmetaluc

Dîvân Üyesi
Bugün Kurban Bayramı Günüdür

1596070376066.png


Bugün Kurban bayramı günüdür bayramlar bizim için gelirler

Ne olur barışalım güldürelim yok olmasın artık o gülüşler

Gülmeyen gönüller gülmek için bizleri bekler de haydi

Araya sosyal mesafeyi koyalım bu sefer virüs kapmasın gönüller

Mehmet Aluç
 

UluğBey

Divan Üyesi
Önceden vermişim ama günün anlam ve önemine binaen

1-
Yılda bir kurbân keserler halk-ı âlem îyd için
Dem be dem sâat be sâat ben senin kurbanınam
(Fuzuli)

(Birileri ibadet için yılda bir defa kurban kesiyorlar.Ben ise her an ve her saat senin için yeniden kurban olmaya hazırım)

2-
Iyd-ı kurbân oldı ben kurbân-ı canan olmışam
Herkesin şuglı var ben yâre kurban olmışam

Muhibbî ( Kanuni )

(Kurban Bayramı geldi, ben cananıma kurban olmuşum. Herkes bir uğraş peşinde (kurban bulma telaşında), bense sevgiliye kurban olmuşum.)

3-

Iyd-i vaslınla sevindürsen n’ola ben hasteni
Ey hilâl-ebrû dimezsin bu da kurbânım benim

Ayntablı Hâfız Abdülmecidzâde Efendi

“Hilâl kaşlım! ‘Bu da benim kurbânımdır’ demezsin. Vuslatının bayramıyla ben hastanı (kurban etsen de) sevindirsen n’olur?”

4-

Didi bayram girdi seni ber-murâd itsem gerek
Şöyle benzer ol hilâl-ebrû beni kurbân ider

Behiştî

Sevgili: bayram geldi, seni muradına erdirmek gerek dedi. Öyle görünüyor ki, o hilâl kaşlı beni kurban etmek ister.

5-
Şimdi tîğ-ı cevr ile öldürme kurbân olduğum
Iyd-i adhâ geldüğinde idesin kurbân-ı ıyd
(Bâki)

“Cefa kılıcınla şimdi öldürme beni kurban olduğum. Kurban bayramı gelsin de o zaman (canımı alarak) kurban vazifeni yerine getirirsin.”
 
Son düzenleme:

RahgüzaR

Dîvân Üyesi
Ben cemâl-i yâre nezr etdimdi cân kurbân edem
Hangi müftî söylemiş a'mâyı kurbân olmasın

A'mâ Osman Kemâlî Efendi

Bu beyit çözümlenmeye sezâ...
Malumunuz, eski şiirde şairin (aşığın) kilitlendiği tek hedef sevgilinin cemâli yani vuslattır. Hatta kestirmeden söyleyelim, cemâl-ı bâ-kemâldir. Aşığın bütün mücadelesi bunun içindir. Vuslatın bahâsı da candır, denilir. Cemâlin karşılığında baş kesmek, can vermek... Bunun için bülbül-gül hikâyesinde gülün cemâlini göstermesi karşılığında bülbül onun dibinde kanını akıtır, can verir.
Beytin günümüz Türkçesindeki karşılığına bakmadan önce şu fıkıh bilgisini hatırlatalım: Gözleri görmeyen hayvan fıkhen kurban kabul edilmez.
Kemâlî Efendi'nin küçük yaşlarından itibaren gözlerini kaybettiğini, a'mâ olduğunu da hatırlayalım.
Bu minvalde Kemâlî şöyle diyor:

Sevgilimin cemâlini görmek için canımı kurban edeceğim diye adak adamıştım. Hangi müftü gözleri görmeyenin kurban olamayacağını iddia ediyor?!

Bayramınız mübarek olsun...
 
Tüm sayfalar yüklendi.

Benzer konular

xen

Üst Alt